Lengyel Károly (rovatvezető, Nemzeti Hírháló) nyílt levele dr. Felmájer Péternek
Az elmúlt napokról és órákról, illetve az arról szóló véleményekről
Tisztelt dr. Feldmájer Péter!

Ön ugyebár egy független ország állampolgára? Magyar állampolgár.

Mint tudja, ez az ország döntő többségében keresztény, és őslakos államalkotó nemzet hazája. Meglehet, másik állampolgársága kapcsán eltérő véleményt is megfogalmazhat, mint a Magyar Köztársaság külügyminisztériuma.

Mint Ön előtt is ismeretes, Martonyi János külügyminiszter erről természetesen úgy nyilatkozott, hogy MAGYARORSZÁG egy független Palesztina létrehozásában és annak környezetével békében történő egymás mellett élésben érdekelt.

Le kell szögezni, ez nem antiszemita vélemény, hiszen a palesztin nemzet éppen úgy a szemita népek sorába tartozik, mint Izrael fiai. Minden, a világot behálózó ezzel nem egyező állítás ellenére.

Le kell szögezni, hogy a kődobáló palesztinokra messzehordó önjáró lövegekkel rárontó hadsereg egyértelműen hódító, és megtorló hadműveletet hajt végre Gázában. Ez ebben az órában már történelmi tény. A tények pedig makacs dolgok, amivel felénk a kultúremberek nem szoktak vitatkozni.

Ezért azt követelni a független, demokratikus MAGYARORSZÁG kormányától, hogy Izrael oldalán foglaljon állást, enyhén szólva bölcsességen kívüli elvakultságot mutat.

Azt is le kell szögezni, hogy Izrael bizonyítottan fajüldöző politikájának felhasználásával megfogalmazottan és vidáman lelkesedéssel hajt végre népirtást a palesztinok között.

E népirtásnak komoly gazdasági oka van. Izrael foszilis energiamezői kifogyóban vannak. Ezzel szemben a közelmúltban Gáza területén hatalmas, jó gazdasági hatásfokkal kitermelhető földgázmezőt találtak. Önök is tisztában vannak azzal, hogy ennek tulajdonjoga a palesztin nemzetet illeti. Mivel az az ország ma is Palesztina. Az az ország, amit vérfolyamra alapoznak, nem erkölcsileg létezik.

Az őslakosok ellehetetlenítése és egyéb furcsa műveletek végrehajtásával megváltoztatták a status quo. Volt-e azóta egyetlen békés éve annak a tájnak, mióta ez történt? Nem éve, de egyetlen napja sem telt békében. Érdemes elgondolkodni azon a tényen, hogy a palesztinopkat kivétel nélkül agresszornak kiáltották ki. Ha csak a tudósításokat figyeli valaki, számára ez is egyértelmű tény. Ha Izrael támadja meg az arabokat, az „természetesen” részükről akkor is önvédelem, ha a világon senki nem fenyegeti Palesztinában Izrael fiait!

Miként is lehet erről másképpen vélekedni akkor, amikor a nyári rekkenő hőségben rendre megfosztják a tiszta ivóvízhez jutás lehetőségétől Gáza ártatlan népét? Több méter magas, sok kilométer hosszú, hatalmas erővel és technikával őrzött kerítéssel határolta el Izrael Gáza földjét. Mi ez, ha nem faji megkülönböztetés?

Azonban ezzel de facto kimondatlanul azt is kinyilvánították, az a bekerített föld a palesztinoké. Amikor pedig ennek a ténynek az őslakos palesztin nemzet fegyverrel is nyomatékot ad, akkor minden hírügynökségnek előírják, hogy szélsőséges agresszornak, terroristának nevezzék az őslakosokat. Márpedig ha ilyen módon is az a föld a palesztinoké, akkor miként hatolhat be oda tankokkal idegen hadsereg, miközben a palesztinok rakétái lakatlan izraeli területeken mindössze kisebb homokfelhőt okoztak? Mert az a hadsereg azon a tájon bizonyosan idegen. Kétezer éve idegen!

Nos, dr. Feldmájer Péter, megpróbáltam higgadtan leírni az Önétől, Önökétől eltérő véleményem szabadon, egy szabad országban, amely ország nemzetétől és vezetőitől senki a világon nem kérheti az országunk érdekei ellen való idegen vélemények ismételgetését. Ez egyben véletlenül sem a Magyarországon velünk együtt élő hitsorsosai terhére megfogalmazott vélemény. Ha ezt másképpen értékeli, az kirekesztő gondolkodásra utal. Akkor mi mit mondjunk? Mondjuk azt, hogy az államalkotó keresztény többséggel szemben ez a vélemény antikeresztény? Furcsa volna, mint fordítva is az.

Tegnap néhány magyar ember Izrael budapesti nagykövetségének kerítése előtt néhány égő gyertyát és mécsest helyezett el. Az erről szóló tudósítás rövidfilmjét többször is megnéztem. Ők nem araboztak, nem zsidóztak. Tudja mi hangzott ott el? Azt mondták, hogy ebből ne legyen még nagyobb háború. Ők legalább tudatában vannak annak a ténynek, hogy a vérrel szerzett ország hadserege bármilyen parancsot végrehajt.

Képzelje, dr. Feldmájer Péter, Nürnbergben sem vették figyelembe, hogy a háború sújtotta Németország tisztjei parancsra hivatkoztak. Ezt nem a védelmükben kell olvasnia, hanem annak a pernek a történetét ismerve. Mit gondol, dr. Feldmájer Péter a lövéseik utáni jövőről? Mert mindegy, hogy hogyan hívják a támadó országot, a katonai magatartás erkölcsileg és politikailag egy az egyben ugyanaz. Elfogadhatatlan az egész világ számára, most és mindenkor.

A gyertyát gyújtó emberek nem a palesztinok mellett a zsidóság ellen tették le a lángokat. A békéért. És természetesen véletlenül sem antiszemiták ezzel a cselekedetükkel.

Mint Ön is tudja, a büntetőjogi meghatározás alapján Magyarországon csak a független magyar bíróság állapíthatja meg a törvényben megkövetelt megfelelő bizonyítékok alapján ennek megvalósulását. Még a helyszínre érkező rendőrök sem intézkedtek a gyertyagyújtókkal szemben, de még egy egyszerű személyi azonosítás sem történt.

Miként követelheti bármely másik ország magyarországi szervezetének tagja ebben az országban, hogy a független magyar rendőrség intézkedjen, az ügyészség gyanút fogalmazzon meg az antiszemitizmus vádjával? Ez természetesen „költői” kérdés volt. A helyes válasz a magyar jog alapján, hogy soha, senki, sehogy.

Köszönöm megtisztelő figyelmét!


A béke legyen a független Palesztinával és Önökkel!

Lengyel Károly
Budapest, 2012. november 16.
/Forrás: Lengyel Károly levele/*B.Kiss-Tóth László