A Vatikán és a Földönkívüliek 1.

Miért tartott konferenciát a Vatikán a földönkívüli életről?

Ez a téma általában teljesen észrevétlen maradt a Katolikus szakirodalomban nagyjából az elmúlt két évtizedben, a Vatikán már nyilvánosan is az azonosítatlan repülő tárgyak (UFO), és más bolygókon lehetséges földönkívüli élet felé irányította figyelmét. Ismeretes, hogy II. János Pál Pápa és XVI. Benedek Pápa is kapott titkos információkat az Egyesült Államok elnökeivel történt találkozóik során, és talán ez lehet az oka, hogy a Vatikán így próbálja magát felkészíteni a földönkívüli intelligens lények valóságos létezésének nyilvánosságra hozatalával járó bibliai következményekre.

A Szentszék által egyre nyitottabb párbeszéd annak lehetőségéről, hogy léteznek űrutazásra képes intelligens földönkívüli lények úgy tűnik, hogy része annak a titokban elfogadott új politikának, melyet az ENSZ fogadott el még 2008 februárjában, és a Vatikán állandó ENSZ képviselője  Celestino Migliore érsekről jelentették, hogy már részt vett a Földönkívüliek látogatásának következményeit vizsgáló megbeszéléseken.

Az ENSZ döntésének eredményeképp a Szentszék egyhetes asztrobiológiai konferenciát tartott 2009 novemberében, ahol összehívták a Pápai Tudományos Akadémiát és a Vatikáni Csillagvizsgálót. Bár a Casina Pio IV a Vatikánban talán elég valószínűtlen helynek tűnik egy "földönkívüli" esemény számára, mégis több mint 30 csillagász, biológus, geológus, tudós (sokan hitetlenek) és vallási vezető jött össze, hogy megvitassák a földönkívüli életet.

A Vatikán asztrobiológiai konferenciája annak a jele, hogy talán már a nagy, globális intézmények is készülnek a csillagközi meghajtással rendelkező, fejlett idegen életformák által irányított UFO-k létezésének közelgő hivatalos bejelentésére. Egy távoli helyen lezuhant és megtalált valódi másvilági űrhajó alapjaiban döntheti meg a nagy világvallások létezését, és ez esetben a teremtés teljesen új tudományos alapokra kerülne.

Földönkívüliek és a vallás mai jelentése

A konferencia egyik résztvevője a Jezsuita pap Jose Gabriel Funes atya, a Vatikán vezető csillagásza és egyik tisztviselője az alábbi magyarázatot adta a Vatikán UFO-kkal és Földönkívüliekkel kapcsolatos érdeklődésére:
"Bár az asztrobiológia egy feltörekvő és még mindig fejlődő terület, az élet eredete és a világegyetem más részein esetleg létező életformák témaköre nagyon érdekes, és érdemes komolyan venni. Ezek a kérdések számos filozófiai és teológiai következménnyel járnak." (‘Guardian’, 2009 november 11.)
Funes atya korábban azt állította, hogy nincs összeütközés a Katolikus tanítások és a más bolygókon létező Földönkívüli élet lehetősége között. Egy 2008-as interjúban, mely a vatikáni napilapban, a  L’Osservatore Romano-ban jelent meg azt mondta: 
"Azt hiszem nincs ellentmondás. Ahogy sokféle teremtmény él a Földön, így lehetnek más lények, talán intelligens lények, melyeket Isten teremtett. Ez nem mond ellent a hitünknek, mivel nem tudjuk megállapítani Isten teremtő szabadságának a határát."
Ezzel nem mindenki ért egyet. Paul Davies professzor, figyelemre méltó elméleti fizikus és kozmológus az Arizonai Állami Egyetemről, aki vendég előadó volt a vatikáni eseményen a Washington Postnak azt mondta:
"Azt hiszem egy második teremtésnek óriási spirituális jelentősége lenne."
Ugyanakkor a következő megjegyzést fűzte hozzá:
"Igazi veszélyt fog jelenteni a földönkívüli intelligencia felfedezése, mivel ha vannak más lények is a világegyetemben, akkor a Keresztények, ők ehhez rettenetesen ragaszkodnak... azt hiszik, hogy Isten Jézus Krisztusban öltött testet azért, hogy megmentse az emberiséget, és nem a delfineket vagy a csimpánzokat, vagy a kis zöld emberkéket más bolygókon." (‘Guardian’, 2009 november 11.) 
Davies professzor kommentálta a földönkívüli élet felfedezésének vallási következményeit:
"Ha visszatekintünk a Kereszténység történelméről szóló vitákra, akkor két tábort találunk. Az egyik táborhoz azok tartoznak, akik úgy vélik, hogy az emberek sorsa az, hogy megváltást nyújtsanak az idegeneknek, a másik táborban a reinkarnációban hívők találhatók." Davies rámutatott, hogy a reinkarnáció gondolata, hogy például több Jézus Krisztus is található az univerzumban, a "katolicizmus eretnekségének" minősül.


Az intelligens földönkívüli élet teológiai következményei

Funes atya gondolata, hogy a Kereszténység exportálható földönkívüli világokba, melyek nem tapasztalták meg a "bukást" és mentesek az eredendő bűntől, nos az ott élők nem vennék ezt túl komolyan. Ugyanakkor az érdekfeszítő viták közepette van valami rendkívül fontos, melyet többnyire figyelmen kívül hagynak, és lehet, hogy valójában ez motiválja a Vatikán érdeklődését a nem emberi, földönkívüli élettel kapcsolatosan. Az Egyház úgy mutatja be a Szent Bibliát, mint "Isten szavát", de ha egy faj, vagy földönkívüli lények landoltak a Földön, ez az állítás már nem lenne fenntartható, mert a nem emberi lények létezése azonnal semmissé tenné ezt a kijelentést.

Nem köztudott, hogy a világ legrégebbi Bibliájában található elbeszélésekről megállapították, hogy ellentmondanak az Egyház egyetlen Isten létezéséről alkotott elképzelésének. Az arámi Biblia Teremtés könyve elmondja, hogy az "Istenek", akiket Elohimnek nevez (Elio, egyes szám), megteremtette az embert; "Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra" (Teremtés 1:26). A következő versszak (1:27) hozzáteszi, hogy az Elohim ezután létrehozta a "férfit és nőt" egy faj lényeinek "saját képére", ezek a szavak arra utalnak, hogy új alkotásuk a Föld bolygón fizikailag hasonló megjelenésű, mint maga az Elohim. Az eredeti héber szó az Elohim megjelenik az öregebb Bibliákban, és azt sugallja, hogy Istenek egy csoportja teremtette az embert eredetileg, nem pedig egy egyedülálló Isten, amit manapság a Kereszténység és a zsidó vallás prédikál.

Az egyedülálló Isten Egyházi dogmává vált, amikor később írástudók az Elohim szót kicserélték a YHWH szóra, ami a zsidók törzsi istenének a neve, és a szerkesztői kiigazítás eltüntette az Istenek csoportjára való utalást. Így az írnok pennájának ezen mozdulatával egy egyedülálló Isten jött létre, és egy új vallási koncepció is. Az Angol Bibliákban a YHWH-t később újra definiálták mint Úristen, megszüntetve a több istenről szóló korábbi ókori leírást, akik részt vettek az emberiség megteremtésében a Földön.

A "Mások" az ősi hagyományokban

Ahogy Funes atya előadta a vatikáni konferencia lényegi összefoglalóját hozzátette, hogy a földönkívüli élet kérdése "nagyon érdekes és érdemes komolyan venni". A Húsvét-szigetek ősi hagyományaiban is találtak hivatkozásokat idegen fajokra vagy lényekre, akiket a helyiek "Mások"-nak hívnak. Faragott sziklavésetek némelyike hatalmas fekete osztott szemű lényeket ábrázol, mint ahogy egy rovar kinéz, olyannyira, hogy a szigetlakók rovar embereknek nevezik őket... a testük élénken csíkozott a bőrük felszínén látható vénáktól ("A Húsvét -szigetek rejtélye" Francis Mazière, Collins (Publ.), St. James Place, London, 1969, pp. 40; 197). Ezt az elnevezést adták a Húsvét-szigeteken élők azon faj lényeinek, akik különböznek az embertől, majd a következő kérdést teszi fel:

"Ha ez a "rovar ember" faj ma visszatérne a Földre, hogyan magyarázná el a Pápa a Katolikusoknak, hogy ki vagy mi hozta létre ezeket a nem emberi lényeket? Nem mondhatja azt, hogy az Ószövetség Istenének teremtményei voltak, a "rovar ember" fogalmilag különböző a "földi ember"-től, akit a régi Bibliák szerint az Elohim hozott létre."
 Ha a "földi ember" az Elohim "hasonlatosságára" lett teremtve, akkor kinek a "hasonlatosságára" lett megteremtve a "rovar ember"? Ha több tucat különböző típusú nem emberi faj létezik az Univerzumban, akkor ez azt feltételezi, hogy több tucat teremtő isten és több tucat "Biblia" is létezik. Ezért ha interplanetáris lények bizonyítottan léteznek, akkor az Egyház egyedülálló Istenről alkotott képe azonnal megszűnik, és a Bibliában megjelenő "szó" csupán egy istenre utal a sok közül. Egyszerűbben fogalmazva, a nem emberi intelligens életformák létezése a Bibliai szövegeket hatályon kívül helyezné, és akkor nem lenne semmiféle alapja sem a Kereszténységnek, sem a zsidó vallásnak.

Lehet, hogy a Vatikán igazi aggodalma az, hogy ez egy jelentős hitelv frissítési helyzetet teremtene, ha Földönkívüli lények létezéséről hiteles bejelentést tennének a világ kormányai bármikor a jövőben. Ami még ennél is rosszabb lenne, ha leszállna egy csillagközi hajó a Vatikán kertjében, és a hajóval érkező kérné, hogy hadd beszéljen a vezetőnkkel, hogy bemutathassa neki a következő Bibliát egy új hitrendszerrel.

/Forrás: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/03/a-vatikan-es-foldonkivuliek.html 2013.03.16./*B.Kiss-Tóth László