KALÁSZ Lényegileg az önmegvalósításra, a siker elérésére alkalmas, reményteli, 

kedvező eshetőség bekövetkezését előre megtervező és jelző igazi életvitel az a 

magatartás, amelynek összetett füzérvirágzata: a kalász.

 Learatott földön elhagyogatott kalászokat felszedők sorában szívesen hajlok 

közelebb magamhoz: az édes anyaföldhöz. Kalászokat szedegetünk – egyre többen. 

Kalász a gabonafej, melyben a gabonaszemek rejlenek, s azon szálkás hüvelykék, 

melyek a szemeket zárják, a „toklászok”, a családok (gyermek - felnőtt, férfi - nő 

éretlen - érett: zöld és sárga). Külön-külön és mégis együtt – ez a „kalászhegy”, a 

kalászfej legfelsőbb védelmező szálkái:az összetartozás. Kalászkoszorú – magyarul 

Összetartozunk. 

 Úgy,amint az a székely kapu, akit Erdély szeretete, kalászos rónája álmodott 

meg és testet öltve, 2013. június 4-én - válaszul az Ópusztaszer Nemzeti Történeti 

Emlékparban felállíta minden magyarnak hirdeti: Kalász-nemzet vagyunk. És nem 

talmi, „tetszetős, csillogó, de valójában értéktelen”, mint a választékos, ritka szó 

névadója, a francia Tallois gyáros... 

 Csak az utóbbi időkben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen kialakult román-magyar feszültség, az ingatlanok visszaszolgáltatása, 

a székely zászló körüli helyzet, a régióátalakítás ügye, a székely tankönyv miatti 

támadások során megnyilvánult érett, felnőtt korú magatartás, egységes fellépés 

bizonyít és biztosít, hogy csak egy járható út van: az összefogás!

Igen szívesen idézem a csodával határos, piramisokban talált búzamag 

csiraképességét, és nekünk hinnünk kell,hogy nem árva a magyar kalász! 

„Tudjuk-e, hogy a Honfoglalás idején Európában csak a görögöknek 

és a rómaiaknak volt írásbeliségük, és amikor mi megérkeztünk a Kárpát-
medence területére, már kiforrott, kész, mintegy 1700 éves írásbeliséget hoztunk 

magunkkal?

Tudjuk-e, hogy az Ómagyar Mária-siralom szövegét mi még a mai napig 

értjük, hiszen szókincsét, mind a mai napig használjuk? Shakespeare drámáit, a 

művelt; angol már csak szótár segítségével képes elolvasni, mivel annyit változott 

nyelvük az elmúlt 440 év során. A miénk megtartotta nyelvtanát és szókincsét. 

Nem volt hajlandó belesimulni, beleolvadni a nagy nyelvi forgatagba, hiszen több 

ezer éve kiforrott és csak minimális váloztatásokra van szüksége! Azt is tudtuk, 

hogy a könyvre kiadott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag. (Gárdonyi 

Géza)

Tudjuk-e, hogy azért nem járnak tógában, ma Európában az emberek, mert 

mi behoztuk magunkkal a nadrágot, a zakót (kazak), a hosszú kabátot (kaftán). 

Amíg Európa saruba, csizmába, bocskorba járt addig behoztuk a háromnegyedes 

sarkos cipőt. Sőt még az alsó fehérnemű is általunk került a világnak erre a 

részére. Gondoljuk csak meg, ma Skóciában, ha valaki igazán korhűen akar skót 

népviseletbe felöltözni, akkor nem vesz alsónadrágot a kockás szoknya alá.

Tudjuk-e, hogy a Honfoglalás idején, mi csodálatos növény és állatvilággal 

rendelkeztünk, amit magunkkal hoztunk a belső-ázsiai térségből?

Tudjuk-e, hogy a Magyar Zenetudományi Intézet regisztrálta a 200.000-

ik népdalt, amelyből 100.000 már megjelent nyomtatásban is. A 80 milliós 

Németországban összesen 6000 (!) népdalt tudtak összegyűjteni.

Tudjuk-e, hogy a magyar mesevilág páratlan az egész világon? Európában 

nem ismerik tündért, hetedhét országot, fanyüvőt, hétfejű sárkányt, még nyelvtani 

szinten sem. Nincs szavuk rá.

Tudjuk-e, hogy Európa nem ismerte a magyarok bejövetele előtt a hús 

megfőzésének módját? Nem ismerték a villát és a kanalat. Kézzel és késsel ették a 

sütött húst. Behoztuk a sajátos fűszerezési technikánkat, a darabolást, a fűszerekkel 

való összefőzést. Az édes, sós, savanyú, keserű ízek mellé mi hoztuk az erős ízt 

ételeinkben.

 Tudjuk-e, hogy az elmúlt időszakban sikerült a parlament által, hivatalosan 

is nemzeti kinccsé tenni őshonos állatfajaink nagy részét? A kilenc kutyafajtát, 

a három parlagi tyúk fajtát, a szilaj marhát, a három mongolica fajtát, a tincses 

kecskét, és a galambfajainkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem lehet őket 

keresztezni, az országból kivinni. Tehát meg kell tartani a tiszta vérvonalat. A 

szürkemarhát sajnos az osztrákok már levédték előttünk.

Tudjuk-e, hogy a hollandok 400 éve termesztik a tulipánt, mi 3000 éve? 

Mégis őket hívják a tulipán hazájának. Az egyetlen európai tulipán fajtának, a 

Tulipa Hungaricának a géncentruma, a Kárpát-medencében van.

Tudjuk-e, hogy a világ második alkotmánya a miénk? Az első az izlandi 720-

ból, a második pedig:Szent István király intelmei Imre herceghez.

Tudjuk-e, hogy a reneszánszt, mint művészeti stílust Németország és 

Ausztria tőlünk vette át?

Tudjuk-e, hogy 1805-ben hat ember mert beiratkozni a Pázmány Péter 

Tudományi Egyetemre, mert féltek, hogy az osztrákok megölik, kiirtják 

családjaikat?

Tudjuk-e, hogy az öntözéses gazdálkodást és a vetésforgót is mi honosítottuk 

meg a világnak ezen a részén? Mára már Európa elfelejtette ezt a tudást, és jórészt 

ennek köszönhető, hogy termőföldjeik tönkrementek, elhasználódtak. Ez az igazi 

indok arra, hogy miért is kellettünk az EU-ba!

És akkor még egy szó sem esett a magyarok ősi hitéről. Ezek persze csak 

kiragadott példák a teljesség igénye nélkül. Talán nem hiába íródtak le. Jó lenne, ha 

legalább addig eljutnánk gondolatban, hogy magyarnak lenni nem szégyen!

S akkor talán nem támolyognánk össze-vissza, abban a jogi, gazdasági 

és kulturális csapdában, amit nekünk állítottak Brüsszelben. S hogy nehogy azt 

higgyük, az író fantáziája, üldözési mániája mondatja velem ezeket a szavakat, 

álljon itt az idézet bizonyságul:

Napoleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, mit tegyen a magyarokkal? 

Talleyrand válasza: - Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek 

nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit 

akarsz! A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét, és sajnos ma is 

ez folyik.” Hogy mit enged meg egy-egy mai független napilap a hozzászólások 

rovatában a lapban közölt írással kapcsolatban, vagy a szóban forgó kérdéssel 

összefüggésben a névvel hozzászóló személyét, és emberi méltóságát illtően, azt 

minősíteni nem lehet...Ezen segíteni hogyan lehet?

Itt az ideje, hogy magunkhoz térjünk, s megbecsüljük kultúránkat és a közélet 

vezető személyiségeit, nagyjainkat! 

A szöveg megállapítását végezte:

 Pásztori Tibor Endre