MIÉRT NEM ÚGY KEZELIK AZ ORVOSOK A NEMZSIDÓ RÁKBETEGEKET IS, MINT A ZSIDÓ RÁKBETEGEKET?

Felháborító!
Tervezett, világméretű népirtás?
 

*
"A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak." (Edmund Burke)
 
Dr. Hamer 1986. június 22-én az alábbi levelet írta Menachem Mendel Schneerson világfőrabbinak, a világ szabadkőműves páholyai spirituális vezetőjének, a rákkal kapcsolatban: 

Dr. med. Ryke Geerd Hamer 
Sülzburgstr. 29, 5000 Köln 4 
1986. június 22. 
Dr. med. Menachem Mendel Schneerson főrabbi úrnak 
770 Eastern Parkway Brooklyn, New York 11213 

Igen tisztelt Főrabbi Úr! 

Ahogyan azt nekem Denoun rabbi elmondta, Ön a világ minden zsidójának legfelsőbb szellemi vezetője. Jelenleg Ön a világ összes szabadkőműves páholyának spirituális vezetője is, akik mindannyian Cion templomának (= új világrend = világköztársaság = világdiktatúra - a ford.) felépítésén dolgoznak. Ön orvos is, és nagyon jól beszél németül. Ezért címzem a levelemet Önnek. 

Amennyire örültem annak, hogy Ön elolvasta a könyvem a Rák a lélek betegsége, rövidzárlat az agyban, szervezetünk számítógépében, és nyilvánvalóan meg is értette azt, hiszen már ki is adta a rendelkezést, hogy az Önök minden zsidó páciensét ezek szerint kezeljék; annyira csalódott vagyok, hogy még mindig nem adta ki páholyainak a rendelkezést, hogy a nem-zsidó páciensekre vonatkozóan a Rák Vastörvényének (Új Orvostudomány) bojkottját feloldja. Kérem, ne mondja azt, hogy nem mi voltunk!, mert mindenről tudomásom van. 

Az elmúlt öt évben (1981-86) az Ön szabadkőműves páholyai követték el az emberiség történelmének legborzasztóbb bűncselekményét azzal, hogy bojkottálták a Rák Vastörvénye felfedezését (az Új Medicina nyilvánosságra hozatalát, alkalmazásának bevezetését - a ford.). Több százmillió ember számára ez a kínkeserves halál(ra kezelésé)t jelentette. A szabadkőműves páholyok és Izrael, melynek szolgálatában az összes szabadkőműves páholy tevékenykedik, és építi Cion Templomát, együttesen viselik az összes felelősséget és a kollektív bűnösséget az emberi történelem legcsúnyább bűncselekményéért. A feleségem is a bojkott-terror áldozata lett. A családomat évek óta szisztematikusan terrorizálják. Eddig négyszer kíséreltek meg ellenem merényletet. 

Igen tisztelt Főrabbi Úr, Ön a világ legjobban informált embere, gondolom én. Ön azt is pontosan tudja, hogy minden szó, amit leírtam Önnek, igaz. Cion Temploma, amin az Ön páholytestvérei dolgoznak, öt éve Izrael Auschwitzévé vált (a világot Izrael Auschwitzévé tette), amibe Izrael saját magát manőverezte bele. Szerintem az Önök által elkövetett bűncselekmény meghaladja az emberi elme képzelőerejét. Akkor is, ha a páholytestvérek a Talmud kettős morálja szerint dolgoznak, korábban el sem tudtam volna képzelni, hogy emberek képesek lehetnének ilyen borzasztó, kegyetlen, óriási bűncselekményre. 

Főrabbi Úr, akár beismeri, akár nem, a történelem majd igazol. A bűncselekmény minden nappal egyre csak növekszik. Ez után a levél után Önnek nem marad több lehetősége hallgatni, mert ez a levél a világban nem fog eltűnni. (Hamer doktor ezt a levelet ezután minden könyvének mellékletébe beletette eredetiben.) A betegeimért kérem Önt: adja ki végre a páholyainak, hogy a Rák összefüggéseinek felfedezése ellen folytatott bojkottot feltétel nélkül oldják fel. (Magyarán hozzák nyilvánosságra az Új Orvostudományt! - a ford.) Minden rabbi követni fogja rendelkezését innen New Yorkig; minekutána Ön, mint orvos meggyőződött arról, hogy a Rák Vastörvénye a rák kialakulásának jelenségét hűen leírja. 

Naponta jönnek hozzám rabbik és páholymesterek, vagy azok küldöncei, hogy valamiféle feltételekről tárgyaljanak velem, melyek betartásával a bojkottot meg lehetne szüntetni. De már megbocsásson, azt nem lehet feltételekhez kötni, hogy abbahagyják, hogy embereket továbbra is halálra kínozzanak (rákkezelés, rákgyógyítás címén - a ford.)! 

Tisztelt Főrabbi Úr, ha a cionizmust ilyen áron - az emberiség legnagyobb bűncselekményével - kell megvalósítani, az az egész emberiség számára szégyen. Dobja el a Talmudját a kettős morállal együtt, mert nem bizonyult igaznak. Haldokló pácienseim érdekében térden állva kérem Önt, legyen Önben emberi együttérzés, ne kínozzák pácienseinket, mint ahogy nem kínozzák a zsidó pácienseket. Csak ez az együttérzés enyhítheti e borzalmas bűncselekmény súlyát. Kérem, azonnal adja ki a rendelkezést, szüntessék meg a bojkottot, hogy a haldokló pácienseket is meg tudjuk menteni! 

Annak reményében, hogy felelősségével és annak minden következményével tisztában van, és ebben a felelősségben a helyes döntést fogja hozni, maradok tisztelettel: 

Dr. med. Ryke Geerd Hamer
 
/Forrás: Hegedüs Endre főgyógyszerész 2013.05.08-i levele/*B.Kiss-Tóth László
------------------------------------------------------------------------------------------------------------És most következik... 
egy konferencia jegyzőkönyve, amelyet Erik Bryn Tvedt jogász hivatalában tartottak, 2008. december 17-én: 

Résztvevők: Erika Pilhar, Olívia Pilhar, Ing. Helmut Pilhar, Vera Rechenberg, Arina Lohse, Dr. Esra Iwan Götz főrabbi, Bona García Ortin, Dr. Ryke Geerd Hamer 

A konferencia résztvevői azért találkoztak, mert aggodalmukat fejezik ki abból a szempontból, hogy csak Németországban minden nap 1500 embert kezelnek halálra kemoterápiával és morfiummal. Az Új Orvostudomány segítségével szinte mindegyikük túlélhetné. (Magyarországon ez napi 400 ember, amiből legalább 200 gyermek!) A konferenciának ez az állapot a témája, melynek következtében eddig több mint 20 millió nem-zsidó páciens halt meg, csak Németországban! 

A konferencia résztvevői megállapították: 

1. Az Új Orvostudományt (GNM) 27 éve fedezték fel, és azóta ismerik. Körülbelül 27 éve - a világfőrabbi Menachem Mendel Schneerson egyik Talmud-cikke alapján - a világ összes rabbiját kötelezték arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy minden zsidó vallású pácienst a Germán Új Medicinával (korábban Új Orvostudomány) kezeljenek. Ennek a terápiának 98%-os a túlélési aránya. 

2. A borzasztó az volt, amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy ugyanazon Talmud-cikk szerint a nem-zsidó páciensek számára el kell lehetetleníteni, hogy a Germán Új Medicina szerinti kezelést kapjanak. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy - Dr. Esra Iwan Götz szerint is - nemcsak tudta minden zsidó rabbi, hogy az Új Orvostudomány igaz és helytálló, és gondoskodtak róla, hogy egyetlen egy zsidó pácienst se kezeljenek kemoterápiával és morfiummal; hanem minden zsidó professzor, beleértve az onkológusokat is, akik a többség, egyidejűleg kétféle kezelést végeztek: a zsidó páciensek kezelését és a nem-zsidó páciensek félrekezelését. 

3. Amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy az Új Orvostudomány bojkottja nem tudatlanság, nem félreértés, nem ismeretek vagy információk hiánya, hanem célirányos, megtervezett és világméretű népirtás, tömeggyilkosság. 

4. Ezen irtózatos bűncselekmény következtében az elmúlt 27 évben, számítások szerint, több mint 2 milliárd ember halt meg. A konferencia résztvevői szükségesnek tartják, hogy sürgősen és haladéktalanul tájékoztassák a nyilvánosságot, hívják rá fel a közfigyelmet, és utaljanak erre az emberiségellenes bűncselekményre. A zsidók között is vannak olyan irányzatok, mint a PROGRESSZÍV JUDAIZMUS VILÁGUNIÓ, amihez maga Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is tartozik, akik nem tudnak ezzel a bűncselekménnyel azonosulni. Ezen okból felszólítunk minden becsületes embert, hogy vesse be magát azért, és vegyen részt abban, hogy ennek a bűncselekménynek véget vessünk, hogy minden nem-zsidó páciens is hozzájusson az Új Orvostudomány szerinti kezeléshez. 

Dr. Esra Iwan Götz főrabbival együtt felszólítunk minden rabbit, és főleg az orvosi területen tevékenykedő onkológust: Állítsátok meg e bűncselekményt, és fejezzétek be a nem-zsidó páciensek világméretű tömeggyilkosságát! 

Sandefjord, 2008. december 17. 

Aláírók: Erika Pilhar, Olívia Pilhar, Ing. Helmut Pilhar, Vera Rechenberg, Arina Lohse, Bona García Ortin, Dr. Esra Iwan Götz főrabbi, Dr. Ryke Geerd Hamer 

A konferencián résztvevők aláírásának hitelességét Erik Bryn Tvedt jogász hivatalában megerősítették.
És egy kellemetlen magyar ügy: Dr. Horváth István professzor úr megalkotta csapatával minden idők legsikeresebb életmentő vakcináját, az érelmeszesedés ellenszerét, aminek ha elkezdődhetne a sorozatgyártása, egy év alatt vége lenne az adósságcsapdánknak, és megindulhatnánk felfelé. A segítségnyújtás helyett azonban a professzorra ráküldték a rendőrséget, akik porig alázták, még a diplomáját is kétségbe vonták! A professzor mindezek ellenére a találmányát nem értékesíti a "művelt" Nyugat felé a 100 millió dolláros ajánlat ellenére, mert itthon szeretné tartani a várható hasznot. Vajon miért nincs Horváth professzor és csodacsapata számára kormányzati segítség? És miért küldték rá a rendőrséget? Balog Zoltán miniszter úr válaszát hónapok óta nélkülözzük! (a Barikád heti lap 2012. november 8-ai számában Horváth professzorral megjelent interjú alapján). 

/Forrás: Hegedüs Endre főgyógyszerész 2013.05.08-i levele/*B.Kiss-Tóth László
---------------------------------------------------------------------------------Soma Mamagésa:Hameri szemlélet a rákgyógyításban
Hamer szemlélete egy egészen új szemlélet a rákról, a ráknak megfelelő fajsúlyú betegségekről és azok gyógyításáról. Ő a test-lélek-agy egységes működését tartja fontosnak, ugyanis az érzelmi traumák, stresszek azonnal lenyomatot hagynak az agyban...
 
Dr. Ryke Geerd Hamer
Dr. Ryke Geerd Hamer
Forrás: Wahrheiten.org
Sokat hallottam már Hamer doktorról és az ő nevéhez fűződő új medicináról, de most végre el is jutottam egy kétnapos, úgynevezett hameri képzésre. Nagyon információgazdag anyag volt. Egészen új szemlélet a rákról, a ráknak megfelelő fajsúlyú betegségekről (reumák típusai, szívinfarktus, SM, azaz sclerosis multiplex stb.) és azok gyógyításáról. Ő nem a test-lélek egységéről beszél, hanem a test-lélek-agy egységes működéséről, ugyanis az érzelmi traumák, stresszek, amiket dr. Hamer DHS-nek, egy speciális érzelmi sokknak nevez, azonnal lenyomatot hagynak az agyban, amit egy hozzáértő a CT-felvételen azonnal lát, és azt is, hogy a betegség mely fázisában van a páciens. Szerinte két fő fázisa van a betegségeknek az érzelmi trauma, stressz után (merthogy ez elengedhetetlen a betegség megjelenéséhez). Az egyik a konfliktusaktív fázis, ami többnyire tünetmentes, illetve olyan tünetekkel jár, amelyekre kevés figyelmet fordítunk. A másik a konfliktusfeloldási vagy gyógyulási fázis, ekkor jelennek meg nagy többségében a tünetek, ekkor a kialakult daganatok egy része lebomlik a mikrobák (baktériumok, vírusok, gombák) segítségével, illetve lebomlanának, ha hagynák őket öngyógyulni.
Na most, a hagyományos orvoslásban itt szokták elkezdeni az államilag kötelezően előírt protokollt, ami általában: 6 kemoterápia, műtét, utána megint 6 kemoterápia és 25 sugár. Hamer azt mondja, hogy a kemoterápia és a sugár csak árt a gyógyulásnak. Az előbbi, bár leállítja a sejtszaporodást (bizonyos típusú daganatoknál még le sem állítja), de nemcsak a daganatos sejteket, az épeket is. Az utóhatása másfél-két évig is eltart, közben tönkreteszi a kapilláris rendszert, memóriazavarokat okoz, és még egy csomó más tünettel is jár. De a lényeg, hogy többnyire akkor nyúlnak be a folyamatba, amikor már elindult a gyógyulás. Kemó és sugár nélkül (amit Hamer teljesen elvet) izzadságon, váladékokon keresztül (attól függően, milyen szervhez tartozik) távozik a szervezetből a daganat (egy része, ez csak az endo- és újmezodermális daganatokra igaz), de csak abban az esetben, ha az érzelmi stressz, trauma feloldódik, és nemcsak lelki, hanem a fizikai szinten is. A kemós kezelések után 1,5-2 évvel a statisztika szerint a betegek 70%-a meghal. (Pont, mire kitisztulna a szervezetéből.) Hamer 85%-os sikerességgel gyógyít évtizedek óta daganatos betegeket, viszont Európában szinte mindenütt tiltólistán van. Amit ő tanít, az illegális, viszont mégis mindenütt terjednek a tanai, nő a követőinek a száma, mert megtapasztalták, hogy működik a módszere. A 72 éves férfi elméletével komoly gazdasági (gyógyszeripari) érdekeket sért, amit nyilvánvalóan nem néznek jó szemmel.
Soma Mamagésa: Hameri szemlélet a rákgyógyításban
Hamer az elméletét új germán medicinának nevezte el. Az a nézete, hogy a betegségek a természet értelmes, különleges biológiai programjai, nem pedig karmikus „büntetések”. A lélek-agy-szerv összefüggés teljes mértékben nyomon követhető, objektíven vizsgálható. Minden agyi terület vagy agyi relé (kapcsolódási pont) egy bizonyos szervet vagy szövetet irányít. Az, hogy az adott szerv a konfliktus sokkra növekedéssel (tumorképződéssel), szövetvesztéssel vagy funkciókieséssel (cukorbetegség, hallásvesztés stb.) reagál-e, az érintett agyi területtől függ (agytörzs, kisagy, nagyagyvelő vagy agykéreg). Hamer ezek után képes volt úgy feltérképezni az agyat, hogy meghatározott konfliktushoz meghatározott agyi területet kapcsolt. (Például akinek döntési konfliktusa van, nem tudja, kihez, mihez tartozik, társadalmon, családon, kapcsolaton, munkahelyen belül, bárhol is, de azt éli meg, hogy bizonytalan abban, hogyan döntsön, mi vagy ki mellett álljon ki [persze önmaga mellett kellene], tehát ez egy identitászavar is. Ez a végbél problémáiban jelenhet meg, kisebb esetben aranyér formájában, súlyosabb esetben végbélrákként. A végbél az ektodermális szakaszhoz, azaz az agykéreg állományához tartozik.)

Az agy és a mikrobák között összefüggés van, ami azért fontos, mert az adott agyi területen kimutatható az érzelmi sokk (ami a betegséget okozza), és az adott agyi területhez adott mikroba, azaz gomba, baktérium és vírus tartozik. (Agytörzs – endoderma – gombák, mikobaktériumok; kisagy – mezoderma – baktériumok; nagyagy velőállománya, agykéreg, új mezoderma, ektoderma – vírusok.) És a gyógyulási fázisban az adott területhez és betegséghez tartozó mikroba bontja le a gyógyulási folyamatban a daganatot – már ha nem kezdik el kemóval szétbarmolni. Például az emlőmirigyráknál, amely a kisagyhoz, tehát a mezodermához tartozik, a TBC-baktérium bontja le a daganatot, amely a mellbimbón keresztül távozik (bűzös lé formájában), és az izzadáson keresztül. A prosztatadaganatnál szintén a TBC-baktérium bont. A méhnyakráknál a humán papillomavírus segít a gyógyulásban, bontani vagy helyreállítani a szövetállományt. Ez ellen adnak védőoltást, ami óriási hiba, mert ezek a mikrobák nem véletlenül alakultak ki, nem a szervezet ellenségei (ami ellen oltani kell), hanem a segítői. Azt mondja Hamer, hogy az oltások nagy többsége nem segít, hanem árt.
Hamer:
Hamer: „Az oltások nagy többsége nem segít, hanem árt”


Hamer azt mondja, ez nem egy módszer, hanem szemlélet, és ezen belül mindenki azzal a módszerrel dolgozzon, amiben otthon van. (Ez lehet pszichoterápia, kineziológia, transztechnikák, pszichodráma stb.) A lényeg, hogy minden kezelést didaktikusan kell elkezdeni, vagyis ismernie kell a páciensnek a hameri alapokat, vagyis mondja el neki a gyógyító a lényeget, és azt, hogy az ő problémájához milyen érzelmi konfliktus járul, és az ő betegségének mi a menete, mik a fő fázisai. Ezután fel kell tárni az érzelmi traumát (ezt ő Dirk Hamer-szindrómának nevezte el a fiáról és magáról, ez a DHS) a legutolsó eseményhez visszamenve, amely ezt kiváltotta. Ez lehet néhány hónap, de vissza lehet menni tovább is, Hamer azt mondja, érezni fogjuk, meddig szükséges. De legfőképp az „itt és most”-ban kell dolgozni, és nemcsak a lélek szintjén, hanem a fizikai síkon egyaránt, tehát a valóságban is meg kell oldani az adott problémát! Csak akkor szabad belemenni az adott érzelmi probléma újraélésébe, ha a konfliktus újbóli átélése nem aktiválja a daganatképződést, mert például az endodermális betegségeknél az érzelmi trauma újraélésével növekszik a daganat is. Hamer azt tapasztalta, hogy a daganat nagyságát az átélt érzelmi sokk szubjektív nagysága és időbeni elhúzódása határozza meg. Át kell beszélni a pácienssel a visszaesési lehetőségeket az összes tünetlehetőséggel együtt, úgy, hogy közben oldani kell az ezen levő feszültséget, mert az áttétek a betegségtudattal járó újabb érzelmi sokkokból, traumákból lesznek.

Soma Mamagésa: Hameri szemlélet a rákgyógyításban
Van olyan eset, amikor ő maga is javasolja a műtétet, illetve szteroidok adását, de ezt is egészen más módon, mint ahogy a hagyományos orvoslás előírja. Például azt mondja, hogy a petefészek- és heretumornál azért nem szabad a kezdeti stádiumban műteni, mert eleinte a tumor behálózza a szövetállományt, később viszont (9 hónap múlva) önállósul, és egy saját tokkal rendelkező különálló daganat lesz, amelyet minden gond nélkül el lehet távolítani. Akkorra már, mint egy gyöngykagyló, „kiizzadta” a konfliktust, és megtörtént az öngyógyítás.
Életrajza:
Hamer ’38-ban született, teológiát, fizikát, orvostudományt tanult, később az általános orvosi ismereteken kívül belgyógyászatból is diplomázott. Már fiatalon nagyon kreatív volt, több mindent föltalált (hameri szike, csontfűrész stb.). 42 éves koráig az általános orvosok életét élte (lett egy szintén orvos felesége és 4 gyereke), amikor is egy tragédia érte, a második gyermekét (aki az első fiúgyermeke volt, Dirk) „véletlenül” eltalálta az ágyékánál egy golyó, komoly ereket sértve ezzel. Pár hét múlva amputálni kellett a 18 éves fiú egyik lábát, fél év múlva pedig Hamer karjaiban halt meg. Hamer annyira belebetegedett, hogy hererákot gyártott magának. Bekerült a rákos betegek közé a kórházba, ahol elkezdte a betegeket kikérdezni, hogy mi történt velük. Az derült ki, hogy mindegyiknél fél-egy évvel a diagnózis előtt komoly veszteségélmény vagy trauma volt. Közben elkezdtek álomszekvenciái, azaz visszatérő álmai lenni, amelyekben folyamatosan a fiával, Dirkkel beszélgetett a rák természetéről és gyógyításának lehetőségeiről. A fia lett a lélekvezetője. Meggyógyult (kemoterápia nélkül, azt ösztönösen már akkor nem engedte), és ’79 őszén már egy bajor rákklinikán volt főorvos. Azóta koncentráltan ennek szentelte az életét. Az elméletét új germán medicinának nevezte el.
/Forrás: http://www.nlcafe.hu 2010.06.24./*B.Kiss-Tóth László 2013.05.08.