ERESZ (Völgyesi Ferenc emlékére)

Ledér könnyelműséget sejtető, hangzatos laza fityfiritty, az esetre, ügyre, életre rá sem hederítő magatartással, megnyílvánulással merő ellentétben áll az eresz mélyhangú, stabititást, oltalmat nyujtó védelem. L’élek konstelláció a felülről - elvileg lezáró, - beborító háztető, azaz a falhoz csatlakozó téralkat legfelső része: az eresz. A fedélszék tartozéka, a talajnak eresz alatti keskeny sávja, az a perem, amely egensúlyi biztonsággal megvéd sok bajtól és veszélytől. Azt a tudatosan megformált célt, életcélt és (élet)hivatást, melyre nézve létesül amindenkori eresz, a csapások és pusztulás fenyegető veszélyét magában rejtő tényezők, ( vihar, szélvész, stb.) igyekszik a természet erőivel szemben féltőn megvédeni, épségben megtartani. Leonardo da Vinci hasonlata szerint egész életünk olyan, mint a gyertya lángja: folytonos változásból áll, melynek dinamikai egyensúlyát a különféle irányban mozgó erők harmóniája biztosítja. Elegendő egy parányi zavar e csodálatosan bonyolult égési folyamatban és máris felborul az egész egyensúly, amit emberi életnek nevezünk. Ez a rejtélyes konstelláció, ami e csodálatos egyensúlyt biztosítani hivatott – amit (akit!) Léleknek nevezünk: mindig csak az agy-idegrendszerünkön nyílvánul meg, akár befelé, saját megunkkal szemben; akár kifelé, a környezettel szemben. Ugyan lehetne a kérdés eldöntésére – szellemi küzdelem – jegyében vitatkozni azon, hogy valamely betegségnek melyik része fontosabb – az orvos szempontjából: vajon a „szervi” (organikus) rész-e, vagy a szorosan vett „idegrendszerbeli” (lelki-komponens” rész? A beteg szempontjából az utóbbi fontosabb, hiszen a beteg minden baját éppen az idegrendszere útján érzi és szenvedi. Ezzel együtt definiálható is: az életprobléma ma idegprobléma. Úgyszintén a közösség szellemi életének mindenkori vezetői, irányítói, vagy a kultúrélethez való kötelező alkalmazkodás leginkább az idegrendszert vette igénybe, mely az agyidegrendszer hatalmas fejlettségéhez vezetett. Ennek eredményeként a létfenntartás erőfeszítése túlerőlteti az idegaparátust, amikor sérül, rokkan az idegrendszer.Félelmekben, iszonyokban és kényszerérzetekben szenvedők, akiknek „semmi szervi bajuk nincs!” - keresik az oltalmat. Csakis a társadalmak közé ékelődő elemek: a kapzsi irigység és óriási méretű gyűlölet szüleménye a csalás, csábítás, ámítás, álnokság, hamisság, rablás, gyilkosság, - minden vétek, minden bűn csodálatra méltó pontossággal szerepelnek a Nyilvántartásban. A fegyházak lakói ártatlan fehér bárányok azokhoz képest, kik az irigység és gyűlölet lelki ragályát tudatosan terjestik, beoltják gyermekeink, ífjaink szívébe. A kultúra világában egyetlen háborúnak van csak létjogosultsága, ez pedig az eredendő bűn, az irigység és a gyűlölet elleni irtóhadjárat! Csak az harcol igazán a békéért, aki az igazi szeretet zászlóját lobogtatva, az irigység és a gyűlölet ellen harcol. Régesrégen megíratott már: „Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük.”(Zsoltárok k.11:6) Menedék az, ami a menekülőnek védelmet vagy vígasztalást nyújt. Menedék a hegyvidéki turistaház, az otthontalan szegények számára a nyomorúságos tömegszállás, a politikai menekültnek nyújtott állami védelem a kiadatást kérő állammal szemben... A történelemben az ó- és közép- korban a templomba menekülő bűnös mentesülése a halálbüntetés alól... Bántatlanságot ki biztosít a mindenkori embernek? Az egyszerű pásztornak, a tanult tudósnak: a bűnös embernek? Inog a föld, - orkánok sivítanak, árvizek öntik el az országokat, kontinensek sorsa veszélyeztetett, minha minden összeesküdött volna, hogy mindazt, amit évezredek, évmilliók óta a civilizáció felépített, rombadöntsék. Az ellentétek valósággal kiélesedtek a szenvedélyeknek ebben a küzdelmében úgy, hogy szemben állnak egymással nemcsak a nemzetek, népek, fajok és osztályok, hanem világnézetek, hivatások, sőt szembekerültek egymással a korok és nemek, de még a családtagok is. A világrecsegében megrémült embernek, a kultúrembernek is szüksége van, - akár a fecskemadárnak oltalomra, védelemre, a Kegyelem kifeszített függőleges erősségére, az érettünk „bűnné lett” ereszre.

 A szöveg megállapítását végezte: Pásztori Tibor Endre