!


Dr. Nagy László:
                        TÖRTÉNELMI TANANYAG
A NÉHAI VÖRÖS KOMISSZÁROK UTÓDAI SZÁMÁRA
Akik még  2013-ban is  azt hiszik,hogy a magyar népre  rá tudják kényszeríteni  a marxista-cionista-kommunisták,  1948-ban történt hatalomátvétele után kitalált ,  történelmi hazugságait egy erkölcsileg is kimagasló jellemű,kiváló magyar emberről vitéz nagybányai Horthy Miklós  Magyarország kormányzójáról, azok hatalmasat tévednek.
Horthy  volt az az  államfő, akit a II. világháború után  a szövetséges és győztes hatalmak, köztük a Szovjetunió, Anglia és az Egyesült Államok vezetői nem állítottak törvényszék elé, mert  ők tökéletesen ismerték a történelmi valóságot.
Azok, akik ilyen általános érvényű és támadhatatlan nemzetközi döntés és a magyar kormányzót  hitelesítő értékítélet után Horthy Miklós emléke ellen még ma is  uszítanak,  azok a mai és az  egyetemes magyarság elleni gyűlölet szításában élenjáró idegen erők  zsoldjába szegődtek. Tömören: árulók!
Az ilyen idegenszívű ,gyűlölködő csoportoknak  erkölcsileg nincs helye Szent István Országában. Le is út,meg fel is út!
Álljon itt  ennek felülhitelesítő bizonyítékául:
A  hálás zsidóság koszorúja
a kenderesi kriptában.
Mottó:
Ha már ők is hálásak;  akkor mi  legyünk  bátran büszkék a Kormányzónkra!
Végső figyelmeztetés  a szobor állítás miatt őrjöngők felé: Aki ma Horthy ellen uszít   az  valójában antiszemitaranda  alak ,akitől el kell határolódnia minden demokratának, így a hálás zsidóságnak is!
HORTHY
A fókuszban: Horthy Miklós - Takaró Mihály egri előadása VIDEÓ
"Ne tagadd meg a fajt miből eredtél, lángoló vért miből születtél, a föld mely éltet seltakarha magyarnak születtél, hát maradj  MAGYAR !" 
 
/Forrás: Hegedüs Endre 2013.11.06-i levele/*B.Kiss-Tóth László