Dr. Halász József nyílt levele a Jobbik vezető politikusainak

Minden pártnak megvan a saját arculata, eszmeisége, alapszabálya, programja, ezért -szerintem- nem szerencsés, ha egy párt valamelyik másik párt belügyeibe beavatkozva, a saját képére próbálja meg átformálni a 'kiszemeltet. Ha egy párt elveszti saját identitását, akkor akarva-akaratlan becsapja tagságát, választóit. Talán, inkább azt kellene nézni, ami összeköt, nem pedig azt, ami szétválaszt. (*B.Kiss-Tóth László).
*Orbán Viktor az EU-csúcs kudarca utáni, ljubljanai „kitálalása”[i] után mindenki előtt egyértelmű: visszavonhatatlanul megbukott a liberális kapitalizmus gondolkodási módja (paradigmája), amely végveszélyt előrevetítő válságba sodorta a világot.

Ugyanakkor egyértelműen bizonyítható, hogy Orbán Viktor „egy bizonyos víziója”, amelyet „politikai kompromisszum nélkül” akar megvalósítani, alapjaiban a Jobbik választási programjára épül, de azt is meg kell állapítani, hogy a megoldás, a liberális-kapitalista gondolkodási mód (a gazdaság érdekeinek fölé helyezése az ember érdekeinek) továbbéltetése, ugyanolyan ellentmondása és ezért hibája az Orbán beszédnek, ami a Jobbik választási programjának.

Az a kritika, amelyet Orbán Viktor az EU-val kapcsolatban megfogalmazott, azt is egyértelművé teszi, hogy megbukott az összevonás (integrálás) gondolkodási módja – vagyis az EU föderatív alapelve - is, ezért élesen felvetődik a konföderatív összehangolás (koordinálás) szükségessége, ami Orbán Viktor beszédében így fogalmazódik meg (természetesen elítélő hangsúllyal): "nemzeti alapon adunk-veszünk, kiegyenlítünk"[ii].

(Érdekes, hogy a Fidesz honlapja – az MTI-vel és az MTV1 híradójával ellentétben - nem tartotta fontosnak Orbán Viktor ljubljanai nyilatkozatásnak ezt a részét megemlíteni. Valaki cenzúrázza Orbán Viktort?)

Az Európai Konföderáció a Jobbik választási programjában „Nemzetek Európája” néven fogalmazódott meg.

E miatt az is egyértelmű, hogy a Jobbik EU-ellenessége azonos gondolkodási módot mutat a Fixtv 2008-as sorozatának címével: „Veled Európa, de nélküled EU!”Kedves Jobbik vezető politikusok!

Az nyilvánvaló, hogy a Fidesz - kis eltéréssel - „ugyanarra gondol” 2012-ben, amire Ti gondoltatok 2010-ban.

Ezért az MSZP és az LMP természetesen össze fog mosni Benneteket Orbánékkal, és a kis különbséget (cigány- és zsidó-kérdés) részetekről látszatnak, a Fidesz részéről hazugságnak fogja beállítani. Ugyanígy farizeizmusként fogja országnak-világnak hirdetni a választási eljárásról szóló törvénnyel kapcsolatos ellentéteteket is.

Ebben a helyzetben döntenetek kell arról, hogyan léptek tovább:

I.

Maradtok a jelenlegi politikai irányvonalatok mellett, vagyis továbbra is a liberális-kapitalizmus olyan mutációjaként tevékenykedtek, amely a „szent” (zsidó) gyökerekről az eddigiektől eltérő színű virágot nevelt (Pál Rómaiakhoz írt levele 11:22-24, de különösen 25-29). Vagyis Istennek Jahvét fogadjátok el az ŐsTen helyett, ennek a döntésnek eszmei, jogi és gazdasági következményeivel együtt.

Ebben az esetben csak „színbeli” különbség marad a Jobbik és a Fidesz (horribile dictu: az MSZP, valamint az LMP) között.

II.

Választási programotok sok lényegi pontban „ugyanarra gondol”, mint a 2002-ben nyilvánosságra hozott „Gondoskodó Magyarország” program (amely a - Gaudi Nagy Tamás parlamenti felszólalásaiban következetesen hivatkozott - „Szent Korona Értékrendre” épül).

Ez a lépés azt jelenti, hogy a „szent” (zsidó) gyökerektől elszakadtok, és visszaoltattok arra a gyökérre, amelyről lemetszették a magyarságot.

A gondolkodási mód (paradigma) három részének gyökeres (radikális) változtatásában mutatkozik meg az elszakadás és visszaoltatás:

1. A Jobbik 2010-es választási programjának eszmei alapja a nyugati civilizáció (eszmei megfogalmazása a Szent Korona Tan), amely a magyarság ezeregyszáz éves kiszolgáltatottságát, a „szenvedhetetlen igát” (Rákóczi) eredményezte.

Az eszmei paradigmaváltás az ősi civilizáció alapjára, a szabadságot visszaadó, tiszta (és nem judaizmussal beszennyezett) kereszténységre visszatérést jelenti, amely „a normális létben való magatartásról szóló tanítás” (Hamvas Béla).

2. A Jobbik 2010-es választási programjának jogi (szabályozási) alapja a nyugati civilizáció felülről lebontó módszere, amely egy önmagát kiválasztó réteg által megfogalmazott iránymutatást (Alkotmányt) tart alapnak.

A jogi paradigmaváltás az Isteni Iránymutatás Alkotmányként elfogadását jelenti, az ősi civilizáció értelmében, amely meghatározza egy történelmi korszak alapelveit, és alapot ad a mindennapi élet alulról felépülő jogalkotására (szabályozására). Ez a természetes irányítási és vezetési mátrix.

3. A Jobbik 2010-es választási programjának gazdasági (feltétel-biztosítási) alapja a kínálat által manipulált kereslet, amelyben a kínálatot a befektetők diktálják (kínálat-monopólium), a bankokon és a multinacionális cégeken keresztül. Ennek következtében a pénz önmagát növelő, de valós értéket nem képviselő (virtuális) eszköz. (Itt az ok és okozat kapcsolata alapvetően meghatározó.)

A gazdasági paradigmaváltás az emberek igényeinek és az élettér lehetőségeinek összehangolását jelenti, ahol a pénz értékközvetítő eszköz. Az ősi civilizáció jogi paradigmájával összehangolt – tehát alulról felépülő - gazdasági mátrixként működik.

Kedves Jobbik vezető politikusok!

A Fidesz – éppúgy, ahogyan Ti - „ugyanarra gondolt”, ami Gondoskodó Magyarország egyes részeiben megfogalmazódott (Orbán Viktor a 2010-es választási kampány során „Gondoskodó Magyarországot” ígért), ugyanakkor – az előzőekben vázolt - lényegi kérdésekben eltér a Szent Korona értékrendtől, mint alaptól.

A jelenlegi helyzet kötelezővé teszi minden ember számára, aki a magyarság jövőjét szívén viseli, hogy nem vízióként, hanem hittel és kompromisszum nélkül – vagyis gyökeresen (radikálisan) – új gondolkodási móddal cserélje fel az emberiséget veszélyeztető gondolkodási módot, vagyis szolgálja a világtörténelmi korszakváltást.

Amennyiben folytatjátok a jelenlegi politikát, akkor lehet, hogy kormányra kerültök, de csak a liberális kapitalizmus helytartóiként, tehát becsapjátok, félrevezetitek és eláruljátok az egyetemes magyarságot, bármilyen eszközzel is tiltakoztok a „gazda” intézkedéseinek következményeivel szemben.

Viszont, ha teljessé teszitek (rendszerré emelitek) azt a gondolkodási módot, aminek egyes részeit már „ugyanúgy gondoljátok”, akkor kitörtök a diktatúra megosztó eszköz-köréből, a pártrendszerből és szabadságot adtok a gyarmatbirodalmi igával szemben.

A Szabadságot jelentő Igazság a legnagyobb fegyver.

Erősebb a pénznél, a média-hatalomnál, bármilyen színű diktatúra minden eszközénél.

Ezt ajánlom fel Nektek eddigi munkámmal.

Ha elfogadjátok, együttműködünk.

Ha nem, akkor nélkületek fog győzni a szabadságunkat visszaadó Igazság.Kelt Szegeden, 2012. Enyészet havának 27. napján.

Árpád sarja, Halász József

[i] … a kabinet tudja, hogy nem minden lépése hibátlan, de "az egész ország érzi, egy olyan nagy munkában vagyunk, amelyet, ha már belevágtunk, mindenképpen érdemes végigcsinálnunk". Ezért fontos, hogy Magyarországon ma nincsenek nagy kormányellenes megmozdulások és nagy sztrájkok - hangsúlyozta. Szólt arról is, hogy Magyarország termelési központtá akar válni, iparpolitikájának alapelve ezért úgy szól: olcsóbban termelni és rugalmasabbnak lenni.….

Az egynapos szlovéniai látogatáson tartózkodó magyar kormányfő megerősítette egyúttal azt az álláspontját, amely szerint értelmetlenek és kudarcra vannak ítélve azok a kísérletek, amelyeket ma Európában azért folytatnak, hogy megvédjék a válság előtt felépített gazdasági-társadalmi rendszert. A baj ugyanis sokkal nagyobb annál, mint azt gondolni szokás - vélekedett, jelezve, hogy Magyarországon ezért nem is strukturális reform, hanem - egy bizonyos vízió szerint és politikai kompromisszumok nélkül - teljes megújulás és átszervezés zajlik.Rossz irányba tolódott el a következő európai uniós költségvetésről szóló vita, ezért nem jött létre megállapodás a brüsszeli csúcstalálkozón - így értékelte Orbán Viktor miniszterelnök az EU-s állam- és kormányfők múlt heti tanácskozását hétfői ljubljanai sajtótájékoztatóján az MTI kérdésére. Az EU lassacskán eltolódik a transzferunió irányba, holott az elején nem erről volt szó, hanem arról, hogy egy olyan politika valósul meg, amely összességében mindenki javára válik - fogalmazott a Janez Jansa szlovén kormányfővel közös tájékoztatón Orbán Viktor, aki szerint Európának a költségvetési vitában el kell döntenie: üzleti transzferunióvá alakul, vagy fenntartja, hogy elvei vannak, gazdaságpolitikai filozófiája van, például a fejletlen régiók felzárkóztatásáról.

Orbán: Egész Magyarország érzi, szükség van az átalakulásra 2012. november 26., 12:47 - http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=186686

[ii] Holott az elején nem arról volt szó, hogy "nemzeti alapon adunk-veszünk, kiegyenlítünk", hanem közös célok finanszírozásáról - így például a fejletlen régiók felzárkóztatásáról -, valamint arról, hogy egy olyan közös politika valósul meg, amely összességében mindenki javára válik

Orbán: Rossz irányba tolódott a vita Forrás: MTI | 2012. november 26. hétfő 14:47 - http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/26/14/Orban_Rossz_iranyba_tolodott_a_vita.aspx

/Forrás: Halász J. 2012.11.27-i levele/*B.Kiss-Tóth László