Geönczeöl Gyula (USA): Ki a "kollektív bűnös"?

Inkább a magyar kincstári vagyon visszahozásával foglalkozzanak, amit a Párizsi békeszerződés lehetővé tesz.Továbbá a Kasztner üggyel, tekintve, hogy a new yorki székhelyű Joint megbízottja volt Magyarországon, és az ő dolga volt a zsidóknak számító személyek listába vétele Magyarországon. 

Amikor Eichmannal leültek az Astoriában, akkor a Joint lista alapján indultak el "Palesztinába" a zsidóknak számító személyek. 
Ezt a Jewish Agency for Palestine három küldöttje zavarta meg, amikor bevitték Magyarországra az Auschwitzi jegyzőkönyveket és azt továbbították Kasztnernak, aki azokat hamisítványoknak nevezte. Ezért a három angol ügynök a jegyzőkönyveket eljuttatta Horthy kormányzónak és Serédy hercegprímásnak. 

Horthy kérdőre vonta a kormányt, amelynek miniszterelnöke levélben annyit közöl, hogy ilyesmiről nem tudnak, és hogy nem tűrték zsidókkal szemben atrocitásokat és ha ilyen volt, "megtorolták". Ezt Dr. Zakar András leírta és a vonatkozó levelezést a kormányzó, a hercegprímás és a miniszterelnök között Dr. Zakar közölte, egy máig kiadatlan kéziratban ez mind megtalálható, de el lett helyezve a hetvenes években az MSZMP levéltárában. Dr. Zakar Serédy hercegprímás személyi titkára és később Mindszenti hercegprímás titkára volt. Következésképpen a kormányzó a transzportokat leállította, ezért maradt meg a zsidóság Budapesten. És ezért döntögetik Horthy szobrait a megmaradt rákosista bolsevikok. Még Szálasi is követelte a németektől, hogy a kiszállított zsidósággal számoljanak el, mert azt az ügyet nem vállalja, csak a fegyveres harcot a szovjet bolsevizmus ellen. 
A három, angolok által beküldött ügynökből egyet még jugoszláv területen a németek lelőtték, a másik kettőt Kasztner átadta a németeknek és Mauthausenből szabadultak. Nevük ismeretes. 

A kollektív bűnösséget az ENSZ Alapokmánya tiltja és az ENSZ legelső intézkedése, amelyben a Nürnbergi Katonai Bíróság működését hagyta jóvá, világosan meg van mondva, és a NKB által kiadott MINDEN ítéletre rá van írva, hogy Kollektív bűnösség NINCS, csak egyéni bűnösséget ismernek el. 

Ha Lázár mégis Kollektív bűnösséggel kísérletezik, akkor beleütközik a Nürnbergi Katonai Bíróság Alapszabályába és az ENSZ Alapokmányába. 

Viszont jóváhagyja FICO, Benes, a Kassai kormányprogram és a magyarokat és németeket Csehszlovákia területén tömegsírokba lövöldöző partizánok, illetve Sztálin és a többi bolsevik kísérleteit, hogy a magyarságot KOLLEKTÍV bűnössé nyilvánítsák, mert ez a szovjetizált KISANTANT kollektív érdeke. 

Nekik igen fontos a Versailles-i béke védelme, mert csak ezzel védhetik a Kisantantot a szovjet számára az 1943-as moszkvai karácsonyi szerződésben átadó Benest, amivel a Kisantantot Sztálin szovjetizálhatta és a mai napig terrorizálhatja, különösen a máig létező, Magyarországon szervezetten működő szovjet katonai titkosszolgálat által szervezett III-as ügyosztályi, magyarellenes, a magyarságot kollektíve diszkrimináltság állapotában tartó, fajgyűlölő, posztszovjet, illegális, túlélési ügynökség segítségével. Ami nyilván Lázárt és társait mozgatja. Trianonban a magyarságot kollektíve bűnössé nyilvánították, ezért beszél erről Gyurcsány. Ez ugyanis ma szovjet érdek. Azonban a Párizsi Békeszerződés 1947-ben már szakított a kollektív bűnösség elvével, tehát ma nem lehet a magyarokat a fennálló nemzetközi törvények és semmi egyéb alapján sem kollektív, és semmiféle bűnössé nyilvánítani. 

Aki viszont ilyesmivel kísérletezik, azt be kell perelni és a közügyektől eltiltani. 

Geönczeöl Gyula
/Forrás: Hegedüs Endre 2013.01.23-i levele/*B.Kiss-Tóth László