Hit és magyarság


 


 

                Szeleczky Zita élete és művészete

Szerző: Jávor Zoltán Szerkesztő: Jávor Zoltán, Péter Zsolt                  

Jávor Zoltán szerző a rendszerváltozás után, az élete alkonyán szülőföldjére hazatérő művésznő keresztfia, s e minőségében a Szeleczky Zitáról szóló életrajzi kötet írója. A könyv hiteles képet ad Szeleczky Zitáról eredeti dokumentumok és az ő saját visszaemlékezései alapján. Bár Szeleczky nem vezetett naplót, de emlékeit hangkazettákra rögzítette, ezek és egyéb dokumentumok felhasználásával készült a könyv. A művésznő színházi és filmszerepei, háborús bűnössé kikiáltása, meghurcoltatása, emigrációban eltöltött évei, majd visszatérése hazájába vallomásokon és dokumentumokon keresztül jelennek meg. A kötetet a több mint kétszáz fénykép, valamint a filmfelvételeit tartalmazó CD lemez teszi teljessé. Szeleczky hitének, magyarságának és művészetének kiteljesedését ismerheti meg az olvasó, s közben betekintést nyerhet az elmúlt század derekának hazai művészetébe és az emigrációban élő magyarok gondolkodásába és életébe. kevesebbJávor Zoltán szerző a rendszerváltozás után, az élete alkonyán szülőföldjére hazatérő művésznő keresztfia, s e minőségében a Szeleczky Zitáról szóló életrajzi kötet írója. A könyv hiteles képet ad Szeleczky Zitáról eredeti dokumentumok és az ő saját visszaemlékezései alapján. Bár Szeleczky nem vezetett naplót, de emlékeit hangkazettákra rögzítette, ezek és egyéb dokumentumok felhasználásával készült a könyv. A művésznő színházi és filmszerepei, háborús bűnössé kikiáltása, meghurcoltatása, emigrációban eltöltött évei, majd visszatérése hazájába vallomásokon és dokumentumokon keresztül jelennek meg. A kötetet a több mint kétszáz fénykép, valamint a filmfelvételeit tartalmazó CD lemez teszi teljessé. Szeleczky hitének, magyarságának és művészetének kiteljesedését ismerheti meg az olvasó, s közben betekintést nyerhet az elmúlt század derekának hazai művészetébe és az emigrációban élő magyarok gondolkodásába és életébe.
 
Utolsó ismert ár: 3.705 Ft
 
*
 
A szerző:  lg. v. Jávor Zoltán Árpád    (ny. főiskolai tanár) közleménye:

MAGYAR  LELKŰ  FIATAL ÉS IDŐS  BARÁTAIMNAK TISZTELETTEL  AJÁNLOM  FIGYELMÉBE: 

SZELECZKY ZITA ÉLETE ÉS MŰVÉSZETE CÍMMEL ELŐADÁSOKAT ÉS KÖNYV-BEMUTATÓKAT TARTOK A MOST MEGJELENT KÖTETRŐL: HATÁRON BELÜL, 
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN, EURÓPÁBAN ÉS A NAGYVILÁGBAN! 
TISZTELETDÍJAT NEM KÉREK, DE KÖSZÖNETTEL ELFOGADOK. 
(Műv. Házban, ima-házban, tanteremben, könyvtárban stb., bárhol, ahol elfér 30-40 fő... Érdeklődés: 1-22-66-884vorzoli@enternet.hu
 (A fotó a szegedi könyvbemutatón készült.)

A magyarság megmaradásának egyik kulcsa mindig az volt, hogy íróink, költőink, előadóművészeink nyíltan sorsközösséget vállaltak a nemzettel. Ez az utóbbi évtizedek gyalázatos politikája miatt szinte teljesen megszűnt. Ha pedig a nyilvánosság elé kiálló művészek nem vállalnak felelősséget a nemzet sorsáért, az egész egyszerűen hazaárulás... 

Művésznő nagy ívű pályája a nemzet nagy színésznői közé sorolja őt. Ám, mivel magyarságmentő misszióját nagyrészt emigrációban és Magyarországról "száműzve" végezte, távol Európától, méltatlanul kevesen és keveset tudnak róla. Színészi és emberi teljesítménye azt üzeni mindannyiunknak, hogy hit, haza szeretet, állhatatosság és szépség nélkül nem lehet fejlődés, teljesítmény, színvonal és együttműködés mint a mai Hazában, mint a Kárpát-medencében, mind az emigrációban élő magyarok életében. 

Szeleczky Zita fényes csillag a magyar színjátszás egén, aki tehetségét és szépségét a Jóisten ajándéknak tartotta egész életében. Nem csevegni, nem félni kell a jövőtől, hanem felébreszteni nemzetet... Amint ezt ő tette: fantasztikus hittel és elhivatottsággal; az elmúlt évszázadban a nemzet kishúgaként, az emigrációban Dérynéként. A magyar költészet ekhós szekerén bejárta a világot, s a szépséges szülőhaza gyönyörű tájait, csodás emlékeit varázsolta hallgatósága elé, szívvel, érzéssel, megejtő varázzsal, ugyanakkor mély fájdalommal, de soha ki nem hunyó reménysugárral, megrázó erővel, mégis annyi bájjal és szépséggel. Hatalmas ívű pályája tehát nemzeti misszióba torkollott a diaszpórában élő magyarok között. 
Életének fókusza: a magyarság és a hit szent gondolata. 

Több helyre kapok meghívást - külföldre is (Felvidék, Svájc, Németország) - aminek igyekszem eleget tenni, tartok elő-adásokat és könyvbemutatót, viszek magammal könyveket és Zita-CD-ket. Szívesen küldök róla rádióriportot, újság-cikket - amennyiben azt kérik, továbbá várom és szeretettel fogadom mindazokat, akik róla bármilyen anyagot szeretnének bemutatni a Médiában. 

Válaszukat várva, szíves üdvözlettel: 

lg. v. Jávor Zoltán 
T.: 1-2266-884 

Szükség esetén - postaköltséggel megtoldva - könyvet is küldhetek az érdeklődőknek. Ennek a módját megbeszélhetjük. 

Kapcsolódó: 
/A szerző közleményének forrása a szerző 2013.04.27-i levele./ *B.Kiss-Tóth László