Dr. Halász József húsvéti kinyilatkozásai: Három húsvéti üzenet 2013-ra


Az első üzenet:
Fel kell ismernünk Jézus és a Jézus-sorsú Magyarság, valamint a Jézusi Hagyaték és a Magyar Hagyaték közötti azonosságot.
Jézus pártus volt, nem zsidó, a magyarság pártus-eredetű, hun-szkíta leszármazott, nem kevert-vérű.
Jézus anyanyelve arámi és nem zsidó, ugyanaz, amely ma is szógyökeiben él az értelmező magyar nyelvben.
Jézust a római diktátorok és zsidó kollaboránsaik egyetértésben ítéltek halálra Nagypénteken, a Magyarság kiirtását a világi diktatúra trónja és a zsidókeresztény oltár egyetértésben rendelte el 907-ben. 
A Jézusi Hagyaték alapját a zsidó olajfába oltás hazugságával beszennyezték, azután, hogy  kiirtani nem tudták a vadnak nevezett tiszta olajfa gyökerét.
A Magyarság Hagyatékát, amely a természetes életről szóló tanításként élő ősi Istenhit, 973-ban ugyanazzal a hazugsággal szennyezték be ugyanazok, akik a Jézusi Hagyatékot meghamisították, azután, hogy sem 907-ben, sem 955-ben nem tudták nemhogy kiirtani, de még legyőzni sem.
A Jézusi Hagyaték a Szent Koronával kapott Magyar Hagyatékban él.
Búvópatakként követte sorsunkat akkor, amikor a túlélési ösztön a diktatúra tűrésére kényszerítette a Magyarságot, és akkor is, amikor meg kellett mártóznunk tiszta forrásában, hogy a diktatúra igáját elviselhetetlennek érezve visszaköveteljük a Jézusi-Magyar Hagyaték iránymutatását életünk felett.
A második üzenet:
Tudatosuljon bennünk a Jézusi Feltámadás és a Magyar Hagyomány Feltámadása közötti azonosság.
A Hagyatékainkat hazugsággal szennyezők és a diktatúrát ránk erőszakolók Istentelenségének Világkorszaka véget ért.
Repedezik a máz a zsidó-kiszolgálóvá maszkírozott Jézusi Hagyatékon, és az Isteni Iránymutatás felszínre törő tiszta forrása lemossa a szennyet Lelkünkről és Életterünkről.
A hamis próféták lelepleződnek.
A szemellenző leesik, hogy ne tévesszük össze az igazat a valódival, a rabságot a szabadsággal, a lényegest a lényegtelennel.
A harmadik üzenet:
A Magyarság a Lélek és az Értelem egységét visszaállítva ismét érezze és értse hagyományainkban őrzött Hagyatékát, hogy a Földanya Világkorszakában feltámassza a Jézusi Hagyatékot.
Kérem a Magyarok Istenét, hogy 2013 Húsvétján kegyelmezze az erőtlen magyaroknak az erőt, a tudatlanoknak a megismerést, a kishitűeknek a kitartást, hogy a Magyar Küldetést teljesítve a Jézusi-Magyar Hagyaték iránymutatásával újjáteremtsük a Gondoskodó Magyarországot, amely mintát ad az egész emberiségnek az emberi életre. 
Kelt Szegeden, 2013. Kikelet havának 28. napján.
Árpád sarja, Halász József
Hatter130328.jpg
A video a képre kattintva indul
/Forrás: dr. Halász J. 2013.03.28-i levele/*B.Kiss-Tóth László