Az alábbi kiadványokat (és hozzáférési lehetőségét) a szerkesztőségünk nem reklámozás céljából, hanem közismereti célból ajánlja minden nemzeti érzelmű olvasónknak:
" Egy nép történelme erkölcsi vagyon, amit minden hű fia gyarapítani törekszik." dr. Padányi Viktor  
Magyar Történeti Kalendárium és Határidőnapló
Magyar Történeti Falinaptár
Csillagösvény
A Szent Korona története és legendája

 
Padányi Viktort szellemében végzett törekvéseink eredményeként  ajánlom becses figyelmébe
év végi ajándékainkat:
                                                                                     Tisztelettel: Kovács Nemes László

Magyar Történeti Kalendárium és Határidőnapló
a kezdetektől napjainkig
"Aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is,
aki uralja a jelent,
az uralja a múltat is"
 
Orwell
Félezer mellőzött adat, forrás, esemény időrendben az Újkőkortól  Árpád koráig!
Kik azok a szabirok, hol és mikor éltek?
Hol és mikor volt Urartu, Mitanni, Hatti, Khorezm birodalma?
Mikor és milyen kapcsolat fűz bennünket a Kazár Birodalomhoz?
Mikor és hol éltek a kaukázusi magyarok?
Szkíták, subarok, hunok, türkök, ujgurok - tudjuk-e: időben hogyan és térben hol követik egymást?
      
    
   
"A honfoglalás előtti korból találgatásokon és hipotéziseken kívül konkrét történelmünk, határozott kronológiával, nincs és ez a "nincs" megdöbbentő ítélet történettudományunk száz év óta tartó meddő piszmogására. Akkor, amikor más nemzetek történettudománya néhány megvizsgált és megbeszélt adatból határozottan és energikusan megfogalmazza történetének egy-egy darabját, mi tízszerű annyi sokkal meggyőzőbb adat fölött is csak hezitálunk, vagy ha mégis van adat, amit beépítünk történetünkbe, abban rendszerint nincsen köszönet." Padányi Viktor
Ismerjük be, hogy a bevezetőben feltett kérdések - bár ismerősen hangzanak a nevek, talán töredékes ismereteink vannak is egy-egy témáról -, az időrendi és földrajzi elhelyezés komoly gondot okoz még a  múltunk iránt érdeklődő közönségnek is.
A Magyar eseménytörténeti határidőnapló történeti kronológiája a korábbi években az elmúlt 1100 esztendő történelmi, politikai, kulturális eseményeit sorolta fel.
A lehetőségeink szerint elérhető irodalom és források áttanulmányozása után, összeállítottuk a magyar és rokon népeink történeti kronológiáját a Kárpát-medencei kultúra kezdeteitől Árpád bejöveteléig. Ez az időrendiség messze nem teljes, és legfőképp nem kíván magának történelmi, régészeti, nyelv-és írástörténeti, vagy más, tudományos igényű jelzőket. Ez a szakemberek kutatásainak dolga.
Mi az időrendi táblázatot azért állítottuk össze, hogy a magyar néphit, lélek, legenda és mondavilág szerint vallott történelmet megerősítsük, alátámasszuk olyan tényekkel - és csakis tényekkel -, meglevő forrásokkal, adatokkal, amelyeket hatalmi, politikai érdekek - Rómától a Habsburgoktól a Dálnoki Miklós Bélán át, globalista, euroatlantista  liberálisnak mondott erőkig - több száz éve elhallgatnak a nemzet előtt.
 
Mi azonban ismét csak Padányi Viktorra hivatkozhatunk: “Egy olyan egyetemes történet tudomány, amelynek az igazság puszta keresésén kívül más célja is van, abszurdum. De egy olyan nemzeti történet tudomány, amelynek az igazság puszta keresésén kívül más célja sincs, szintén az!”  
Magyar Történeti Kalendárium és  határidőnapló – 2012  az év minden napjánál feltünteti az adott naphoz tartozó, az 1000 év magyar történelméhez, kultúrájához kapcsolódó nevezetes eseményeket.
Forrásokon alapuló, Árpád bejöveteléig összeállított kronológiája az ezt megelőző időt öleli át, mellőzött és elhallgatott forrásokra és a legújabb tudományos eredményekre támaszkodva.
A névnapok között felsoroljuk őseink által viselt magyar neveket. Néhány mondatban ismertetjük ünnep- és emléknapjaink történetét, minden héten megtanulhatunk egy rovásbetűt.
A magyar városok távolságmutatójában a mai Magyarország városain túl megtaláljuk határon túli városainkat is.
A határidőnapló  1 belső oldalát (min. 50 db megrendeléstől), illetve borítóját kívánság szerint egyéni szöveggel látjuk el.
Méret:
B/5
Borító
350 gr karton zöld műbőr borítással, a borítón a Turul- madár, vagy a Szent Korona
Kötészet:
cérnafűzés, ragasztva
Tartalom
1 nyitó díszoldal
1 összesített naptár 2012-13 évre
2 oldal magyar városok távolsága
112 oldal heti naptár
20 oldal kalendárium

Rajzok: Máhr Richárd
Magyar Történeti Kalendárium és  határidőnapló – 2012 ára: 2800 Ft
A szállítás Magyarország, Erdély, és Felvidék területére postai utánvéttel történik.
A budapesti megrendeléseket futár kézbesíti a megrendelő címére. A futárszolgálat díja: 1000 Ft

 Szállítás: postai utánvéttel 2011. december 5-től
Megrendelés és további részletek:
karpatria@karpatria.hu

"Jövőnket arra keressük, ahonnan származunk." (Drégelyi Béla sírkeresztje)
Történelmi  falinaptárak,   
Gondolat Ébresztő Falinaptár
Tartalom:

Az ősi kereszténység, 
genetika, magyar nyelv, Koppány pogánysága, magyar-avar-hun-szabir folytonosság,
a kereszténység védőbástyája, "őszirózsás forradalom", az első világháború, Trianon, a második világháború

Magyar Idő Szerint
Tartalom:
A falinaptár az íjfeszítő népek történetének tömör áttekintését adja a subaroktól
Árpád fejedelemig 12 térképpel illusztrálva.
 

Rovásnaptár
tartalom: 
Rovásnaptárunkban minden hónapnál 2-3 rovásbetű van a szemünk előtt egy hónapig a falon.
Megtanulhatjuk, rögzíthetjük őseink írását, anélkül, hogy külön időt fordítanánk rá.

A Szent Korona története
tartalom: 
A Szent Korona történetének tizenkét, fontos eseménye, Máhr Richárd rajzaival.

Jövőnk emlékei
tartalom: 
A Csodaszarvas, Az esztergomi oroszlán, A tatárlaki korong, A rovásírásról,
A Turulmadár, Atilla kardja, Az Életfa, A nagyszentmiklósi kincs, A magyarok nyilai,
Lehel kürtje, A Szent Korona
 ,

Győztes napok
tartalom:
Atilla, Isten Ostora, A brentai csata, A pozsonyi csataVértjeiket eldobálva…,
A kerlési csata, Rákóczi Zsigmond, Jeruzsálem királya, A harangok miattunk szólnak…

Kőszeg ostroma, Vitézségről példa, Pákozd és Ozora, Az otrantói ütközet 

Vitézlő magyarok
tartalom: 
Búvár KundToldi Miklós, Kont és társai, Kinizsi Pál, Dobó István, Dugovics Titusz,
Zrínyi Ilona, Zrínyi Miklós, Béri Balogh Ádám, Gál Sándor, Maderspach Viktor, 

A nyugat-magyarországi felkelők

Hun és magyar fejedelmeink
tartalom: 
Keve, Kadicsa, Keme, Buda, Béla, Atilla, Árpád, Zsolt, Szabolcs, Lehel, Bulcsú,
Kond, Gyula, Örs, Taksony, Géza, 
Vajk

Magyar Szentek
tartalom: 
Szent István, Szent ImreSzent LászlóSzent ErzsébetSzent Piroska,,
Szent Hedvig
Szent Margit, Szent Kinga, Özséb, Mátyás király, 
Magyarországhoz kapcsolódó  szentek

Magyar Emlékezet
tartalom: 
Marschallkó Lajos, Fiala Ferenc, Tormay Cecil, Reményik Sándor,
Maderschpach Viktor, Hóman Bálint, Hubay Kálmán, Sértő Kálmán, Jászi Oszkár,
Reményik Sándor, Szoboszlay Aladár, Moyses Márton, Mansfeld Péter

Imádságos Versek 
Trianon után


tartalom: 
Babits Mihály: Áldás a magyarra
Wass Albert: A láthatatlan lobogó
Reményik Sándor:Nem nyugszunk
Juhász Gyula: Trianon
Kerecseny János: Fiamnak
Wass Albert: A kastély árnyékában
József Attila: Nem, nem, soha!
Sértő Kálmán: Kolozsvár
Marschalkó Lajos: Új Bibliát

Csillagösvény
tartalom:

Falinaptár gyermekeknek a magyarok történetét elbeszélve Nimródtól napjainkig.

Az örök áfium ellen való orvosság
tartalom:

Múltunk tizenkét, félremagyarázott, elhallgatott kérdése:
kik voltak a napkeleti bölcsek -  az arany fokos -  Boldogasszony - Mani vallása
- káldusok, esszénusok - hun zsoltárok - Jeretyán király - Szent László király - Kun László és a pápa
Mátyás üzenete a pápának - a kereszténység védőbástyája

A falinaptárak borító rajzait Máhr Richárd készítette.
A falinaptárak ára: 1800 Ft
 Szállítás: postai utánvéttel 2011. december 5-től.A budapesti megrendeléseket futár kézbesíti a megrendelő címére.
A futárszolgálat díja: 1000 Ft

Megrendelés és további részletek:
karpatria@karpatria.hu

Történelmi  olvasó- és kifestő könyvek  nem csak gyermekeknek
Csillagösvény
KIFESTŐ- és OLVASÓKÖNYV GYERMEKEKNEK
Történetünk 40 rajzban és elbeszélve, kezdve Nimród királlyal najainkig

 
Irta és szerkesztette: Kovács Nemes László
A rajzokat készítette: Máthé Lóránt-Pál 
Ára: 1000 FtA szállítás Magyarország, Erdély, és Felvidék területére postai utánvéttel történik, folymatosan.
A budapesti megrendeléseket futár kézbesíti a megrendelő címére. A futárszolgálat díja: 1000 Ft
A Szent Korona legendája
történelmi olvasókönyv az egész családnak
A Szent Korona legendája a Korona életének legfontosabb  történeteit
beszéli el, érthetően, időrendben követhetően, a legendák, a tények, a lélek,
és a magyar ember nemzettudata alapján.

Mert még miénk itt e föld, s amíg  még mi vagyunk itthon,
Sajó Sándorral együtt valljuk:

"Hiszek a magyar hősregékben, egy ezredévnek erejében, hiszem létünknek
szent csodáit, s titkon vezérlő csillagát; Hiszem, hogy örökünk e föld itt, hogy
tündér volt a Csodaszarvas,
 s Atilla pásztorlelte kardja valóban Isten kardja volt;
Hiszem Árpádnak hős csatáit, s hiszem hogy halmon, rónaságon egy-egy
sejtelmes fuvalomban az Ősök lelke lengedez..."

Tartalom
Nagyapa mesél...
- Az Égből Kapott Korona
- A szeretet földre születése
- A Szent Korona születése
- Isten Ostora - Atilla Róma alatt
- A Korona elrablása
- Hazatérés - hadjáratok a Koronáért
- A Korona hazatérése
- Boldogasszony Anyánk
- A Szűz Anya választott vitéze
- A pálosok
- Az utolsó aranyágacska
- A Szent Korona elrablása
- Pannónia nem veszítheti el angyal adta koronáját
- Vitéz János látomása
- A Korona őrzése
- Az elferdült kereszt
- A kalapos király
- A Korona újabb menekítése
- Az ezer éves törvények megtagadása
- A Korona utolsó menekítése
- Istennek háttal
- A Világ Királynője
- A Magyar Szent Korona


Ára: 1450 Ft + postaköltség
A szállítás Magyarország, Erdély, és Felvidék területére postai utánvéttel történik, folyamatosan.
A budapesti megrendeléseket futár kézbesíti a megrendelő címére. A futárszolgálat díja: 1000 Ft

/Forrás: karpatria@karpatria.hu 2011.11.06-i levele/