Zsigai Klára: Élet csónakjában (Dr. Csókai Andrásnak)Oly kegyetlen a világ, ajtók sorra csukódnak. Ki gyújt fényt az értelemnek? Ki tehet ellene? Mindennapos iszonyatok országának, utolsó szenvedés hideg verítékét ki töröli le?

Zsigai Klára


Élet csónakjában


(Dr. Csókai Andrásnak)


Ha meginog élet csónakja, elfogy a lélegzet,
Lelkekre árnyak hullnak, felhők tornyosulnak. 
Reszkető kéz még remél, bátorság lábakba száll,
Akkor kell, az igaz, hű Barát!


Láttál már: éledő rügyet, boldognak induló életet,
odvas, öreg fákat, kerékbetört sorsokat,

Nemzetre, gyermekre hulló könnyeket.
Szemekben boldogságot, hitbe vetett csodát.


Búcsúszót már kimondani nem tudót,
tehetetlenség keserű záporát.
S hogy a halál is lehet jó barát,

Magányban elvetélt sors még az égbe kiált!


Oly kegyetlen a világ, ajtók sorra csukódnak.
Ki gyújt fényt az értelemnek?
Ki tehet ellene?
Mindennapos iszonyatok országának,
utolsó szenvedés hideg verítékét ki töröli le?


Csak az látja, ki érzi, mit felhő eltakar.
Lelkekbe erőt adsz, hitet teremtesz.

Tetted, szereteted mindent elmond.
Utolsó reményt égből lehozod. 
Velünk lélegzel.


Győr, 2011. október. 01.
Dr.Csókai András Győr városában tartott előadásán, személyes találkozásunkkor iránta érzett tiszteletem, szeretetem jeléül adtam át versemet, és mondtam el.


Zsigai Klára rovata (zsigaiklara.virtus.hu)