Nemzeti InternetFigyelő szerkesztőinek levele a hírportál szüneteltetésének okairól

Szétrugdalnak, eltaposnak mindent, ami valóban nemzeti, ami a köz-és a köznép érdekét tartja szem előtt. Most (még) nem lefüggönyzött fekete Pobedák jönnek éjszaka értünk, az elmúlt egy hónapban csak jogi adminisztratív úton, technikailag vagy anyagilag lehetetlenítik el a meg nem alkuvó nemzeti fórumok közéleti internetes portálok, hírlevelek, írott sajtók működését. Be akarják tiltatni a nemzeti-radikálisnak mondható parlamenti pártot, hatóságilag betámadták a Kuruc.info-t, megszűnik a Magyar Jelen, határozatlan ideig szünetel(?) a Nemzeti Internet Figyelő, blokkolták a Világlap Online szerkesztőinek és tudósítóinak e-levelezését, stb. Vajon mi jöhet még ezek után? *B.Kiss-Tóth László


Kedves Olvasóink!
A szüneteltetéssel kapcsolatban – több olvasói levél okán – azt el kell mondanunk, hogy nem elhallgattattak bennünket, hanem – mondhatni – ellehetetlenítettek, azzal, hogy egyre rosszabbak a körülményeink (mint oly sokaknak a mai világban), bár közben “Magyarország jobban teljesít”(mert kipréselnek belőlünk mindent, elveszik utolsó filléreinket és odaadják az EU-nak meg a külföldi bankoknak, cégeknek – lásd energiaszolgáltatók, multi cégek, ”stratégiai” szerződések /ki látott már ilyet, és azt, hogy mi van ezekben a szerződésekben, milyen kedvezmények, állami támogatások?/ -, s mindezek a mi pénzünkből mennek), és “Senkit nem hagyunk az út szélén” (hanem belerúgjuk az árokba, ott dögöljön meg! – lásd a megvert Révész Máriusz esete, még saját emberüket sem védik meg!).
Mint már többször elmondtuk, a NIF-et saját költségünkön hoztuk létre (s tartjuk fent azóta is), és saját szabadidőnk rovására, azért, hogy megpróbáljunk eligazodást, utat
mutatni ebben a mai álhír és hazugság áradatban. Próbáljuk feltárni a valóságot (ezt szolgálják egyes szerzőink írásai és a kommentárok is), ill. rámutatni az egyes események mögött húzódható valós okokra, az érdekeket felvillantva, ezt is azzal a szándékkal, hogy nyitogassuk olvasóink szemét, és mélyebb gondolkodásra szeretnénk ösztönözni honfitársainkat, hogy ne dőljenek be a sokszor jól hangzó, de hazug híreknek, ígéreteknek, megnyilatkozásoknak, kijelentéseknek.
 
Mind eközben a saját helyzetünk egyre nehezebb, s nem látjuk munkánk sikerét, eredményességét sem. Nagy teher számunkra az is, hogy sokan értetlenkednek, ostobaságokkal bosszantanak bennünket, s bár érdemben, tényekkel megcáfolni nem tudnak (talán épp ezért is) szidnak vagy pökhendin lekezelnek, sértegetnek, bántanak minket.
Ezalatt odáig jutottunk, hogy minden erőforrásunkat a megélhetésünkre kell fordítanunk, számláik kifizetésére (villanyszámla és internet, stb.), és sem energiánk, sem időnk, sem türelmünk nincs a lappal foglalkozni órákon keresztül. Majd, ha megoldódnak gondjaink, rendeződik a helyzetünk, bizonyára továbbra is tudunk időt szentelni a szerkesztői tevékenységre.
Így most elfáradtunk, szükségünk van egy kis erőgyűjtésre, feltöltődésre, illetve most minden erőnket a mindennapi gondjaink megoldására kell fordítanunk. 
Kérjük azokat az olvasóinkat, akik támogatni szeretnék a NIF fenntartását, hogy szigorúan a nif.info@gmail.com címen levélben jelezzék szándékukat, elérhetőségük megadásával. Biztosítunk mindenkit, hogy adataikat zártan és bizalmasan kezeljük, még a vonatkozó törvényeket is a
legszigorúbban értelmezve. Ha kellő szándékot érzünk, ki fogjuk dolgozni azt, hogy egy megfelelő számlaszámra eljuttathassák adományukat, s azok csak az előbb megjelölt célokra fordítódjanak.A NIF-et nem szándékozzuk fizetőssé tenni, hisz 
ez eredeti célunkkal ellenkezne, s írásaink nem jutnának el a széles tömegekhez. Nem az adakozásból akarunk megélni, nem gazdagodni akarunk, csupán azt látni, hogy biztonsággal tudunk dolgozni, és nem a létért küzdve, még több terhet magunkra vállalni. 
Őszintén jólesik az a néhány bátorító kedves szó, amit egyes olvasóinktól kaptunk, de meg is döbbent, hogy a napi 20 ezer és az eltelt 4 év alatt több mint 4 millió olvasóból csak mintegy 20 vette a fáradtságot, hogy valamivel erősítsen bennünket. Ezek szerint valóban értelmetlen volt 4 év kemény munkája? A kedves levelekből, hozzászólásokból úgy gondoljuk, nem, de minden esetre ez is mutatja, hogy mekkora baj van Hazánkban! Hihetetlen mértékben megkérgesedtek az emberek, közönyössé váltak, s nincs valódi szeretet, törődés, aggódás, egymásért. Ha valaki kidől a ”menetoszlopból”, nem felsegítik a többiek, hanem tovább vánszorogva, zombiként átlépik, sőt még olykor rá is taposnak. Az a véleményünk, hogy amíg nem indul be a valódi összefogás, az a magatartás, hogy mindenki hozzá teszi a közös jóakarathoz, a valóban szebb jövő építéséhez azt, amit ő tud, s nem pozícióra, vezetésre tör, addig semmi jót, semmi érdemi javulást, előre lépést nem várhatunk, nem fogunk elérni. Ehhez pedig átfogó nemzeti megújulás, szeretet, jó akarat, másikkal való törődés, lelki-szellemi újjáéledés kell, s visszafordulni ahhoz a lelki világhoz, ami nagyságunkat meghozta a múltban. Visszatérni a hithez, a keresztyéni élethez és magatartáshoz, nem pedig újabb és újabb tévutakon bolyongani. 
Ehhez kívánunk Nemzetünknek mély elmélkedést, erőt és sikert. 
A viszontlátás reményében: 
NIF szerkesztők
Nemzeti InternetFigyelő