ISMERETEK A FINN OKTATÁSRÓL


A tegnapi cikk tartalmával kapcsolatban a Finnországban élő dr. Kádár György 
tanár kiegészítéseit és ellentmondásait kék színnel olvashatják:
(25 éve élek Finnországban. Azóta tanítok egy általános iskolában. 
A tamperei es a jyvaskylai Egyetemeken doktoráltam. Így el merem mondani 
magamról, hogy a finn oktatást az alsó szinttől a felsőig ismerem 
valamennyire. 
Követhető példa (Én azt mondom, hogy ne kövessük):
Hagyjátok a végére, de élvezzétek majd az utolsó sor zamatát!
Információ mindenkinek, hogy tudjuk, kihez hasonlítsuk magunkat!
Megfontolandó!!!
 
Nem csoda, hogy a finn oktatási rendszer a világon a legfejlettebb 
és a legjobb. 
Sajnos nem látjuk, hogy a szerző mire alapozza ezt az állítását? 
Ugyanakkor Finnország egyike a legmagasabb életszínvonallal rendelkező 
országoknak. A ’90-es években bekövetkezett súlyos gazdasági válság 
hatására a kormány úgy döntött, hogy komoly pénzalappal támogatja a 
jövőben az oktatást, a kutatást és a gyakorlati megvalósítási folyamatokat. 
 
Az igaz, hogy a finn oktatásba hatalmas pénzeket ölnek. De abban már 
egyáltalán nem vagyok biztos, hogy célszerűen. Én inkább úgy látom, 
hogy – bocsánat a kifejezésért – kissé ész nélkül, meggondolatlanul. 
Példa: tervgazdálkodás folyik, kiadták, hogy egy évben hány doktori 
vizsgát kell az országban letenni. S amelyik tanszék több diplomát, 
végzettséget, doktorit produkál, az kapja a több pénzt. El kell-e mondanom, 
hogy mindez milyen hatással lesz a tanszékek, a diplomák színvonalára.   
Az iskolákba ész nélkül döntik a számítógépeket. Igaz, s teljesen
világos, hogy a számítógép az élet midnen szféráját forradalmasítja, 
megváltoztatja. De ha már az első osztályokban számítógépekre, számítógépes 
programokra bízzuk az oktatást (például az összeadás és a szorzás tanítását), 
akkor az – aligha kell mondanom – milyen hatással lesz a gyermek tanulási 
kedvére, hogy mennyiben fogja ez a személyiségét is fejleszteni. Részben 
talán ennek az eredménye az is, hogy a finn érettségi dolgozatok színvonala 
évről évre radikálisan esik. (A globalizált finn gyerekek persze a globális 
PISA-teszteket rendre megnyerik. A magam részéről kívánom, hogy a magyar 
gyerekek még sokáig ne legyenek a PISA-ban élen.) A problémát a finn 
kollégák, felelősök úgy oldják meg, hogy évről évre lejjebb engedik az 
érettségi követelmények szintjét. (Hadd jelezzem: nem a véleményemet írom le, 
hanem tényeket!) Bizony a finn gyerekek is képesek lennének Ady verset 
megérteni, de nem úgy,hogy az oktatás- nevelés feladatait úgy akarjuk megoldani, 
hogy az iskolákat telehányjuk számítógépekkel. Azokkal nem lehet Ady 
verset tanulni.  
Az eredmény: kevesebb, mint 10 év alatt Finnország világviszonylatban az 
élre tört (az elsők közé került) szociális jólét és gazdagsági fejlettség 
tekintetében.
Bocsánat, világos, hogy a tanügybe fektetett pénz egy nemzet számára 
a legjobb befektetés, de csak akkor, ha ésszerűen fektetjük be. Az viszont 
nem igaz, hogy 10 éven belül már meg is hozza a gyümölcsét. Ahhoz bizony több 
idő kell.
A Nokia példa: Eleinte volt egy falu egyetlen kis gyárral, ahol gumicsizmákat 
gyártottak. Aztán lett egy televízió készülékeket gyártó gyár is. Végül, 
a tulajdonosok és a szindikátusok közötti kapcsolat révén elkezdték a 
maroktelefon gyártását. Ma világhatalom e téren, megelőzve Németországot, 
Japánt és az Egyesült Államokat.
Innen sajnos kimaradt, hogy a Nokiát pedig éppen most (talán fél éve sincs) 
adták el idegeneknek, s a Nokia-részvények értéke zuhanásszerűen le is esett. 
Miért természetes, hogy Finnországban egy kamaszgyermek kitűnő eredménnyel 
végzi el az általános iskolát, perfektül beszél angolul és hetente legalább 
egy könyvet elolvas?
Az kétségtelen nagy eredménye a finn oktatásnak, hogy mára már mindenki tud 
angolul, hogy az angol oktatás színvonala nagyon jó, eltekintve talán attól, 
hogy talán nem lenne rossz, ha az angol nyelv és kultúra mélységeiből is 
tanítanának valamit. A finn diákok olvasottságáról azonban talán jobb nem 
beszélni. Ha olvasnak is, a tömegkultúra darabjainál lehetetlenség 
továbbjutniuk. 
07:45 – Saili (15 éves) várja a városi buszjáratot, amely busz az 
iskolakapuja előtt áll majd meg. Nincsenek iskolabuszok. A buszok 
5 percenként járnak.
Mondjuk inkább úgy, hogy a diákok iskolábajárása nagyon magas színvonalon 
megoldott.
A finnek kiskoruktól önállóságra nevelik gyermekeiket. 
Lehet így is mondani, s ennek valóban vannak nagyon pozitív vonásai. 
A negatív az, hogy a gyermeket ezzel sok tekintetben magukra is hagyják, 
ami egyáltalán nem biztos, hogy jó. A másik negatív eredménye ennek, hogy 
a gyermekeket ezzel egyúttal arra is ránevelik, hogy ők mindent tudnak. Azt 
pedig tudjuk, hogy olyan emberrel, aki „már mindent tud”, nincsen mit 
beszélni, annak már felesleges valamit is mondani. Az ilyen beállítottságú 
ember fejlődésképtelen. 
Nagyon kevés gyermeket visznek szülei autóval az iskoláig. A buszjegy árát 
a városi vezetés szubvencionálja. A törvény értelmében egyetlen tanuló sem 
lakhat az iskolától 5 km-nél nagyobb távolságra. 
Ez igaz. 
Kívülről az iskola spártai kinézetű, tiszta. Egyetlen cigarettacsikk, 
eldobott papír, vagy a falakon egyetlen grafiti sem látható.         
Ez a grafiti kivételével teljesen igaz.
09:15 – A tanórák 45 percesek. A finnek az oktatást a finn nyelv, 
a matematika és az angol nyelv tanítására alapozzák.
Ezt így deklarálva soha nem láttam, de igaz, hogy a többi tárggyal elég 
keveset foglalkoznak. Annyira, hogy a finn nyelv nevű tantárgy szinte 
szószerint is csak a finn nyelvtant, meg valamiféle kommunikációelméletet, 
médiaismereteket jelent (!!! Már az alsó tagozattól kezdődően) olyannyira, 
hogy – ha hiszi a kedves olvasó, ha nem, próbálja meg szó szerint érteni, 
amit most írok – irodalomtanítás az 1-9. osztályokig (s igazából azután se) 
nem létezik. A jobb megértés kedvéért: ezt úgy kell értenünk, mintha a 
magyar diák nemhogy nem olvasott volna az 1-8-ig egy Petőfi verset se, 
de nem is tudja, ki az a Petőfi. Egy Petőfi, hát még egy Ady-vers, 
egyáltalán a szimbolikus nyelv megértésére képtelen. (Elhiszem, hogy nem 
hiszik. Mást nem mondhatok: vegyenek a kezükbe finn anyanyelv-könyvet, 
vagy – ha van lehetősége rá - kérjen meg egy finn fiatalt, mondjon egy finn 
költőt, netán két sort egy finn költeményből. 
A tananyag 75 %-a az egész országban egységes. A fennmaradó 25 %-ot 
az iskola választja ki a tanárok, a szülők és a gyermekek egyetértésével. 
Ez így nagyon szépen hangzik. A gyakorlat azonban az, hogy minden egyes 
finn tanárnak kisebb csoportokban tantervet kell írniuk, úgy, hogy miként 
a magyarnak se, ehhez nincsen meg a megfelelő iskolázottságuk. Addig jó, 
amíg nem látjuk, hogy néznek ki ezek a tantervek, meg hogy hogyan néz ki 
egy finn énektanterv, meg énekóra. 
Az órák rövidek, intenzívek és nagyon interaktívak, a gyermekek folyamatos 
és intenzív bevonásával.
Az órák – tisztelet a néhány kivételnek, még szép számmal vannak ilyenek 
- nem intenzívek, mert a finn tanár el van szokva attól, hogy az óráira 
fölkészüljön. Kész számítógépes programok és tananyagok várják őt, amikor 
az osztályba lép. A finn általános iskolában nincsen rendszeres számonkérés. 
Egy félévben két írásbeli dolgozat van. (Mintha ő már – mint egy gimnazista 
vagy főiskolás - abban a korban lenne, hogy hetekre előre tud tanulni, 
gondolkodni, a záródolgozatra készülni, közben fölösleges a kikérdezés.)
Az iskola belső területén a tisztaság még szembeötlőbb, mint kívül. 
Minden újszerű, mintha éppen akkor adták volna át használatra. A padokon 
és asztalokon nem látható ráírás, karcolás. Az iskola közhasznú, 
természetesen ingyenes, de olyan felszereltséggel, mint például egy drága, 
fizetős kollégium Spanyolországban. 
Ez igaz.
A tantermekben óriás plazmakivetítők találhatók, belső rendszerű tv-vel, 
Sajnos, jobb lenne, ha nem lenne. Ha létezne tanár-diák viszony. 
(A fölsőben például már kurzusszerű az oktatás = senki nem felel az egyes 
diákokért, tkp. az iskolai nevelést megvonták tőlük. Ott csak oktatás van.)
200 literes trópusi halakkal benépesített akváriumokkal, teljes konyhával, 
különböző audiovizuális felszerelésekkel, légkondicionálással, sok-sok 
növénnyel vannak ellátva. Minden két tanulónak van egy számológépe. 
Minden iskolában van tucatnyi varrógéppel felszerelt varróműhely, felszerelt 
hegesztőműhely és asztalosműhely, az iskolák fel vannak szerelve sílécekkel. 
Van fedett, zárt sportterem, van aula a tantervbe vett színházi órák 
oktatására, van önkiszolgáló étterem.
A tankönyvek ingyenesek, az iskolai felszerelés is ingyenes, az étkezés is 
ingyenes.
Ez igaz, s követendő példaként tarthatjuk számon. 
12:00 – Meleg, tápláló és ingyenes ebéd. Sailinak fél órája van arra, hogy 
megebédeljen az iskola vendéglőjében. Finnországban törvény kötelezi az 
iskolát, hogy a menü ingyenes, tápláló és sok saláta- és zöldségfélét 
tartalmazó legyen. Ebédhez vizet vagy tejet lehet inni. Az élelmezés 
költségeit minden városban a városvezetés biztosítja. Ha az órák kiterjednek
délutánra is, akkor az iskola köteles uzsonnát biztosítani a gyermekek 
részére.
Ez is igaz, követendő volna. 
16:05 – Saili hazamegy, otthon a kisebb testvérével jégkorongoznak. 
Az utcán nyugodtan járhatnak, játszhatnak, azok még biztonságosak. Este akár 
vacsorát is főzhetnek, ha a szülők a munkahelyükön sokáig dolgoznak és később 
érnek haza, hiszen az iskolában főzni is tanulnak. (Kissé romantikus.)
18:30 – Következik a vacsora, majd a szauna (hetente három alkalommal). 
Ilyenkor van együtt a család. Sokat beszélgetnek, főleg a gyermekek terveiről, 
kívánságairól, előmenetelükről és szükségleteikről. Ekkor beszélik meg a 
családi nyaralás terveit. 
Ez még romantikusabb. Sőt már nem is igaz.Sajnos nagyon nagy probléma, 
hogy most nő föl egy olyan nemzedék, amelyik már nemigen tud mit kezdeni 
a gyermekekkel. Bizony egyre több az iskolapszichológus, a kisegítő osztály, 
a kisegítő pedagógus, ami korábban teljesen ismeretlen volt. 
20:15 – Házi feladatok megoldása, majd lefekvés! A finn gyermekek nagyon sok 
házi feladatot kapnak. 
Nem tudom, hol tanul ez a Saili, de ez nem minden iskolára jellemző.
Saili gyorsan végez velük, 1-2 óra alatt, siet, hogy ágyban fekve még 
olvasson egy kicsit Harry Potterből angol nyelven. Saili számára az iskola 
olyan, mint egy munkahely.
Sajnos Pottert valóban nagyon sok finn gyerek olvasott, s az alighanem meg 
is teszi a maga hatását. 
- „Ha egy gyermek tanul, lehet belőle orvos, bíró vagy mérnök, akkor is, 
ha szegény családból származik”.
Ebben van igazság. Én inkább úgy mondanám, ha a szülei még kívül tudtak 
maradni a finn életet gyarmatosító tömegkultúrától.
- Minden gyermek oktatása-nevelése 200.000 euróba kerül a finn államnak, az 
óvodától az egyetem elvégzéséig. „ Az adóinkból befolyt pénzek legjobb célú 
felhasználása!”
- Az egyetemi és gimnáziumi hallgatók csak a könyvekért fizetnek, és 2,5 
eurót az egyetemi vendéglőben az ebédért. Ha végeznek, az állam segíti 
a munkakezdésüket, fizetve az első fizetésüket és a szükséges albérletet.
Ez igaz. 
- A tanulók fenntartások nélkül tisztelik tanáraikat, minden pillanatban 
érvényesül a kölcsönös udvariasság a kapcsolatukban. Nem hordanak egyenruhát, 
de öltözetük mindig egyszerű, tiszta és mindig „jólfésültek”. 
Hát ennek viszont kénytelen vagyok teljes mértékben ellentmondani: a finn 
fölsős tanárok nem mernek 10-15 fős osztályok elé lépni, félnek az udvari 
szünetekre kimenni a diákokra vigyázni, tanáraikat a folyosón akár föl is 
lökhetik, nagyon kevesen tudnak köszönni tanáraiknak, s mivel ők már óvodás 
koruk óta szinte mindent tudnak, semmi okuk fölnézni a tanáraikra.
(Ez utóbbinak sok egyéb közt van még egy oka: a fölsős diák a heti 30 
órájából maga választ meg 8-10 tantárgyat. Ha ő választja meg, mit tanul 
/golfot, sminket vagy kisállattenyésztést/, akkor ennek velejárója az is, 
hogy az ne beszéljen neki, nehogy már az adjon neki házi feladatot, akit 
ő választott.)
- Mindegy, hogy Helsinki elit iskolájáról, vagy egy sarkkörön túli iskoláról
van szó, az oktatás színvonala ugyanolyan jó. Az oktatás rendszere nem 
„elitista”, nem zsenik nevelése a cél, hanem egy minél magasabb általános 
színvonal elérése.
Kodály szellemén nevelkedtem: „Legyen a zene mindenkié!”, de amikor ilyen 
iskolákat látok, akkor nagyon gyakran megfordul a fejemben, hogy bizony a 
finn nemzet érdeke volna, ha lenne egy-két elitista iskola. Hozzátenném még 
mindehhez azt is, hogy Finnországban az egységes színvonal mindenki számára 
politika(történelmi) (mondjuk ki, balos) eredetű: mindenki legyen egyforma. 
(S nem úgy, hogy az általános színvonal legyen magasabb, hanem az általános 
színvonalt vigyük le az alsó réteg szinvonalára.)
 
- A házi feladatok elvégzése szent! Nagyon rossz szemmel nézik 
még a többi tanulók is, ha egy gyermek másol. Elképzelhetetlen a puskázás 
a vizsgákon. Aki ezt megtenné, azt a többi diák kiközösítené. „Miért 
kockáztatni, ha lehet tanulni is?” – vallják. Ez olyan, mint a felnőtteknél, 
akik nem a bármi áron való meggazdagodást tekintik életcéljuknak. Nem csoda, 
hogy statisztikailag Finnország a pénzügyei tekintetében legátláthatóbb és 
legkevésbé korrupt országok közé tartozik a világon.
Ez igaz. De nem az oktatás az oka. A finnek szinte vak törvénytiszteletének,
a becsületességnek elsősorban történelmi okai vannak. Függetlenségüket 
köszönhették a törvényekre való hivatkozással. (Ls. Pirinen-Jutikkala 
Finnország történelme. Kairosz, magam fordítottam.) 
Finnország elnöke, Tarja Halonen, jogi egyetemi végzettséggel (egyébként 
pedig fiatal korában szélsőbalos, a Seta /a Sexuális Egyenlőség Társaságának 
elnöke/ és professzor férje mondta:
„Amikor megszidom a hallgatóimat, azt mondom nekik, hogy pazarlom a pénzügyi 
támogatóink pénzét.”
(Most nem tényt mondok, hanem a véleményemet: szerintem nem túl jó mondás.)
Nem léteznek bukott diákok, csak egy lehetőség van egy vizsgán átmenni, 
„egyszerűen azért, mert az életet is csak egyszer lehet élni.” Annyit kell 
tanulni, hogy átmenjen a vizsgán, a következő évre való átmenet automatikus. 
Egyedi eset: Éppen az elmúlt tanév utolsó előtti hetében, az osztályzás 
idején mondta kolléeganőmnek egy diákja, nem csinálom meg a házi feladatot, 
mert úgyse lehet megbuktatni.
Saili „munkanapja” intenzív 8 és du. 3 óra között. A tanórák viszont rövidek. 
Az egyik szünetet kötelező kint tölteni a szabadban. 
A finn diákok, ha esik, ha fúj, minden egyes szüentüket kinn töltik. 
A tanítás során a kritikus értelem stimulálása a cél a mechanikus 
memorizálás helyett. 
Nem szólok hozzá.
Vannak könnyítő órák, mint például a szalontáncok, színház (színészi 
tudományok), digitális művészetek, fodrászat, jégkorong, harcművészetek (?),
 sífutás, szakácstudományok, elsősegély, asztalosság, lakatosság, zene. 
A tanulók tanulnak hegedülni, gitározni vagy bármi más hangszeren játszani 
óhajuk szerint. 
(Ez romantikus és nem igaz. A finn énekórák 80-90 %-a disco-óra.) 
És ismét: a kritikus gondolkodást és a beszélgetést, a problémák 
megbeszélését helyezik előtérbe. 
Ebben talán van valami, de legfeljebb azzal a megszorítással, hogy mindezt 
úgy, hogy hiányzik hozzá a tudás.
- Saili még nem döntötte el, hogy mi akar lenni. Kémikus, állatorvos vagy 
számítógépes játékokat tervező programozó. Megkérdeztem, hogy boldog-e? 
Szempillantás nélkül válaszolta: „Igen.”
Bizony én velem megesett, hogy amikor egy finn pásztornótát tanítottam 
(alighanem az országban egyetlenként), s szóltam néhány keresetlen szót a 
bojtárok nehéz életéről, akkor az egyik finn diák visszakérdezett: S ha 
nekik akkor mégis jobb volt (uis. Mint nekünk mai gyerekeknek)? Sajnos azt 
kell mondjam, hogy igen, van sok Saili, de könnyedén fel tudnék sorolni 
saját iskolámból 10-20 gyermeket, akiknek igen keserves lehet a 
magányosságuk, elhagyatottságuk odahaza. 
Igen, de más itt a titok! Már az 1600-as években törvényt hoztak: aki nem 
tud olvasni és írni, az nem csinálhat gyereket!

Azt mondanám, „lassan a testtel”. A magyar iskolát napjainkban verik szét. Tudom, de ez a munka nem ért még véget. S ha meg tudjuk állítani, akkor ne vágyjunk a finn tanügyi viszonyokra.

/Forrás: Hegedűs Endre 2011.08.02-i levele/*B.Kiss-Tóth László