Megtalálták Árpád vezér csontjait?

'Sashegyi Sándor a Geszta leírása alapján megtalálta Árpádot 1941-ben, de a cionista akadémia benyelte a csontokat, és elhíresztelte, hogy nőt találtak! (Később Petőfinél is ezt hazudták a genyók! )
A csontváz nagylábujja elkeveredett, ezt Szörényi Levente találta meg később és nagyot hibázva leadta.

Az előadás hevében Herczeg tévesen turáninak említi a taurid típust. Árpád taurid volt.
Az embertípusnak azért van nagy jelentősége, mert földrajzi hely azonosítására alkalmas. A taurid típus a Kaukázus, Anatólia, Mezopotámia,  Egyiptom, Szíria, Palesztína vagy másnéven a Termékeny-Félhold területén élt, tehát igen magas kultúrákhoz köthető. A Kis-Ázsiai szaszanida vallás azoké a mitanni népeké volt, akik magukat madának nevezték, ők a későbbi médek. Jól elkülöníthető a törökös rétegtől ez a kusita vonal és ők beszéltek magyarul is!'
*B.Kiss-Tóth László 2014.09.11.