Filmismertető:


  
"Joyeux Noël et bonne année"  
    
     Endlösung ...
 
A végső megoldás: szerelem

 
2021-et írunk: John (Joaquin Phoenix) válófélben van Elenától (Claire Danes). Hosszú ideje élnek külön. Elenát felkapta a hírnév, nemzetközileg elismert jégkorcsolya-bajnok lett, ügyvédekből, menedzserekből, trénerekből álló stábja veszi körül nap mint nap. Környezetében feszült hangulat uralkodik - John véletlenül rájön az okára: a rengeteg meghívást már képtelenség teljesíteni, ezért Elena helyére hamarosan klónokat állítanak be. Elena rájön, hogyha a biológiai hasonmások felváltják őt, veszélybe kerül az élete.

Thomas Vinterberg rendező szakít a Dogmával: a régi cinemascope-filmekre emlékeztető stilizációval és egy olykor szégyentelenül szentimentálisnak tűnő hangvétellel szívbe markoló betekintést enged a kozmopolita elit köreibe, a globál-nomádok életébe. Egy olyan világba, ahol a természeti katasztrófák és az érzelmi zűrzavar az úr, mélységesen humanista filmjében Vinterberg azt sugallja, hogy a külső és belső káosz alapjában véve egy és ugyanaz: mindkettő a szeretet és törődés hiányából fakad. Ezt sugallja a cím is.

Színes, magyarul beszélő, amerikai-japán-svéd-angol-dán-német-holland romantikus film, 104 perc, 2003 
Dolby Surround

Rendező: Thomas Vinterberg
Forgatókönyvíró: Thomas Vinterberg, Mogens Rukov
Operatőr: Anthony Dod Mantle
Díszlettervező: Jesper Lorents
Jelmeztervező: Ellen Lens
Zene: Nikolaj Egelund, Zbigniew Preisner
Producer: Birgitte Hald
Executive producer: Lars Bredo Rahbek, Peter Aalbaek Jensen, Bo Ehrhardt, Paul Webster
Látványtervező: Ben van Os
Vágó: Valdís Óskarsdóttir

Szereplő(k): 
Joaquin Phoenix (John)
Claire Danes (Elena)
Sean Penn (Marciello)
Mark Strong (Arthur)
Margo Martindale (Betsy)
Douglas Henshall (Michael)
Alun Armstrong (David)
Sean-Michael Smith (Pete)
Julia Forgy Viktrup (Riporter)
A Biblia, avagy a tudathasadás az egyházban és a vallásos nevelésben.
És íme a "végső megoldás" három lépésben...
Minimálprogram:

1. Tiltassék meg, hogy kiskorúak az állami vagy legalább részben állami finanszírozású intézményekben bármilyen formában hitoktatásban részesüljenek.
VAGY: Aki jelentkezik hittan-órára, annak automatikusan tartassék ugyanannyi számban ateista óra is! Az iskolai hitoktatás tiltása értelemszerűen terjedjen ki az óvodákra és a gimnáziumokra is.

2. Vezessenek be új büntetőjogi kategóriát ,,Szellemi erőszak" néven, s amely szülő vagy gyám, nevelő, tanító imádkozásra, templomba járásra, hittanra kényszeríti a kiskorút, holott az nem akarja ezt, azt az illetőt szellemi erőszakban, tehát szándékos butításban való vétség címén állítsák bíróság elé.

3. Az állam csak azokat ismerje el egy bizonyos egyházhoz tartozónak, aki egyrészt nagykorú, másrészt odatartozását írásos nyilatkozat adásával is nyíltan vállalja. Ez egyértelműsítené a helyzetet. Hiszen egy sportkörnek is csak az a tagja, aki ezt írásban vállalja!

4. Az iskolai irodalomoktatásból ki kell venni a Bibliát, VAGY legyen benne, de vele megegyező óraszámban kell oktatni más úgynevezett világvallások szent könyveit is, pl. Buddha beszédeit, a Ramajanát, a Bhagavad Gítát, a Koránt, Lao Ce és Konfuciusz műveit, ez az abszolút minimum!

5. Külön témakör legyen történelemórákon az egyházak által elkövetett borzalmak, és a pápák erkölcstelen életmódja, és térjenek ki ezen egyház (és más egyházak) áldozatainak számára, sorsára, éppúgy mint a nácizmus és a kommunizmus áldozataira!

6. Vezessenek be országos, azaz inkább európai gyásznapot, ami fizetett ,,negatív ünnep", ,,A kereszténység áldozatainak gyásznapja" névvel!
7. Nagyobb hangsúly az evolúció oktatására, valamint manipulációs és meggyőzési technikák oktatására. Richard Dawkins: Az önző gén című könyve legyen ajánlott olvasmány.

8. Teljesen szüntessék meg az egyházak állami támogatását - az egyházakat tartsák el a híveik!

9. Az állam semmiféle formában ne támogassa/térítse a hitoktatást, papképzést!

10. Távolítsák el a kereszténységre utaló általános elnevezéseket a hivatalos dokumentumokból (nyomtatványok, tankönyvek), melyek nem biztosítják az egyenlő elbánás elvét. Tehát: utónév használata keresztnév helyett és i.sz és i.e. használata Kr.e. és Kr.u. helyett. Továbbá állami ünnepségen és állami intézményekben (iskolát is beleértve) - kivéve műemlékeket -, vallási szimbólumok ne kapjanak helyt.

11. Téli napforduló karácsony elnevezés helyett, és a pünkösd ünnep helyett más, nem vallási ünnep bevezetése. Vagy esetleg ehelyett lehetne megtartani a ,,kereszténység áldozatai" gyásznapot. Természetesen munkaszüneti napként.

12. Vezessenek be ateista műsorokat a közszolgálati médiában, minden médiában ugyanannyi óraszámban, amennyi órában azon médiában összesen vallási műsorokat szolgáltatnak!

13. Biológiaórán egyértelműen jelentsék ki, hogy az evolúció sokszorosan igazolt tudományos tény, és a teremtéstörténet minden alapot nélkülöző primitív mese.
14. Biológiatanár és biológus csak az lehessen, aki írásba adja, hogy elfogadja tudományos tényként az evolúciót, és elutasítja a kreacionizmust.

15. Szűnjön meg az egyházak adókedvezménye! Mert miért épp a vallási társaságok kapjanak kedvezményt, és nem mondjuk a dalárdák, a horgászkörök vagy a sakkszakosztály?! Vagyis ezalatt nem azt értjük, hogy ezentúl NE lehessen pénzt adni az egyházaknak. Lehessen! Nyugodtan adakozhasson nekik bárki, ha kedve tartja, akár magánszemély, akár intézmény. Épp csak ugyanolyan (adó)feltételekkel, mint bármelyik másik civil szervezetnek! Az egyházakat civil szervezeteknek kell elismerni. Ha az állam úgy dönt, hogy minden civil szervezetnek adott támogatás adókedvezménnyel jár, akkor ez jár az egyházaknak is. Ha úgy dönt az állam hogy a civil szervezetek nem érdemelnek adókedvezményt, akkor az nem jár az egyházaknak sem! Akárhogy nézem is, de egy egyház leginkább valamiféle filozófiai baráti körnek tekinthető, közös nézeten levő emberek csoportjának, s nem látom be miért érdemelne több kivételezést, mint például a Shakespeare után rajongók köre, vagy a Star Wars-baráti kör!

16. Egyházi dolgozó (nővér, apáca, tanár) gyermekekkel nem foglalkozhat.

Eddig volt a minimálprogram. 
Most jön a radikális változat! 

Az természetesen mindent tartalmaz, amit a minimális, de kiegésziti a kovetkezökkel:
17. Az első ponttal ellentétben itt már nincs VAGY: egyszerűen megtiltatik a hittan oktatás az iskolákban, természetesen nemcsak a keresztény hittané, de más vallások hittan órái sem engedélyezettek.

18. Ami pénzt az állam eddig az egyházi fenntartású szociális intézményeinek adott - öregek otthona, kórház, stb - azt ehelyett a hasonló állami intézményeknek adja! Képmutatás ugyanis, hogy az egyházak állami pénzből jótékonykodnak, közben meg úgy tesznek, mintha mindez az ő zsebükből menne, mert ők hű de rendesek, s mindezért a rászorulók nekik legyenek hálásak!

19. A templomok csak akkor kapjanak műemléki besorolást és e címen tatarozási költségtérítést, ha az egyház örökre lemond róluk az állam javára, s ekképpen megszűnik ott a misézés és más körmönfont semmittevés, azaz egyházi tevékenység. Különben állja a költségeket az egyház! A civilizáció úgyis csak akkor köszönt rá az emberiségre, amikor a templomokra büszkeség helyett iszonyodva fog rátekinteni, arra gondolván, hogy mekkora értelmetlen pazarlás volt ezek felépítése, mennyi embert csaptak be, amíg a pénzt megszerezték ezekhez a teljesen felesleges építményekhez, és mennyi sok embert butítottak ezekben! Tulajdonképpen az volna a legjobb, ha lebontanák mindet, illetve amelyik nem teljesen használhatatlan, azokat át kéne alakítani valami értelmes cél érdekében. Esetleg néhányat megtartani múzeumnak, az emberi butaság emlékművéül.
20. Követeljük, hogy az állam adjon pénzt egy kifejezetten, elkötelezetten, bevallottan ateista TV-adó és rádióadó felállítására, ami az ország egész területéről elérhető!

21. Csak az kapjon diplomát bármi természettudományosnak nevezhetö szakon, továbbá oktatói pályán (tehát tanári diplomát) aki elismeri hogy az evolúció természettudományos tény.

22. Richard Dawkins: Az önző gén cimű könyve nem ajánlott, hanem kötelező olvasmány, és nem kaphat érettségi bizonyítványt az a diák, aki nem vizsgázik sikeresen evolúcióból is!

23. Az ország himnuszát le kell cserélni valami más dalra, ami egyrészt sokkal vidámabb, optimistább, másrészt és főleg pedig nem emlegeti istent! Pláne nem olyan összefüggésben, hogy ez az állítólag jószándékú isten szándékosan pusztíttatott minket a mongolokkal és törökökkel!

a Biblia, avagy a tudathasadás az egyházban és a vallásos nevelésben.


Az ultraradikális program

(Ez természetesen az előzőeket mind tartalmazza, plusz még:)
24. Aki a római katolikus egyház (Magyar Katolikus Egyház) tagja, az ne lehessen parlamenti képviselő, illetve kormánytag! Tehát NEM általában a vallásos emberek tiltassanak ki a politikai élet sűrűjéből, csak ezen egyház tagjai. Ennek pedig az az indoka, hogy az e vallású embereknél komolyan fennáll annak veszélye, hogy nem Magyarország, hanem egy másik ÁLLAM, a Vatikán érdekeit nézik. Egyéb vallásoknál ugyanis nincs ilyen veszély, mert nincs például Baptista Állam, Jehovista Állam stb., a RKE azonban igényt tart arra, hogy vezetőjét (a pápát) ne csak mint egy nagy egyház fejét ismerjék el, hanem egy külön ország, a Vatikán Állam fejeként is tiszteljék, s így ő minden katolikus ember legfőbb szellemi vezetője, ráadásul csalatkozhatatlan is! Nos, magyar honpolgárként elvárjuk, hogy legfelső állami vezetőink ne egy idegen ország királyának akaratát képviseljék, hanem igényt tartok megválasztott képviselőim teljes lojalitására!

25. A Bibliát úgy általában véve is be kell tiltani, mint Hitler könyvét, a Mein Kampfot, és ugyanazzal az indokkal is: mindkettő egy nép felsőbbrendűségét hírdeti, és más embercsoportok ellen uszít!

Kiegészítő javaslatok:

I. A hittudományi akadémiákon, főiskolákon és a lelkészképző intézetekben szerzett oklevél az egyetemi, illetve főiskolai oklevéllel ne legyen egyenértékű, mivel az itt szerzett tudás a természettudományokkal és reáltárgyakkal szemben a teológiára épül, így az itt megszerzett diplomával járó képzettség sem lehet azokkal egyenértékű, így egyéb munkavállalási téren az elbírálás során alacsonyabb prioritású legyen. (Például ha az illető valamilyen okból kifolyólag nem a papi pályára áll, hanem a civil szférában akar elhelyezkedni.)

II. Egyházhoz tartozó személy ne lehessen tanító, tanár, és gyermekpszichológus, mivel veszélyeztethetik a gyermekek személyiségfejlődését. Ha pedig valaki nem tartozik semmilyen egyházhoz, de vallásos, az iskolákban és a kiskorúak számára fenntartott pszichiátriai intézetekben az ezt bizonyító fizikai utalásokat (pl. kereszt a nyakláncon) nem látható helyre helyezze a napi munka végéig.
III. Az egyházak tulajdonában lévő és az azok által nem használt lakható ingatlanokat (garzonlakásokat, családi házakat, társasházakat stb.) az állam vegye kezelésbe, azokat ingatlanpiaci áron alul adja ki vagy el az arra rászorulóknak.

IV. Vegyék ki a köz- illetve szaknyelvi használatból (pszichológia, pszichiátria) a "lélek" szót, mivel tudományos szempontból egyértelmű, hogy e fogalom a létező "tudat" és "értelem" szavak absztrakt, illetve fiktív alternatívája. Így például a lélektan szó helyett a tudattan, a pszicho- előtag helyett pedig a ratio-(tudat, ész, értelem) előtag legyen használatban.

V. A vallási tartalmú könyveket (Biblia, vallástörténeti könyvek, teológiai tanulmányok, egyházi monográfiák) a kirakattal rendelkező könyvesboltokban ne tegyék ki közszemlére, azokat kevésbé látható, de a hívő olvasók számára könnyen elérhető helyen reklámozzák vagy mutassák be. Ha ez a kereskedők számára megoldhatatlan (helyhiány stb.) az ilyen tartalmú könyvek mellé egy a vásárlók számára szintén jól látható helyre egy nyíltan ateista szemléletű olvasmányt is helyezzenek.

VI. A lehető legkisebbre kell minimalizálni a templomokat körbeövező kerteket, parkokat, mivel azok fennléte fölösleges, a vallásgyakorlás közvetlenül az épület falai közé korlátozódik. Így egyes városok kritikus forgalmi pontjain, parkolóhiányos helyeken szabad tér nyerhető a közterületfenntartó vállalatok számára.
VII. Korlátozni az egyházhoz tartozó személyek politikai szerepvállalását a városi, ill. községi önkormányzatokban (polgármesteri, közgyűlési, közjegyzői, gondnoki munakör).

VIII. Növelni az országutak illetve mellék- és bekötőutak mellett épített (a kifejezetten erre a célra létrehozott) vallási jellegű építmények, kőkeresztek, az ún. kritikus forgalmi pontokon védőszentként létrehozott civil kezdeményezésű emlékművek távolságát az út szélétől legalább 3, legfeljebb 6 méterrel mivel ezek egyrészt ideiglenesen megzavarhatják egyes arra utazók figyelmét, másrészt a vezetés közben egyes autósokra sokkoló tudati hatást gyakorolhatnak, ezzel pedig akár balesetet is előidézhetnek.

IX. Korlátozni a földbe temetkezések számát, mivel tekintettel az egyre gyakoribb időjárási anomáliákra (áradások, földcsuszamlások, özönvizek) ezek komoly higéniai problémát (akár járványt) okozhatnak az egyes veszélyeztetett területeken a bomló hullák állapota miatt.

X. Meg kell szüntetni a ravatalozási eljárást, a temetéseket (kizárólag hamvasztásosokat) papok helyett civil szervezetek végezzék, a temetőhöz tartozó papi hivatalokat pedig váltsák fel a tudati megterhelés miatt az arra rászorulók számára ingyenesen segítséget nyújtó segélyszolgálatok"