800 ezer deportált magyarországi zsidóról tud egy svájci hírportálEgy svájci hírportál az újabb holokauszt emléknap (április 27., Izraelben 28-án tartottak megemlékezést) eseményeiről beszámolva nem kevesebbet állít, mint hogy 800 ezer zsidót deportáltak Magyarországról. 


A hírportál tudósít arról, hogy Izraelben hétfőn emlékeztek meg a "holokauszt során meggyilkolt hatmillió zsidóról". Megszólaltak a szirénák, az emberek két percig megszakították tevékenységüket, és némán emlékeztek az "áldozatokra" - idézi fel a történteket a svájci internetes újság, hozzátéve, hogy Simon Peresz államfő és Benjamin Netanjahu miniszterelnök részt vett a Jad Vasem Emlékmúzeumben rendezett rendezvényen. Az előző napon pedig a kormányfő egy beszédében újabb holokauszt előkészítésével vádolta meg a palesztin Hamászt és az Iráni Iszlám Köztársaságot. Netanjahu szerint, miként a második világháború előtt a "nácik részéről fenyegető veszélyt" általában senki "sem vette komolyan", ugyanúgy bagatellizálják napjainkban is azt a "fenyegetést", amit állítólag Irán jelent. 

A cikkből kiderül, hogy még mindig 190 ezernél is több holokauszt-túlélő éldegél Izraelben. Többségük gyermekként élte meg a holokausztot, és sikerült a "haláltáborokból" megszökniük, vagy pedig még deportálásuk előtt "elrejtőztek". Majd megtudhatjuk azt is, hogy "fiatal izraeliek, valamint a világ minden tájáról származó zsidók ezrei" vettek részt az "Élet menetén" Auschwitzban. Ez évben a "megsemmisített magyar zsidókra emlékeztek" az Auschwitzból Birkenauba vonulók - olvassuk a cikkben, amelynek a legfigyelemreméltóbb megállapításai azonban az alábbiak: "1944 májusától kezdődően, néhány hónap alatt hozzávetőleg 800 ezer zsidót deportáltak. Becslések szerint legkevesebb 375 ezer magyar zsidót gyilkoltak meg Birkenauban". 

Az írás arról is tájékoztat, hogy "rekordméretű volt az érdeklődés" a budapesti "Élet menete" iránt, melyen ugyanis nem kevesebb, mint "25 ezer ember vett részt". Ebben az évben emlékeznek meg ugyanis a "magyar zsidóság" tömeges deportálásáról - olvasható a cikkben, melynek szerzője végül rámutat: "A kapcsolat a zsidó közösség és Orbán Viktor jobboldali kormánya között feszült." 

Perge Ottó
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yad Vashem Holokauszt Emlékmúzeum /Kép forrása: www.google.hu/kepek/
 
Prof. dr. Bokor Imre hadtörténész nyílt levele Simon Peresz izraeli államfő részére, a jeruzsálemi Yad Vashem Holokauszt Emlékmúzeumban 2014. április 27-én elhangzott beszédében tett hazug állításaival kapcsolatban:  
 
TISZTELT ÁLLAMELNÖK ÚR! 

A jeruzsálemi Yad Vashem Holokauszt Emlékmúzeumban elmondott beszédében Ön a következőket hangoztatta:
 
"Szemem előtt szívet szaggató kép vonul el, több tízezer ember, öregek és csecsemők, nők és férfiak vannak egybegyűjtve a Duna-parti rakpartokon, összekötözve egyik a másikkal, a parancs értelmében arccal a folyó felé fordulva. Mögöttük náci német és helybeli garázda katonák állnak, majd közvetlen közelről leadott lövésekkel kioltják az életüket. Hátba lövik őket, s hogy takarékoskodjanak a lőszerrel, súlyokat és köveket kötnek rájuk azért, hogy a kevesek, akiket meglőnek, húzzák magukkal a többieket is, s ezzel az életet is! Gyermekeket kötöztek édesanyjukhoz, ifjakat aggastyánokhoz. A meggyilkoltak tetemeit betaszították a Duna habzó és vérfagyasztó vízébe. Jajkiáltásuk az égre száll, ám visszhang nélkül marad. A bűnösök széles mosollyal az ajkukon állnak, mint akik valamilyen hőstettet hajtottak végre, nagy győzelmet arattak. A kék Duna vörössé, s abban a pillanatb an úszó tömegsírrá vált. Kevesebb mint egy hónap alatt az összes életben maradt zsidót elszállították a megsemmisítő táborokba, Auschwitzba és Birkenauba".(Sic!) 

Tisztelt Államelnök Úr!
Ön durván megsértette Magyarországot, a magyar népet és a német, valamint a magyar katonákat! Ön alighanem valamilyen kábítószer (narkó) hatására vizionált, és olyan események jelentek meg bomlott agytekervényében, amelyek a tömény hazugság, a fizikai értelemben vett lehetetlenség, valamint a mérhetetlen bárgyúság termékei. Ha pedig tévesnek minősül ez a megállapítás, akkor viszont az Ön elfogultsága, történelmi ismeretének hiányossága, valamint egyes nemzetek iránti gyűlöletének abnormális (turmixszelt) terméke okozta eltorzult gondolatainak - hangképző szervei segítségével - akusztikai rezgéssé történő átalakítását. 

Államelnök Úr!
A szeme előtt elvonult, szívet szaggató kép (rútul) megtévesztette Önt! Nézzük csak sorjában ezeket a képeket. 

1/ A Duna parton soha nem gyűjtöttek egybe több tízezer zsidót! Soha! Képtelen és hazug állítás! 

2/ A Duna partra kivitt zsidók száma nem érte el a kétszáz főt, azokat nyilaskeresztes brigantik (többségük börtönből kiszabadult köztörvényesek) lőtték le, sőt ők se mindet, mert például Horn Gábor azt nyilatkozta a TV-ben, hogy az ő szüleit is kivitték a Duna partra a nyilasok 1944-ben, de nyilván nem lőtték le, vagy nem lökték a Dunába, sőt a megsemmisítő táborba sem hurcolták el őket, mert Horn Gábor 1955. november 25-én született, bár lehetséges, hogy spermabankban volt kb. 10 évig... 

3/ Ezek a lövöldözők lekopírozták Kun Béla Lenin-fiainak 1919-ben elkövetett likvidálási módszereit, de az idő könyörtelen múlását tekintve, azok nem jelentek meg az Ön szelektíven funkcionáló képzeletében; 

4/ Garázda német és magyar katonák soha és sehol nem vettek részt zsidók lelövésében, arra a GESTAPO és a KGB állománya szakosodott a II. világháborúban; 

5/ Több tízezer emberre lehetetlen lett volna köveket kötözgetni, részben megfelelő mennyiségű és méretű kőhiány, részben időhiány miatt

6/ Ön még nem látott hátba lőtt embereket csak képzeletében, mert azoknál a vérzés olyan minimális, hogy a kék Duna nem válhatott vörössé, miként az Ön látomásában a Duna "habzó és vérfagyasztó" vize; 

7/ Amennyiben a meggyilkoltak tetemeit betaszították a vízbe, akkor jajkiáltásuk nem lehetett, mert a halottak ritkán kiabálnak, az esetleg életben maradtakat hátba lőtteket pedig a rájuk kötözött kövek a víz alá húzták

8/ Valótlanság, hogy az összes életben maradt zsidót elszállították megsemmisítő táborokba, hiszen pontosan Magyarországon maradt életben a legtöbb zsidó a németek által megszállt országokban történt felmérések alapján, sőt a hazánkba menekült lengyel, román, szlovák, osztrák, szerb, horvát, és más állampolgárságú zsidók Horthynak köszönhetik az életben maradásukat! Sokan meg is köszönték neki! Ha ezeket a zsidókat megsemmisítették, akkor most kik kapják a kárpótlást? Hiszen Ön szerint még a csecsemőket is a Dunába lőtték vagy a megsemmisítő táborba hurcolták! 

9/ Horthy adott parancsot Koszorús Ferenc vezérkari ezredesnek, az esztergomi páncélos hadosztály parancsnokának, hogy vonuljon Budapestre és védje meg a gettóba zárt zsidókat a Gestapótól. Példátlan tett volt ez a kormányzótól, és nem az első eset, hogy keresztezte Hitler intézkedését. Érdemes megemlíteni, hogy Koszorús ezredes tettét emléktábla őrzi az egykori gettó helyén, ugyanakkor Horthyt jobban szidalmazzák az életben maradt zsidók, mint például a zsidókat likvidáltató Sztalint, vagy a Hitler Norvégia lerohanását segítő, majd a Wehrmacht svéd acéltermékekkel és légvédelmi lövegek tömeges ellátását biztosító svéd királyt vagy kormányát. 

Összegezve: Tisztelt Államelnök Úr! Az Ön nagy pátosszal előadott hazugságai, kitalációi, látomásai és vádaskodásai minden logikát nélkülöznek, csupán arra valók, hogy tovább szítsák a népek(emberek) közti ellentéteket, egyben minősítik az Ön mentalitását, jellemét és történelmi ismereteit, valamint közvetve és közvetlenül jelzik IQ-ja értékének a zéróhoz való közeledését. Előadása sértő, megalázó és gyűlöletet sugárzó! Ön a valójában likvidált zsidók számának növelésével korbácsolja az emberek kedélyeit, holott ha csupán egyetlenegy(!!!) ártatlan embert kivégeztek, az is megbocsáthatatlan bűnnek számítana, tehát értelmetlen az áldozatok számának hazug tupírozása. 
Arról pedig elfelejtkezett beszélni, hogy a bűnösök elsöprő többsége megkapta a megérdemelt büntetését, bár kimaradtak azok a zsidó kollaboránsok, akik szinte minden - a németek által megszállt - országban együttműködtek a nácikkal. 

Nem ártana a cionista beütésű, vagy a történelemben járatlan embereket kizárni a közszerelésből, mert nagy kárt okoznak világszerte mindenkinek, különös tekintettel a többségben lévő, normálisan gondolkodó, de megszólalni nem merő zsidóknak is! Simon Peresz úr is jobban tenné, ha a Sirató Falnál öntené ki fájdalmait, a nyilvános fórumon produkált látomásainak ecsetelése helyett! 

Írta és közreadta: 
Prof. Dr. Bokor Imre
MJB-elnök 

/Forrás: http://internetfigyelo.wordpress.com/2014/05/03*B.Kiss-Tóth László