Tájékoztatásul közreadjuk... Vattay Szabolcsnak, a Nemzeti Hírháló rovatvezetőjének Orbán Viktor miniszterelnök részére küldött, nem éppen hizegő tartalmú e-levelét, a világhírű Kishantosi Biogazdaság védelmében...


Egyáltalán nem tisztelt, sőt általam végletekig megvetett, hatalmat bitorló miniszterelnök! (orbán viktor)

A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ által korábban bérelt földeken történt barbár pusztítás miatt emelem fel szavam, ám jól tudom, hogy ezzel csak borsót hányok a falra. Maga (nem Ön!) egy elvetemült magyar gyűlölő bitang, aki idehaza játssza a faszagyereket (kuruckodik) az eu-ban pedig széles nyelvcsapásokkal nyalja a szaros seggeket!

Mint köztudott, és ezt egyszer majd biztosan fejére is olvassák! -- hogy egy olyan mintagazdaságot küldött padlóra (Kishantost) ami európai szinten is egyedülálló programot valósított meg. A legszigorúbb minősítésű, BioSuisse biovetőmag előállítása és a biogazdaság üzemeltetése mellett népfőiskolát is létrehozott, ahol több száz gazdálkodót képezett ki.

Hát ez az, ami nem tetszett magának (nem Önnek!), és persze a megbízóinak sem!

A maga (nem Ön!) regnálása idején a maga (nem Ön!) fondorlatos közreműködésével Kishantos az államtól bérelt földjeiből egyetlen hektárt sem nyerhetett el a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által tavaly kiírt, több szempontból is erősen vitatható pályázaton, amit én a legundorítóbb gyalázatnak tartok.

A még birtokba nem lépett bérlők kitárcsázták a már szépen fejlődő vetéseket, 150 millió forintra becsült kárt okozva ezzel. Maga (nem Ön!) aljasságában messze túltesz rákosi mátyáson is, akinek eszébe sem jutott volna kiszántani sarjadó vetéseket, mint azt maga (nem Ön!) hagyta. Erre a barbárságra az NFA vezetői és az állami földügyekért felelős államtitkár, az NFA-t felügyelő dr. Bitay Márton Örs buzdította a bíróságon megtámadott pályázat nyerteseit, és ezek a lelketlen alakok a sajtóban ennek hangot is adtak. Nem véletlenül, mert maguk mögött érzik a maga (nem Ön!) hathatós bűnpártoló támogatását!

Az NFA magyar-gyűlölő vezetői és a földügyekért felelős magyar-gyűlölő bűnpártoló államtitkár is Kishantos esetében mi mást választott volna, mint a nyers erőszakot! – még mielőtt a bíróságon lévő jogvita eldöntésre került volna. Módfelett gyalázatosnak tartom a maga (nem ÖN!) által pártfogolt undorítóan aljas eljárásokat. Természetesen nem vagyok annyira hülye, hogy magától (nem Öntől!) kérjek, várjak intézkedést arra vonatkozóan, hogy haladéktalanul váltsa le dr. Bitay Mártont, valamint az NFA vezetőit is, mivel bebizonyosodott, hogy nem a jog, hanem az erőszak oldalán állnak. És ezeket nem maga (nem Ön!) ültette hatalomba, hanem a maga (nem ÖN!) megbízói, hiszen ezek ültették magát is (nem Önt) a miniszterelnöki bársonyszékbe. A maga (nem Ön!) törvénytelen regnálása alatt elkövetett gyalázatos gazemberségek egyszer minden átkozott bűnöst tetemre hívnak.

Nagyon jól tudom, mert ehhez nem kell nagy logika kikövetkeztetni, hogy maga (nem ÖN!) módfelett zsarolható „ember”, egy macskajancsi, akit dróton rángatnak! Ha ennek a gyalázatnak nem lenne 8-9 millió áldozata, akkor azt mondanám, hogy maga (nem Ön!) egy szánalmas alak!


Szégyellje magát! Vattay Szabolcs

/Forrás: Vasttay Szabolcs 2014.04.17-i levele/*B.Kiss-Tóth László