MVSZ logo
 
1956 "Véres csütörtök"
- Aki a tűzparancsot adta
Kéri Edit tizenöt éve folytatott kutatásai eredménye a Magyarok Világszövetségének negyedik kiadásában most megjelent könyv. A szerző közli 195 gyilkos nevét, akik e napon a Kossuth térre néző öt épületből gépfegyverrel tüzet nyitottak a Himnuszt éneklő békés tüntetőkre: ÁVH-s kormányőrök, karhatalmisták, veterán partizánok, antifasiszták és ’53-ban kiszuperált ÁVH-sok. Közülük 56-nak közli fényképét és 113-nak rövid életútját. A nevek között: Fónay Sándor, Ungár Lajos, Bauer Miklós dr. és felesége Schönberg Judit, Poros Tamás, Schlesinger (Seres) Márton, …
_Keri_Edit_4kiadas_2011_beliv_160_166_Page_6.jpg
A valóságos genocídium legfőbb parancsnoka pedig Apró Antal, aki nem más, mint Gyurcsány Ferenc feleségének nagyapja. A párt Központi Vezetősége aznap nevezte ki Aprót a Katonai Bizottság teljhatalmú parancsnokává.
Részlet a párt KV aznap reggeli ülésének gyorsírásos jegyzőkönyvéből: Apró (Antal) - Elvtársak, én a megbízást elvállalom, azzal a felhatalmazással, hogy a Központi Vezetőség az intézkedéseinket tudomásul veszi. … Nem szeretném, ha komolyabb akció után a felelősség kérdése úgy merülne fel, hogy miért ezt meg ezt tette, "miért adott ilyen vagy olyan intézkedésre parancsot." Teljes felhatalmazást kérünk."A felhatalmazást a KV egyhangúlag megadta. Ezzel az ülés véget ért." Ezután a reggeli felhatalmazás után 11 órakor jött az embertelen sortűz – fejti ki könyvében Kéri Edit.
Kéri Edit könyve a Magyarok Világszövetségének székházában megvásárolható. Ára: 1956 Ft.       A könyv elektronikus úton is megrendelhető:
Ha a kívánt mennyiség árát banki átutalással befizették, és pontos postai címüket feltüntették, akkor másnap postázzák a megrendelt könyveket.
A kiadó kéri, hogy az átutalás megtörténtét és a postai címet írják meg a sajtoszolgalat@mvsz.hucímre.
Belföldi átutalás esetén a bankszámla:
10300002-20102159-70833285
Külföldi átutalás esetén:
Magyarok Világszövetsége
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája:
IBAN HU 52 10300002-20102159-70833285
MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
SWIFT Kód:MKKBHUHB
Szerdától kezdve Kéri Edit könyve az Anima könyvesboltokban is megvásárolható.
MVSZ Sajtószolgálat - 7290/110920                 
/Forrás MVSZ Sajtószolgálat 2011.09.21./ *B.K-T.L.