Jövendölése George Kavassilas - avagy mi várható 2011 és 2013 között?


 (összefoglaló) 
Sagát István fordítása:George Kavassilas Ausztráliából származik, aki az élete során nemmindennapi megpróbáltatásokon és élményeken keresztül tett szert fontos tapasztalatokra. A természetének és tapasztalatainaköszönhetően felelősséget és kötelességet érez az iránt, hogy fontosinformációkat osszon meg másokkal, akik ezek alapján eldönthetik a közel jövőben, hogy melyik utat választják. Elmondásaiban csakis a saját élményeire, tapasztalataira és bölcsességére támaszkodik. Azt mondja, hogy jelenleg a Földön több olyan ember is van, akik sajátszemléletük és tapasztalataik alapján informálják az emberiséget a jelenlévő történésekről, mint pl. David IckeGregg Braden vagy Drunvalo Melchizedek, akiket Kavassilas nagyon tisztel.
 Lehet, hogy mindegyiküknek más a nézete, de lényegében azonos helyről kapják az információt. Az ösztönzi őket, hogy feleleteket találjanak saját kérdéseikre, miközben a szívük hangjára és a fény energiájára támaszkodnak. George Kavassilas azt mondja:
 "Ha létezik valami vagy valaki, aki arra buzdít minket, hogy adjuk átsaját energiánkat vagy hogy hagyatkozzunk más valaki energiájára (ezek hamis próféták vagy mesterek ), akkor ilyen esetben csalásról ésmások manipulálásáról van szó."
 George Kavassilas 1966-ban született és mint gyermek már rengetegtapasztalatra tett szert, amikor többféle földönkívüli lény vitte el -baráti és kevésbé baráti szándékkal. Az első emlékei a találkozásról anegatív (ellenséges) lényekkel 5 éves korára nyúlnak vissza. Emlékszik, hogy milyen módon tették mozgásképtelenné, s mikor visszahozták őt, akkor hidegrázás töltötte el. Ilyenkor odament édesanyja ágyához, aki felébredt és nem értette, hogy a gyermeke miért van átfagyva. A fiú ekkor hiába mondta, hogy elvitték a földönkívüliek, édesanyja úgy reagált erre, hogy biztosan rosszat álmodott. Más lehetőség nála fel sem merülhetett, még akkor sem, amikor fiának eltűnt a takarója vagy a vánkosa az elrablását követő napon.
 Hasonló meg nem értéssel találkozott később többször is, de megértette azt, hogy olyan tapasztalatokra tett szert, amelyekre még más nem. Az ezzel kapcsolatos problémákkal saját magának kellett megküzdenie. Elmondta, hogy voltak olyan hetek gyermek és serdülő korában, amikor háromszor is elvitték őt. Ilyenkor az iskolában nem tudta leküzdeni álmosságát, mivel egész éjszaka fent volt. Az ilyen találkozások után implantátumok voltak a finomanyagi és a fizikai testében. Azt gondolja, hogy ez mind azért történt, mert előre tudták a sötét erők, hogy felnőtt korában fontos információkat fog majd átadni az emberiségnek ( melyeket épp jelenleg ad át ), s ezzel akartákbefolyásolni. Hasonló események máig megtörténnek vele, de márritkábban. Megtanulta, hogy a tudat és a belső fény ereje mindenfélemanipulációs törekvést megsemmisít, így már nem tudnak ártani neki.
A legértékesebb tapasztalatot 2003-ban szerezte, amikor az "igaz fény"Galaktikus képviselői meglátogatták őt és megismertették vele a lélektudatos testből való kilépését és annak tudatos visszatérésének atechnikáját. Meglátogatta ennek az Univerzumnak összes dimenzióját,utána meglátogatott más Univerzumokat is, melyek felépítése teljeseneltér a mienktől. A mi világunk a fényből van építve ( több Univerzum = Omniverzum ). Kavassilas szerinte minden élőlény : egy bolygó élőlény, egy galaxis élőlény, egy univerzum élőlény, stb. A mi univerzumunknak 13 dimenziója van, és ez is előlény.
A jelenlegi univerzumunkba tapasztalatokért jöttünk - megélni,megismerni és megérteni azt, amely a fényhullám/fényvibráció alapjaira épül. Az utazása alatt Kavassilas megértette, hogy az inkarnációnk folyamán azért léptünk ebbe az Univerzumba, hogy személyes tapasztalatokra tegyünk szert, hogy az összes szint lehetőségeinek  kiaknázása után saját fény-Univerzumunk teremtőjévé válhassunk. Az egész Univerzumunkban a dualitás törvénye uralkodik, Isteni Anya és Isteni Atya tudatának formájában, amely több szintből áll.
Itt a mi galaxisunk, a Tejútrendszer az Isteni Anya és az Androméda galaxis pedig az Isteni Atya. A Naprendszer szintjén az Isteni Anya a Föld, még a Nap képviseli az Isteni Atyát. A Földön reinkarnáció szintjén ugyanezt jelképezi Jézus és Mária Magdaléna. Mindez számunkra a 13. dimenzióban kezdődött, amikor is lelkünk belépett ebbe az Univerzumba. De a 9. dimenzióban még nem létezik test, csak energia.
A mi életutunk az Univerzum megismerésénél a 9. dimenzióban kezdődött, és minden lehetőség tanulmányozás után egy dimenzióval lejjebb folytatódott, amíg el nem értük a 3. dimenziót. A 7-8. dimenzióban található egy védőréteg (membrán), a 7-től az 5. dimenzióig már megtalálhatóak a fizikai testek, de a miénktől kevésbé sűrűbbek és alakjukban általában különböznek tőlünk. Ezekre a dimenziókra úgy tekintünk, mint a mennyországra. Itt nincsenek negatív entitások, csak harmónia van, semmilyen betegség nincs, és azonnali a lélek vezető szerepe. A 5-től 4. dimenzióig lefelé ismét megtalálható egy védőréteg, s a 4. dimenziótól lefelé találhatók meg a negatív entitások. Viszont az egész Univerzumban fellelhető a dualitás, mivel ez az Univerzum a fény hullámmozgásának a hatására jött létre.
Mindenhol, ahol megtalálható ez a hullámmozgás, ott a dualitástörvénye érvényesül. Minél alacsonyabb dimenziókban járunk, annálerősebb a dualitás ereje, annál nagyobb a sűrítettség, és az arra valókésztetés, hogy az ember megismerést és tapasztalatokat szerezzen.Az emberiség most a 3. dimenzióban él, vagyis egy olyan térben, ahol igen magas a dualitás ereje. A Föld az Univerzum tükre, de nagyon koncentrált állapotban. Ez az alsó határ, a mélypont , ahonnan már csak felfelé haladhatunk. (Igaz van még a 1. és a 2. dimenzió, de az a tér máson alapul, ezért George Kavassilas nem foglalkozik vele). A 4. dimenzió a legterjedelmesebb, amelyben sok szint és oktáv található.
Minden entitás a 3. és a 4. dimenzióban a mi korlátolt dualitás-értelmezésünk miatt negatív vagy pozitív besorolást kap. A 4.dimenzióban a negatív entitások már fejlett technikával és erősmanipuláló tehetséggel rendelkeznek - képesek holografikus képeketkivetíteni, szintetikus fénylényeket létrehozni, lebénítani az energiacentrumjainkat ( paralízis ), a gondolatainkba belépni, érzéseinketbefolyásolni stb.. A gyógyítás vagy a csakrák, mint energiacentrumok a4. dimenzióban, nekünk még itt a 3. dimenzióban csak paradigmák. Az 5. dimenzióban csak egy energiacentrum található a mell tájékán. A 3.dimenzióban kapcsolatba léphetünk a 4. dimenzióval, ha gyógyításrólvagy telepátiáról van szó. Ha viszont a feltétel nélküli szeretetrőlbeszélünk, akkor az 5. és más magasabb dimenzióval vagyunkkapcsolatban.
George Kavassilas figyelmeztet minket a 4. dimenzió negatíventitásainak tevékenységére a mostani időszakban, mivel számunkranagyon fontos a 2011-2012 év. ( A drogok és más halucinogénekhasználata csak a 4. dimenzióba engedik az embert, azért használatanem ajánlatos. )
Van-e szabad akaratunk vagy a jövőnk már adott? George Kavassilas szerint megfelelő nézőpontból szemlélve a jövő már meg is történt, ezért akik a jövőbe látnak, tudják, hogy a Földön az elkövetkező időkben minden rendben lesz. Hogyan lehetséges ez? Létezik-e szabad akarat a mi korlátolt 3. dimenziónkban? A valóság viszont az, hogy a mi felsőbb Énünk előre eldöntötte, hogy milyen eseményeket szeretne megélni és milyen feladatokat szeretne felvállalni ebben életünkben. Kavassilas következő példákon tudja ezt elmagyarázni:
1. ez olyan, mintha a Földet egy lapos éremnek látnánk, de ha feljebbmennénk, ha nagyobb látószöggel rendelkeznénk, akkor látnánk, hogy aFöldünk gömb alakú, vagy        2. mintha egy szerepet játszanánk egy filmben. Tudjuk, hogyan végződik az esemény, mégis az eseményt reálisan átéljük. Ha szeretnénk, hogy a film jó sikerüljön, akkor tudnunk kell, hogy minden szereplőnek hitelesen kell eljátszania az előre megírt forgatókönyv alapján a szerepét. Nem lehet semmit sem kihagyni abban a hitben, hogy nincs értelme, mivel már minden adott. Ez így működik mindkét példát beleértve!
Ha tudatosan kapcsolatban vagyunk magasabb Énünkkel, akkorbetekinhetünk a jövőnk eseményeibe, mivel a magasabb Én szintjén atérnek és a időnek más az "érzékelése", mint a 3.dimenzióban. Evvelkapcsolatban George Kavassilas két dolgot hangsúlyoz ki : vannakesemények, amelyekről tudja, hogy nem muszáj, hogy megtörténjenek; s vannak olyanok, amelyekről tudja, hogy biztosan meg fognakmegtörténni. Többször is meggyőződött ezekről a dolgokról, s most márki meri jelenti, hogy biztosan fel tudja ismerni a két esemény közöttikülönbséget. Tehát azok az információk, melyeket most közzé tesz, amásodik csoportba tartoznak, vagyis biztosan meg fognak történni!
Mi várható a közeljövőben?
George Kavassilas szerint 2011-2013 között a Földön kulcsfontosságú események fognak lejátszódni, azaz : a Föld az 5. dimenzióba való felemelkedésének folyamata és az ehhez szükséges fénytest-aktiválás fog megtörténni. Ehhez a folyamathoz sok ember fog kapcsolódni.
A maja naptár George Kavassilas szerint nem 2012. december 21-én ér véget, hanem a valójában 2013. március 21-én. Figyelmeztet mindenkit, hogy ez az utóbbi dátum csillagászati szempontból a napéjegyenlőséggel és nem a napfordulóval van kapcsolatban, és mivel 2013. március 21-én napéjegyenlőség van, ekkor aktiválódik a Föld fényteste. Sokan viszont ismeretebbnek és fontosabbnak tartják a 2012. december 21-i napot, de ezzel a nappal kapcsolatban G.Kavassilas annyit említ meg, hogy a 3. dimenzióban a Földön ( a Gáián ) már senki nem lesz, s ezen a napon kezdődik el a Föld átalakulása, vagyis a pólusváltás. Ekkor már a 3.dimenzióban semmilyen élőlénynek nem lesz esélye ezeket a változásokat túlélni.
Az Földanya 2012. december 21 és 2013. március 21. között megtalálja saját magját (középpontját) és csillaggá - fénylénnyé - alakul át. Az Univerzum számára ez az átalakulás egy természetes jelenség.
A földrengés pedig addig arra szolgálnak, hogy a Föld fokozatosanközelebb jusson a középpontjához. ( Kavassilas még megemlíti, hogy tud a HAARP-technológiáról is, amely mesterséges földrengést idézhet elő).
Kérdés: Hol leszünk mi, ha 2012. december 21-én a Földön nem lesz senki? George Kavassilas szerint a forgatókönyv nem mindenki számára egyforma. Jelenleg az entitások az Univerzumok különböző részeiből inkarnálódtak a Földre, különböző fejlettségi fokkal. Mindenkikiválasztotta saját maga számára - a Felsőbb Énjén keresztül - azt azutat, amely a legkívánatosabb számára a fejlődése szempontjából. Azemberiség egy része, kb. 2 milliárd ember ugyanolyan folyamaton fog átmenni, mint a Földanya, azaz: felemelkedés a 3. dimenzióból az 5. dimenzióba 2012.december 21-ig. Később, 2013. március 21-ig pedig aktiválódik a Föld fényteste. A populáció egy része ehhez a naphoz közeledve elhagyja a Földet - Kavassilas szerint itt a jelenlegiemberiség feléről van szó. És hogy hová mennek? Ennek egyes útjait,forgatókönyveinek részletes leírását a következőekben meg is adja :
1. forgatókönyv - Az 5. dimenzióba való átmenet, avagy a dimenziókapuk kinyílása
George Kavassilas szerint a 2011-es év vége felé ( október végén ésnovember elején ) egészen 2012. december 21-ig a Földön kinyílnak az úgynevezett dimenziókapuk, amelyeken keresztül az emberek átmehetnek az 5. dimenzióba ( ezeket a kapukat Kavassilas természetes kapuknak nevezi ). Eleinte csak néhány ember fog tudni átmenni ezeken a kapukon, akiknek többsége aztán visszatér is a 3. dimenzióba, a Földre, mivel itt még feladatuk lesz - ők lesznek a földi emberiség asszisztensei vagy a segítői. Kavassilas tudja, hogy ez a feladat vár rá is. A dimenziókapuk 2012 év második felétől válnak átjárhatóvá a többség számára. Ez mind attól függ, hogy a helyzet a Földön mennyire éleződik ki. A dimenziókapuk 2012. december 21-én teljesen bezárulnak, s azok, akiknek át kellett menniük, már a másik oldalon lesznek. A kapuk nem egy adott helyhez lesznek kötve, így nem történhet meg az, hogy nem tudunk megfelelő időben odaérni. Lehetséges, hogy egyes egyéneket intuíciójuk vonzza majd egy konkrét helyre, de ez nem feltétele annak, hogy sikeresen átkeljen a kapun - minden egyes átmenetel egyedi lesz. Egyszerűen megmondva :mindenhol lesz dimenziókapu, ahol arra szükség lesz - lehet akár kórházakban, fegyintézetekben vagy háborús övezetben is.
Egyesek számára a kapuk láthatatlanok lesznek, mivel nincsenek fizikaihelyhez kötve, s inkább az ember rezgésével van kapcsolatban ( minthamindenkinél található volna egy kapu ). Az 5. dimenzióba valóátkelésnél az ember nem hagyja el a Földet, de egy párhuzamos világba kerül a Földön, egy magasabb rezgésű szintre, amelyre már a 3dimenzióban levő Föld átalakulása ( kataklizmája ) nem lesz hatással. George Kavassilas kb. 2 milliárd embert említ, amely átfog kelni a dimenziókapun. Megemlíti, hogy az 5. dimenzióba, amely a védőréteg (burok) mögött található, nem tudnak áthatolni a 3. dimenzió negatív energiái, de az 5. dimenzió már a mennyország első szintjéhez tartozik.
Ezzel kapcsolatosan Kavassilas figyelmeztet a mesterséges kapuk meglétére is, az úgynevezett csillagkapukra ( stargates ), melyeket az időben és térben való utazásra használják ( a negatív földönkívüliek és a földi háttérhatalmi elit ). Ezek nem természetes dimenziókapuk, nem az 5. dimenzióba való átmenetelre valók. Senkinek se ajánlja, hogy ezekbe belépjen vagy használja őket.
Bevezetés a 2. forgatókönyvbe Az emberiség manipulációja és annak következményei
Sok ember számára nem titok, hogy a jelenlegi világ valóságosrealitása messze van a igazságtól, mivel egy olyan világban élünk, ahol természetes dolog az olyan fokú globális hazugság, csalás ésmanipuláció, amiben az igazság ténye számunkra szintefelismerhetetlen! A fizikai világunkat az igazságot megmutatószemléleten keresztül nyugodtan nevezhetjük rabszolgatartótársadalomnak. Azoknak, akik ebben a "mátrix" kiismerésében még csak kezdők, nyugodtan megmondhatjuk, hogy vannak olyan emberek, akik fantasztikus munkát végeznek az igazság napvilágra hozatala érdekében, mint amilyen David Icke vagy N. Lesanov meg még sokan mások is. Az információ tengerében viszont nehezen lehet felismerni az igazságot, de aki keresi, az meg is találja. Számunkra fontos megemlíteni, hogy a háttérben álló "a szürke eminenciások" itt a Földön azok, akik dróton rángatják az embereket. De ők is csak gyalogosok a sötét erők hierarchiájában és csak kis részét alkotják annak a "polipnak", amelynek bázisai a Holdon, a Marson, az Orion csillagképen át egészen a galaxisunkig vezet. Ennek a "polipnak" a kommunikációja hasonlít "maffia" által alkalmazott módszerre, ami azt jelenti, hogy a Földönuralkodó erőknek nincs annyi információja, hogy az egészet átlássák. A Földön lévő felső körök is még magasabb körökből vannak manipulálva és megtévesztve! Ezen kívül nem egységesek, és széthúzóak, mint ahogy negatív lényeknél ez természetes.
Miért manipulálnak minket?
A negatív entitásoknak ( parazitáknak ) csak egy fontos céljuk van,hogy uralkodhassanak másokon, mivel csak így tudnak energiát szerezni vagy inkább lopni. Az emberi fajt is azért igázták le és azért manipulálták, hogy egy agymosott csordát hozzanak létre,amelyből csak negatív csoportoknak származott hasznuk. Milyen haszonról van itt szó? Az energialopást már említettük ( az univerzumban ugyanis léteznek olyan lények, amelyek a negatív érzelmek energiáiból élnek), de a legfontosabb számukra a mi GÉNÁLLOMÁNYUNK! Mert tudják, hogy mi, emberek nagyon értékes áru vagyunk az univerzumban, mivel a Földön élő faj egyedi genetikai kóddal rendelkezik ( éppen ezzel a céllal lett megteremtve), amely kulcs mindenhez, ami az Univerzumunkban létezik - és kulcs az összes életformához és energiához. A mi Univerzumunkban ebben a pillanatban nincs más bolygó, amely ilyen univerzális génállománnyal rendelkezne. Vegyük ezt ténynek. A gyakorlatban ez az univerzális géntartomány azt is jelenti, hogy a Földre akárki inkarnálódhat a mi Univerzumunkból.
Ebben a pillanatban ezért számunkra az a fontos ( földönkívülieknekmeg azért érdekes ) , hogy az embernek, mint isteni lénynekhozzáférése van minden teremtéshez, ami ebben az Univerzumbanmegtalálható (mivel a Föld az Univerzumunk kicsinyített mása). Anegatív entitások épp ezért nehézen tudnak ellenállni az olyan akísértésnek, hogy az emberi faj befolyásolásával különlegesinformációkhoz ne juthassanak. Ezért élünk most egy ilyen világban,amelyben elterjedt a legmagasabb fokú manipuláció.
De az egész "játékban" tudatosítanunk kell, hogy a 3. dimenzióbanazért vagyunk itt, mert mi ezt így akartuk és mi ezt választottuk! Nemérdemes keresni a vétkeseket és eljátszani az áldozat szerepét. Azéletért lévő felelősség a mi oldalunkon van, s ezért hálásak lehetünkaz összes tapasztalatért, amit itt szereztünk az életünk folyamán.
Minden a terv szerint megy. Ha az életünkben nem volnának kihívások,akkor nem lehetnénk azok, akik most vagyunk. Azért vagyunk itt, hogyezt mind megtanuljuk, hogy leküzdjük a haragot és megértsük ajelenlegi létezésünket. Tanuljuk meg elfogadni magunk és a körülöttünk lévők árnyoldalát, s így már többet nem lesz hatalmuk a negatív entitásoknak felettünk - nem fognak tudni ránk hatni.
2. forgatókönyv - Az emberek elcsábítása a Földről
Milyen forgatókönyv vár azokra, akik nem a Földanya felemelkedésének az útját járják? George Kavassilas a következő módon magyarázza. A negatív entitásoknak az érdeke az, hogy az agymosott emberi csordákat elzárják és átvigyék egy másik helyre, mielőtt még megszűnik a 3. dimenzió létezése a Földön. A vezető negatív lények pontosan tudják a jövő eseményeinek az eljövetelét és felemelkedés folyamatát a Földön. Kavassilas megemlíti, hogy különböző negatív információk vannak a Föld felemelkedésével kapcsolatban, amelyek nem tájékoztatják eléggé az embereket és illúzióban ringatják őket. Az emberekhez a médiákon keresztül pedig sok spekulatív információ is eljut, mint pl. a világháború kitörése, különböző betegségek elterjesztése, az időjárással való manipuláció, művileg előállított földrengések stb. Ezek a "rémhírek" nem öltöttek globális méreteket, de nem is fognak, mivel a vezető negatív entitásoknak sincs érdekükben.
Létezik egy forgatókönyv, ami arra készült, hogy minél több embertcsábítsanak el a Földről az űrhajóikba, amelyek aztán elviszik őket egy másik helyre ( elő van készítve néhány 3. dimenziós bolygó ), hogymegóvják az eddig működő manipulációs mintát. ( Kavassilas ezeket azűrhajókat taxiknak nevezi, és láthatók lesznek, de az Univerzummagasabb lényei hatalmas fogdáknak hívják őket).
Az egyik bolygó, amelyre az emberek ki lesznek telepítve, az a Mars. Ez a jövendölés saját tapasztalatra támaszkodik, mivel a Marsnak önálló atmoszférája van, s most is a felszíne alatt több, mint 1 millió ember él. ( Ez már egy régebben futó titkos háttérhatalmi terv része, melynek neve Project Genesis - célja a Marsnak az újrabetelepítése). Viszont mielőtt az emberek a Marsra jutnának, először aNibiru bolygót fogják meglátogatni. George Kavassilas szerint a Nibiruegy művileg előállított bolygó, amelynek saját meghajtása van.Jelenleg a Nap mögött van elrejtve, ezért nem látható. Ha eljön azidő, akkor a Nibiru elő fog jönni. Úgy fogjuk látni, mint most a Holdat és ugyanolyan nagynak is. Persze a valóságban a Nibiru a Holdnál nagyobb, csak messzebb lesz és vöröses lesz a színárnyalata. Anegatív entitásoknak azonban vannak tartalékban még más evakuációshelyei is.
Kavassilas szerint ez mind azért van, hogy az emberek önkéntesenhagyják el a Földet, mivel az Univerzum törvényei alapján erre senkitnem lehet kényszeríteni. Viszont befolyásolni, manipulálni lehetségesaz embereket, hogy "saját" akaratukból határozzanak úgy, ahogy aztmások akarják. S mind ez akkor történik, amikor a globális helyzet kezd kiéleződni. Várható a világ gazdaságának és politikájánakösszeomlása, s ezzel együtt pedig beindulnak a szociális segítőprogramok is. Nem lehet kizárni a helyi fegyveres összecsapásokat sem. G. Kavassilas szerint legfontosabb az, hogy a Föld felemelkedjen. A Földanyáról azt mondják, hogy még mindig visszatartja magát, mivelvárhatók, hogy fokozódni fognak a természeti katasztrófák világunkkülönböző részein.
George Kavassilas nem tartozik azon emberek közé, akik a pusztulás és reménytelenség elméletét hirdetik. Épp ellenkezőleg, tudja, hogy apozitív tapasztalatok és reményteljes jövő az, ami ránk vár.Felkészíti az embereket azokra az eseményekre, amelyek a 2012-ben (kb. az év felétől) még jobban ki fognak éleződni. A világ más-más részein különböző intenzitással fog lezajlani. Az embereknél is minden út egyedi, mivel a tapasztalatok elsajátításához mindenkinek a saját útját kell járnia. És földrészekre vagy államokra is úgy kelltekinteni, mint a lényekre, akiknek saját útjuk van. A helyzet helyenként drámaira is fordulhat, de az embereket G. Kavassilas arra próbálja rávenni, hogy a 2012-es eseményekre úgy tekintsenek, mint egy új emberi faj megszületésére. Erre a szülésre úgy tekintsünk, mint egy új élet megszületésére. Ez nem csak a fájdalomról szól, ezért ne úgy összpontosítsunk rá, mintha az egész eseménynek ez lenne a legfontosabb része.
A fent említettek alapján G. Kavassilas nem zárja ki, hogy olyanpillanatok is bekövetkezhetnek, ahol az egyes területeken azáttekinthetetlen helyzetben akármilyen segítség jól fog majd jönni. Havalaki segíteni fog krízishelyzetben lévőkön, akkor ezzel a tettelsokaknak segíthet, főleg ha ezt feltétel és elvárás nélkül fogjaelvégezni. Ekkor avatkozhat közbe a sötét oldal is, amely számukra alegmegfelelőbb helyzet. A döntés pillanatában fontos lesz a tudatunkés a szívünk hangjára hallgatni (fontos a lelki jelenlét). Az embereknagyon fifikusak, s ezért az emberiség többsége biztosan át fogja majdgondolni a nekik nyújtott segítség lényegét és a segítők szándékát. Ezegy olyan helyzet lesz egyesek számra, amikor nem lesz sok idő agondolkodásra vagy a helyzet mérlegelésére.
G. Kavassilas nehezen határozta el magát arra, hogy ezeket azinformációkat közzé tegye. Tudatában van annak, hogy az említettinformációk szinte hihetetlenek, s addig még nem kezdődnek el, addignehezen lehet ezeket megerősíteni. Tudja, hogy a Föld felsővezetésének ( az elitnek ) az akarata az, hogy fenntartsák mindenárona valóságosnak látszó illúzióvilágot, de az események fel fognakgyorsulni. Fontos, hogy az ember fel legyen készülve és ne hagyjamagát meggondolatlan döntéseket hozzon az adott pillanatban. Mert nem segíthetünk addig magunknak, amíg nem a szívünkre hallgatunk. George Kavassilas azt mondja : "Az egónk (fejünk) mindig talál okot arra, hogy miképpen lehet valamiben kételkedni, de a személyes tapasztalatok és az új ismeretek felismerése egyértelműen olyan információkhoz juttatnak, amelyeket nem lehet megcáfolni".
Az információkból mindenki annyit fog fel, ami számára aleglényegesebb. De tény az, hogy a jelenlegi földi realitás szétesőbenvan a kozmikus asztrológiai ciklusok befejezése miatt. Ez nemcáfolható meg és ez a földi vezetői elit számára sem ismeretlen tény.
A Montauk-kísérletek alatt a 20. században ( az időben és a térbenvaló utazásnál ) megállapították, hogy egy pontban az "utazók"rátaláltak egy úgynevezett fény-falra, ahol a 3. dimenzió realitásának a vége van. Tehát a különböző titkos kísérletek is bizonyítják a 3. dimenzió realitásának teljes szétesését a Földön - de George Kavassilas szerint ez 2013 március 21-én fog bekövetkezni.


Megjegyzésem: Kissé szkeptikus vagyok Kavassilas jóslatait és történéseit illetően, bár a mai kicsinyes ismereteink miatt mondom, hogy maga a tagadás kevés... Aminek ellentettjét nem tudjuk bizonyítani azt feltételes módban, mint esetlegest, lehetségest, el kell fogadnunk. Mindenesetre kíváncsian várjuk a fejleményeket...                              *B.Kiss-Tóth László 2011.09.20.