A Kuruc.info egyik (budapesti vagy Budapestre ingázó) olvasójának nyílt köszönetnyilvánítása Orbán Viktor miniszterelnök úrnak

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
 
Engedje meg, hogy nyilvános levél formájában mondjak Önnek köszönetet az elmúlt évek kemény munkájáért, és azt, hogy számtalan fontos levelére ezúton adjak választ.
Ezt a levelet az ihlette, hogy a minap a munkahelyemen hírt kaptam az Ön kormányának a Munka törvénykönyvében végzett zseniális, logikus, és nyilván elengedhetetlen módosításáról.
 
Kérem, engedje meg, hogy az alábbiakban felsorolásba rendezve köszönjek meg mindent, amit hazánkért és a benne élő állampolgárokért tett.
Előre is elnézését kérem azért, ha valami kimarad. Bizonyára meghatottságom, illetve a mélységes tisztelet okozza pillanatnyi emlékezetkiesésemet.
 
Íme a lista:
-Köszönöm a 27%-os áfát.
-Köszönöm a nyugdíjpénztárak államosítását, és valószínű megcsapolását.
Máshogy nem lehetett hazánkat elindítani a lejtőn felfelé.
-Köszönöm a növekvő államadósságot.
-Köszönöm a bűnözők jogait, a "romamészárlás" áldozatainak állami kárpótlását.
-Köszönöm, hogy többet egyetlen elítélt sem élheti át a tényleges életfogytiglani börtönbüntetés nyújtotta rémisztő megaláztatás érzését.
-Köszönöm a megemelkedett adóterheket, az új adónemeket.
Legbelül érzem, hogy ezek az én jólétemet, és hazám boldogulását szolgálják.
-Köszönöm a devizahitelek károsultjainak megmentését.
-Köszönöm, hogy nem engedték a bankoknak, szolgáltatóknak a rájuk kivetett különadók áthárítását.
-Köszönöm az e-útdíjat.
-Köszönöm a szocpolt (amire én ugyan nem vagyok jogosult, hiszen mindössze egy 5 éves 53 négyzetméteres lakást szeretnék megvenni, így a feltételek egyikének sem felelek meg).
-Köszönöm Vitézy Dávidot a BKK élén.
Biztos vagyok benne, hogy nincs hazánkban lelkiismeretesebb és alkalmasabb személy a cég vezetésére.
A jegyárak ekkora mértékű emelése ilyen színvonalas szolgáltatás ellenében gyakorlatilag semmi.
-Köszönöm a romaintegráció ugrásszerű haladását, a „cigánybűnözés” visszaszorítását, a roma kultúra oktatásának bevezetését az iskolákban.
-Köszönöm, hogy nem mehetek el a gyermekeimért az iskolába délután 4-ig.
Utálok sietni.
-Köszönöm az új alkotmányt, mely egy gránittömb stabilitásával és mozdíthatatlanságával tartja hátán a nemzeti összefogás szelétől bódult hazánkat.
-Köszönöm a PSZÁF végtelenül elhivatott állásfoglalását a magyar nép mellett.
-Köszönöm, hogy a magyar földet végre budapesti értelmiségiek között osztották szét, ők jobban tudják, mit tegyenek vele, mint a buta vidéki gazdálkodók.
-Köszönöm az előző kormányok vétkeinek leleplezését és azt, hogy a bűnösök elnyerték méltó büntetésüket.
-Köszönöm a nemzeti dohányboltokat.
Dohányozni egészségtelen, és így teljes mértékben megakadályozható a fiatalok hozzájutása a cigarettához.
Bolond, aki ezt nem látja.
-Köszönöm a cigaretta árának folyamatos és drasztikus emelését, és a fogyasztóvédelem ötletes ellenőrzéseit.
-Köszönöm, hogy eltörölték a felesleges és ártalmas vasárnapi pótlékot, ezzel inspirálva a vasárnap is dolgozó magyarokat arra, hogy a felesleges pénzhalmozás helyett inkább otthon szaporítsák a magyart.
-Köszönöm az üzemanyagok jövedéki adójának emelését.
Végre csökken a környezet terhelése, és kisebb a dugó a melegfesztivál és a békemenet ideje alatt.
-Köszönöm, hogy sikerült visszaszorítani a bűnözést.
Már nem félek engedni éjfélkor a cigánysoron játszatni a kislányaimat.
-Köszönöm, hogy végre elismerik északi és keleti szomszédjaink vitathatatlan érdemeit, és védelmezik kint élő honfitársaink érdekeit.
-Köszönöm, hogy végre a tisztes vállalkozók kordában tudják tartani a komisz munkavállalókat az indoklás nélküli felmondás fényesen ragyogó pajzsával.
-Köszönöm az egymillió új munkahelyet.
-Köszönöm, hogy gyermekeim végre stabil jövő elé néznek.
-Köszönöm az útmutatást, mellyel frissen diplomázott honfitársainkat a hon gyarapításának útjára terelték.
-Köszönöm, hogy nem engednek több vagyonhoz jutni, mint amit megérdemlünk.
A kapzsiság bűn.
És miért keresnénk többet havi 47 000 forintnál, amikor az tökéletesen elég egy család eltartásához?
Különösen akkor, ha két szülőre vetítjük ezt a jövedelmet.
-Köszönöm az egykulcsos adót.
Igaz, kevesebbet keresek, mint korábban, de nem aggódom, hiszen nőtt az átlagkereset.
 
Tudom, a lista kurta, de ha fel szeretném sorolni a kötelező holokauszt-emlékhely látogatáshoz hasonló további csodálatos érdemeiket, az engem túl sok időre kivonna a pezsgő gazdaság olajozottan működő gépezetéből.
 
Végül engedje meg, miniszterelnök úr, hogy levelem végén kifejezzem hálámat a rivális MSZP és SZDSZ „seregének”, de főként Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon miniszterelnök uraknak.
Az ő tevékenységük segítette hozzá hazánk fiainak és leányainak tömegét annak felismeréséhez, hogy az Önök kétharmados többséggel rendelkező kormánya hazánk felemelkedésének egyetlen kulcsa.
 
Maradok mély tisztelettel rendíthetetlen híve:
                                 Egy magyar állampolgár
 
/Forrás: Kuruc.info 2013.09.04./
Ez a keser-édes, kínosan nevethetnékű,  már-már tragikomikusan élcelődő tartalmú levél talán akkor lett volna teljes értékű, ha írója nem a köznép akármelyik polgárának anonimitásába bújik, hanem inkognitóját legalább a vezeték-és keresztnevének közreadásávalfelfedi. Mert így nem igazán hiteles.