Magyar orvos folyoirat

A Magyar Orvos folyóirat
a cigány vérfertőzés, belterjesség következményeiről
Szenzációs tudományos cikkre bukkantunk a Magyar Orvos 2002/ X/2 számában. A kétrészes cikksorozatnak ez a második része; sajnos az elsőt nem találtuk meg, mivel a Magyar Orvos archívuma nem teljes időben visszafelé. Sebaj, ebben is meglehetősen durva dolgok vannak.
A dokumentum nem említi meg (ezt valószínűleg a sorozat első része tette, amit nem állt módunkban elolvasni), hogy mindezen genetikai elváltozások, a genetikai eredetű betegségekre való, ahogy azt leszögezi, általában legalább egy nagyságrenddel nagyobb hajlandóságegyértelműen a belterjesség és vérfertőzés folyománya. Már a felvezetésből (“A nemzetközi kutatások azt mutatták, hogy az egyéni eltéréseken túl léteznek olyan betegségek, melyek egyes népességekben, etnikai csoportokban (pl. finnek, askenázi zsidók, francia kanadaiak, pennsylvaniai amishok), nagyobb gyakoriságúak. Az említett népcsoportokra jellemző kimagaslóan magas előfordulási gyakoriság genetikai tényezőkre vezethető vissza.”) kiderül, hogy bizony, itt csak és kizárólag a belterjesség az oka a genetikai elváltozásoknak. A felsorolt összes népre, népcsoportra jellemző ugyanis, hogy ilyen-olyan (pl. az askenázi zsidók esetében vallási) okokból egymás között házasodtak, házasodnak. (Igen, régebbi történelmük során az akkor sokkal szeparáltabban, az erdők mélyén élő finnekre is igaz volt ez)
A tanulmány lényegesen jobb, mint az átlagos semmitmondó, vagy éppen rasszistázó, cigánysajnáltató, a valódi okokat (belterjesség, vérfertõzés és mindez megspékelve hihetetlenül rossz, Chips-zabáló, kóla- és szeszesital-vedelő, gyárkéményként füstölõ életmóddal) meg nem nevező cikkek. A Világbanki jelentés a romák egészségi állapotáról c. “tanulmány” pl. odáig megy, hogy egyenesen a “mélyszegénységgel” indokolja a cigányok betegségeit, nem a kultúrájukkal, ill. az abból következő (a vérfertőzésbõl, belterjességből adódó) genetikai elkorcsosultsággal (“A Világbank tavaly íródott jelentése szerint a romák egészségi helyzete rosszabb, mint a nem cigány lakosságé. Ez leginkább nem genetikai vagy kulturális, hanem szociális-életmódbeli eredetû.”). Becsületére legyen mondva, hogy a Nyírmihálydi kapcsán előtérbe került Hepatitis-A-ról leszögezi, hogy “A Világbank jelentése külön fejezetben foglalkozik a fertőzésekkel és járványokkal is. Általános nézet ugyanis, hogy a romák ezen betegségek elsőszámú áldozatai és terjesztői. … Gyakori köztük a hepatitis-A és -B vírus okozta megbetegedés és a vérhas. Ezek leginkább az elégtelen higiénés körülményekkel magyarázhatók.” Hoppá!Száva Vince, Horváth Aladár, tetszettek hallani? Valahogy pont az ellenkezőjét állítja ez IS, mint amit hazudozni tetszenek!
Az eredeti cikk itt olvasható: http://www.melania.hu/morvos/archivum/0202/cikk_gyakorigen.html
 
Ennek az egyetemi tanulmánynak érdemes elolvasni a 42. oldal lap aljától szóló részét [A szülőkre vonatkozó adatok (24 család) résztől] a 43 oldal végéig:
http://vmek.oszk.hu/02000/02048/02048.pdf
(Ezt egyetemi cigányfajvédők írták és lektorálták, nem rasszistanácifasisztakirekesztőnyilasszélsőjobbosradikálisok! Egyébként az egészet érdemes elolvasni, már csak azért is, mert ez tényleg egy objektív tanulmány)

Számtalan cikkünkben idéztük már genetikusok tanulmányait a cigányok vérfertőzéséről, belterjességéről.

Lássuk a legújabb, ehhez kapcsolódó anyagot, amely az Ideggyógyászati Szemle 2007-es 1. számában jelent meg.
Itt olvasható: http://www.elitmed.hu/folyoiratok/szemle/0701/8.htm

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása:
"A Lom-típusú neuropathiát csak roma közösségekben sikerült azonosítani Európa számos országában […] Négy magyarországi roma családnak összesen hat tagját vizsgáltuk […] Betegeink kétharmadában volt megfigyelhető enyhe mentális retardáció. "

Megismételjük: a vizsgált cigányok kétharmada szellemileg visszamaradott volt. Ráadásul ezt nem nácikok állítják valami nevenincs nácifasiszta honlapon, hanem genetikusok, ideggyógyászok az Ideggyógyászati Szemlében. Biztosan náci mind...

Van bárkinek bármi ellenvetése azellen, hogy a deviáns cigányokat ennek megfelelően kezeljük például szavazási, választási jogosultság vagy a segélyek, ellátások kapcsán? Ahogy egy ötéves gyereknek se adunk százezres zsebpénzt (mert tudjuk, úgyis haszontalanságokra szórná el), így egy velük kb. azonos szellemi szinten álló (felnőtt) cigánynak sem érdemes pénzt adni. Ahogy a gyakorlatban bizonyíttatott, egyszerűen képtelen felelősen beosztani: rögtön elveri a kocsmában, bedobálja a játékgépbe, megveszi rajta a legdrágább csokit, kólát, chipset, aztán meg visít, hogy két nap után egy fillérje nem maradt.
A.S.            
                B.Kiss-Tóth László