III. Szent Korona Szertartás és Fogadalomtétel a Pilisben


Csobánka - Szentkút - Mária forrás

2011. július 03. vasárnap

Napúr havában, Sarlós Boldogasszony ünnepén

„Boldogasszony anyánk, Regina Pátrónánk,

Nagy ínségben lévén, így szólít meg Hazánk.

Magyarországról, édes Hazánkról,

Ne felejtkezzél el áldott magyarokról.”

Találkozás: 10.30 Csobánka, Főtér.

A gépjárműveket a CBA áruház parkolójában és a téren kijelölt parkolóhelyeken lehet elhelyezni. Figyelembe veendő a menetrendszerinti busz közlekedési útvonalának szabadon hagyása. Csobánka Főtérről közösen zarándokolunk a közeli Szentkúthoz, kb.1,5 km a távolság. A fogadalomtevők csoportját a Kárpát-haza legszebb, ősi viseletei vezetik. Ez a nap Csobánka búcsúnapja is.

Vendégeink: Kocsis István író, történész,

Szántai Lajos művelődés történész,

v.Hunyadi László a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya,

Winkler Sándorné polgármester, Csobánka

Szőnyi József ny.polgármester, Pilisszántó,

Megjelenés a kiemelt alkalomhoz illő ruházatban!

Kérlek benneteket, hogy a Fogadalomtétel ideje alatt ne fényképezzetek, és ne filmezzetek! Eme pár percen kívül lehetséges az események megörökítése.

Mellékelten küldöm a Fogadalomtétel szövegét tanulmányozásra, átgondolásra, azonosulásra.

A Szent Időben, Szent Helyen történő Szertartáson való részvételre, a Fogadalom letételére csak megfelelően rendezett testi - lelki - szellemi állapotban kerülhet sor, ezért célszerű felkészíteni magunkat.

Ajánlott aznap a Szertartás és Fogadalomtétel befejezéséig böjtölni és mellőzni a szeszesital fogyasztást és a dohányzást.

Ne feledjük! Áldozatunkat, felajánlásunkat, kérésünket és fogadalmunkat csak tiszta szívvel élhetjük át teljességgel és fordíthatjuk önmagunk, szeretteink, nemzettársaink és Kárpát-hazánk jobbítására!

Aki szeretné az alkalomra emlékezve nevére szólóan megrendelni a Fogadalomtételt, kérem jelezzen vissza2011. június 26. vasárnap estig telefonon, vagy elektronikus postán nevének pontos feltüntetésével, mert akkor az ünnepélyes eseményen már át is vehető. (Merített papíron, egyedi grafikai tervvel, 3000.-Ft/db, 06/20-221-68-10, jooszellem@gmail.com)

Szeretettel ajánlom aznap reggelre az alábbi archaikus reggeli népi fohászt:

„Égen menő szép madár,

Nem madár az, szárnyas angyal.

Szárnya alatt szent oltár,

Szent oltárban igaz hit.

Igaz hitben Boldogasszony.

Kelet felől tekint a Nap,

Ott látta az Ő Szent Fiát.”

Ámen!

*

A 'Fogadalom' szövege: Teremtő Atyám!

Szent Fiad Jézus Krisztus tanítását követve, Boldogasszonyunk iránti szeretettől áthatva kinyilvánítom irántad való hűségemet.

Én………………………………………, dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve szabad akaratomból fogadom, hogy hazám jogrendjét figyelembe véve életemet a Szent Korona által sugallt Isteni Törvényekhez igazítom.

Fogadom, hogy Jézus Urunk Új Szövetsége szerint embertársaimra test-vérként tekintek a szeretet törvényének betatásával.

Fogadom, hogy családom, nemzetem és az emberiség felemelkedésén munkálkodom.

Tiszteletben tartom az Élet Szentségét, földi élő környezetünket segítek megőrizni utódaink számára.

Őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét igyekszem megőrizni és gyermekeinknek átadni.

Törekszem rá, hogy tetteinkben az égi törvények vezéreljenek, a kereszt-én-i tudat vállalásával.

Miképpen ezen fogadalmam szerint élek, Isten engem úgy segéljen.

*

/Forrás: Szép Zsuzsa 2011.06.22-i levele/*B.K-T.L.