Beszámoló a TAHSZ szept. 4-ei Munka Értekezletéről2011 szeptember 4-én a Csókakői Várnapok keretében tartotta a TAHSZ soros Munka Értekezletét.
A színvonalas előadások és a lelket gyönyörködtető zenei és hagyományőrző bemutatók mellett a TAHSZ Szellemi Műhelye az Alkotmányossági Műhely szakemberei részvételével a következő határozatot hozta:
  • A 2012. január elsejével bevezetni kívánt Alaptörvényt „mint hibás terméket” nem fogadjuk el.
  • A Parlament által tárgyalt sarkalatos törvényeket figyelemmel kísérjük és kritikával élünk.
  • Az alkotmányos történelmi dokumentumok összegyűjtése és feldolgozása után meghatározzuk azon alkotmányossági alapvetéseketmelyek a jelen történelmi időszakban meg kell hogy határozzák Hazánk jövőbeni sorsának alakulását.
  • Nemzetünkért tenni akaró értelmiségiek (jogászok, közgazdászok, tanárok, stb.) számára egy olyan akadémiát kívánunk indítani 2012.-ben, melykreditpontokat érő több felé kiajánlható felsőfokú anyagot állít össze azalkotmányos elképzelésekről annak érdekében, hogy rendszerezzük és nyilvánítsuk ki végre alkotmányos felfogásunkat és véget vessünk a meddő „tudományoskodó” vitáknak.
  • A fenti munka elvégzéséhez kérünk újabb csatlakozókat a most elindítottwww.tahsz.com honlapon keresztül, vagy közvetlenül a fetzerjanos@gmail.comcímen való jelentkezéssel.
2011 Szeptember 19-től hivatalosan is elindítottuk a www.tahsz.com honlapot.
Fontos változások előtt áll a világ és ezen belül Hazánk is.
Történelmi feladatunk hogy azonnal összezárjon , egymásra találjon mindenki aki nemzetünk sorsáért felelősséget érez.
Elsősorban azokat várjuk (természetesen nem zárva ki az „újonnan ébredőket”) akik már eddig is az elmúlt években - évtizedekben fáradhatatlanul küzdöttek, dolgoztak akár elszigetelten egyénenként külön - külön is azért, hogy Magyarország ne gyarmati sorban sínylődjön tovább.
Kérjük, vegye igénybe honlapunk segítségét.
Találjunk egymásra (személyes ajánlások útján, baráti társaságokkal/közösségekkel a kapcsolatok felújításával, az interneten célirányos kutakodással) s kiderül, hogy elegen vagyunk és tudunk tenni, cselekedni is (érdemes odafigyelni Izland példájára -http://www.emberiseg.hu/portal/blog/2011/09/felszolalas-a-demonstracion/#comment-4).
Regisztráljon és regisztráltassa barátait is a honlapra.
Kérjük azok is regisztráljanak, akik már csatlakoztak a TAHSZ- hoz mert ezzel erősítik meg, hogy egyetértenek az április 16-ai Harmadik Országos Értekezleten megfogalmazott, megvitatott és elfogadott 11 pontos Felhívásával mely a TAHSZ alapelveit rögzíti.
Azért is kérjük a honlapon való regisztrálást és csatlakozást, mert az eddigi csatlakozások folyamán vannak, akik csak a 3, 6, 10 pontot tartalmazó Felhívás ismeretében csatlakoztak.
Regisztráljanak:
·         azok is akik magánemberként csatlakoztak eddig a TAHSZ- hoz
·         azok is akik szervezetenként/közösségenként mint a közösség képviselőjeként csatlakoztak eddig a TAHSZ- hoz
A képviselők legyenek szívesek megnézni a honlapon, hogy az ő szervezetükre megadott logó és a honlapjuk címe megfelel-e a valóságnak, amennyiben változtatást kérnek írják meg az atahsz.sajto@gmail.com címre, valamint ugyan erre a címre küldjék el a szervezetük fél-háromnegyed oldalas rövid bemutatását is
·         azok is akik szervezetenként/közösségenként mint a közösség tagjaiként csatlakoztak eddig a TAHSZ- hoz
Az ún. „Középső kör”- be azok kerülnek be, akik a honlap „Letöltések” menüpontjában található „KITÖLTENI_CSATLAKOZÁS_egyéni.rar” illetve a „KITÖLTENI_CSATLAKOZÁS_közösségi.rar” dokumentumokat kitöltve visszaküldik az atahsz.sajto@gmail.com címre. A „Középső kör”- ösök válnak jogosulttá arra, hogy a TAHSZ Országos Értekezletein szót kaphassanak.
Az ún. „Belső kör”- be azok kerülnek be, akik a honlap „Letöltések” menüpontjában található „KITÖLTENI_Állandó Értekezleti Tagsági Nyilatkozat.rar” dokumentumot kitöltve visszaküldik az atahsz.sajto@gmail.com címre. A „Belső kör”- ösök válnak jogosulttá arra, hogy a TAHSZ Állandó Értekezletin részt vehessenek és szót kaphassanak.
Azok, akik nem küldik vissza kitöltve a fenti dokumentumokat de regisztrálják magukat a honlapra ők az ún. „Tag” körbe tartoznak és jogosultak részt venni a TAHSZ Országos Értekezletein.
A honlapon lévő információkhoz jutás 4 szintű,ld. a „Miért célszerű kapcsolódni?” menüpontot (Vendég, Tag, Középső kör, Belső kör).
Kérjük, hogy döntsön és a leírtak szerint járjon el (ez kb. fél óráját veszi igénybe).
A következő TAHSZ Országos Értekezlet várhatóan október 22-én lesz Budapesten.
Ezen való részvételi szándékát kérjük jelezze október 9-ig azatahsz.sajo@gmail.com –ra írva.
Az értekezlet pontos helyszínét az előre bejelentkezett résztvevők száma dönti el.
Az októberi értekezleten szeretnénk lehetőséget adni 3-6 percben arra, hogy mindenki bemutathassa saját közösségét melyet képvisel, de kérjük a fenti email címen ezt a szándékát is előre jelezze.
A bemutatkozás térjen ki arra, hogy milyen előremutató tapasztalatokat tudnak átadni a jelenlévőknek, és hogy milyen faladatokat tudnak ezután vállalni. magánemberként illetve közösségként.
Tisztelettel: TAHSZ Sajtószolgálat.
                                      *
Fetzer János levele 2011 szept. 11.
A történelem folyamán minden izmus (az utóbbi időkben a szocializmus, globalizmus, pénzizmus) megbukott.
Igen mára a globalizmus és a pénzizmus (haszonelvűség) is megbukott, utolsó vagdalkozását végzi.
Nekünk magyaroknak is (a MAG és tudás népének) előre kell tekintenünk és dolgoznunk - tennünk kell, hogy visszatérhessen az ősi munkaalapú és értékteremtő életforma.
Össze kell kapaszkodnunk amíg van kivel (napról-napra egyre többen lesznek öngyilkosok, válnak földönfutóvá, veszítik el javaikat /pl. házukat/, reménytelenekké válnak).
Határidő: AZONNAL!
Itt az ideje annak, hogy az egyénenként és a közösségeinkben végzett eddigi munkánkat összpontosítsuk, összevonjuk erőinket.
Összezártan álljunk ki Magunkért, Családunkért, Hazánkért és Nemzetünkért.
Vegyük számba hogy miben is van a mi erőnk:
·        Őseink az évezredek alatt sok-sok hagyományt, tapasztalatot, állhatatos hősies kitartást hagytak ránk mintaként.
·        Nekünk van Szent Koronánk, nekünk kell elősegítenünk a fény világának győzelmét.
·        Újra leszülettek közénk ősi nagyjaink akik az égiek segítségét közvetítik felénk.
·        Nem vagyunk kevesen ugyanis velünk vannak azok akik:
o      a javaink megvédésért és visszaszerzéséért munkálkodnak, pl. kiváló jogászok, VÉSZ, Fehér Kéményseprők, MSZF, Tempó, stb.
o      a védelmünkért tevékenykedők, pl. Gárda Szövetség, Nemzetőrségek, Lovagrendek, stb.
o      az önbecsülésünk visszaadásáért tevékenykedők, pl. ősvallás kutatók, hagyományőrzők, kézművesek, az igaz történelmünkkel megismertetők, nyelvünk ápolói, a magyar érzéseket sugárzó zenészek énekesek költők néptáncosok, stb.
o      a kiváló közgazdászok, jogászok, feltalálók, szakemberek akikre rábízhatjuk a jelen elemzését és a kilábalás mikéntjének meghatározását, pl. saját közösségi duális pénzrendszer, saját energia ellátás témákban, stb.
o      a szociális létbiztonságunkért, a túlélésünkért, az életterünk (föld, víz, levegő) megvédéséért dolgozók, pl. az embereket és nem a mindenkori hatalmat támogató megalkuvó érdekképviseletek, Nógrád bárka, Magfalva, Kert Magyarország, Gazdaudvar, stb.
o      a földrajzi adottságaink, pl. kiváló termőföldünk, édesvíz és gyógyvíz készletünk, saját gáz és ásványkincseink.
A fent felsorolt lehetőségekkel élnünk kell! 
Egyre nagyobb az elégedetlenség az emberiség körében, a világ számos országában is egyre többen fejezik ki azon véleményüket, hogy elegük van a globalista pénzhatalomból és a haszonelvűségből.
Közös kiállásra (családunkért, Hazánkért, nemzetünkért, önmagunkért) van szükség.
Fontos, hogy ezt helyileg (településenként, járásonként, megyénként, országosan, nemzet szintjén) és szakterületenként valósítsuk meg.
Először az egy településen élők keressék fel egymást és heti vagy akár napi szinten is találkozzanak és beszéljék át hogy mik a helyi problémák és mit tudnak kezdeményezni napi életterük jobbá tételéért. Majd lépésről-lépésre bevonzzák azokat akiket a „Vegyük számba hogy miben is van a mi erőnk” részben leírtam.
Egymás megtalálásához kíván segítséget adni a most indított www.tahsz.com honlap mely csak azoknak lehet hasznos, akik alaposan áttanulmányozzák az ott leírtakat (ez kb. fél órát vesz igénybe).
A magam részéről vállalom e honlap adminisztrátori teendőinek ellátását és a folyamatos kapcsolattartást.
 Tisztelettel: Fetzer János nyugalmazott középiskolai tanár, a TAHSZ főszervezője és honlap kezelője.
Magán elérhetőségem: fetzerjanos@gmail.com , 06 30 3612213.
                                                        *
Ajánlom:
1.     Az előadások felvételei a szept. 10-én megtartott Szimpátia - Szeretet Demonstrációról, Izland népe élt önrendelkezési jogával:
http://www.emberiseg.hu/portal/blog/2011/09/felszolalas-a-demonstracion/#more-1848

2.     Szept. 24-25-én Etyeken Kezes-Lábos Fesztivál (http://www.kezes-labos.hu/)
én az öcsémék pincéjénél leszek (http://www.fetzerpince.hu/) az Öreghegyen, itt és ekkor is tudunk személyesen találkozni (kérésem, hogy addig tanulmányozzák a www.tahsz.comhonlapot mert szeretném ha erről is véleményt cserélhetnénk), telefonszámom: 06 30 361-2213.
Barátsággal: Fetzer János
/Forrás: TAHSZ sajtótitkárság 2011.09.20-i levele/*B.Kiss-Tóth László