Még lehet jelentkezni(!) a Szent Korona Szabadegyetem képzésére és pedagógus továbbképzésére


a 2013-2014-es iskolaévre
 
A szabadegyetem közleménye:   
                                                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------

2013.  OKTÓBER  19.

Új tanévvel, az egyik szakon akkreditált programmal,  másfél éves képzéssel indul a

SZENT KORONA SZABADEGYETEM

Alapítva 2008. - alapító: Dr. Varga Tibor

A szabadegyetemen neves, hiteles előadók, akik adatokkal, forrásokkal alátámasztott  ismereteket adnak és nem  egy 'fogyasztói' tudást!

Időpontok 1.félév- az akkreditált szakon csak szombat :
Október 19-20  - November 9-10. - November 23-24. -Január 25-26.

Két szak  közül lehet választani :

A Magyar  Műveltség Szakra járó hallgatók számára a két szak  átjárható !
 Itt a hallgatók összeválogathatják óráikat, ha azok időben nem ütköznek!

MAGYAR MŰVELTSÉG
Szombat 9.00 – vasárnap 17.00 óráig !

Mindenkit várunk végzettségtől függetlenül!  A tandíj a szállást, étkezést nem tartalmazza !  
TANDÍJAK :
ñ       40.000 Ft /félév (önköltséges !)
Kedvezmények:
ñ       Nappali tagozatos diákoknak 20.000 Ft /félév és részletfizetés egyéni megállapodás szerint!
ñ       Előadássorozat szervező* - TANDÍJ : 20.000 Ft /félév és részletfizetés egyéni megállapodás szerint!
*Ha a lakóhelyéhez közeli nagyobb városban előadássorozatot szervez (min. 4 előadás)
ñ      INGYENES a határon kívüliek közül, azoknak akik 300 km-nél messzebbről jönnek, stb.!

Tantárgyak
tantárgyanként sok új előadó ezen a szakon, a lista a www.szentkoronaorszaga.hu -n (hamarosan):

ñ      Magyarság keleti gyökerei: szkíták, párthusok, kusánok, hunok, avarok, magyarok, stb.
ñ      Magyarság genetikája, hadtörténete, stb.
ñ      Magyarság mitikus történelme - Atillától Mátyásig Turul dinasztia, szent királyaink, Szent Korona tan és eszme, koronázás misztériuma , stb.
ñ      Magyarság mitikus történelme -  Mátyástól a legújabb korig
ñ      Népi hagyományaink: szokások, népi vallásosság, stb.
ñ      Népi gyógyászat : Gyógynövényismeret, keleti gyökerű orvoslás, bábaság, stb.
ñ      Szakrális nyelvészet
ñ      Rovásírás – elmélet és gyakorlat ( a gyakorlat választható!)
ñ      Szakrális földrajz és  társadalom
A többi még szervezés alatt !

HAGYOMÁNYAINK ISMERETE A TÖRTÉNELMÜNK TÜKRÉBEN
Szombat 9.00 – kb.: 18.00 óráig !
Pedagógusoknak – akkreditált továbbképzés – 120 pontot lehet szerezni, kérjük vigye hírét!
Csak a SZOMBATI napokon !

Alapítási engedély nyilvántartási száma: 82/253/2012.

TANDÍJ :
ñ      35.000 Ft /félév (önköltséges !)  -
ñ       Ha 40.000 Ft/félév tandíjat fizet, akkor részt vehet a vasárnapi napon is a Magyar Műveltség Szak előadásain is!  A tandíj a szállást, étkezést nem tartalmazza !

Erre a szakra is várunk nem csak továbbképzésre jelentkezőket!

Kedvezmény:
ñ       nappali tagozatos diákoknak 20.000 Ft /félév és részletfizetés egyéni megállapodás szerint!

Tantárgyak
tantárgyanként egy -egy előadó  ezen a szakon :
Részletes akkreditált tanterv itt megtekinthetőwww.szentkoronaorszaga.hu
ñ      Őstörténetünk és történelmi hagyományaink  -  Dr. Bakay Kornél
ñ      Vallástörténeti és jogi hagyományaink népünk életében  
 Szent Korona  tan  és eszme  -  Dr. Varga Tibor
ñ      Magyar néprajz, néptörténet  -  Dr. Andrásfalvy Bertalan
ñ      Keleti gyökerű, népi orvoslási hagyományaink - Dr. Eőry Ajándok
ñ      Évköri ünnepeink, hagyományaink  -  Dr. Varga Tibor
ñ       Az évkörhöz kapcsolódó kézművesség csak a továbbképzésen részvevőknek kötelező!
ñ       Harcművészeti hagyományaink a történelmünkben - Zsolnay Gábor

Helyszín:  BUDAPEST
Patrona Hungariae Általános Iskola és Gimnázium  IX. ker. Knézich utca 3-13. A  Ferenc körúti METRÓ megállóhoz közel, az Iparművészeti Múzeum mögött.  helyszínen olcsó  étkezési és alvási lehetőség !
Információ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelentkezési lap
Magyar Műveltség Szak 
Erre végzettségtől függetlenül mindenkit szeretettel várunk !
SZENT KORONA SZABADEGYETEM
2013-2014. 1. félév :
 október 19-20.
november 9-10.
november 23-24.
január 25-26

Másfél év, minden félévben négy hétvége!

Mielőtt kitöltené kérjük olvassa el:
1. Bármilyen indokú hiányzás esetén a befizetett tandíjat, sem részben, sem egészben.nem áll módunkban visszafizetni, ennek oka, hogy az egyetem költségeit nekünk alacsony létszám esetén is ki kell fizetnünk.
2. A kitöltött jelentkezési lapot a leendő hallgatónak a helyszínen alá is kell írnia, amivel elismeri, hogy a hiányzó részletet ki fogja egyenlíteni
A jelentkezés feltételei:
1. A jelentkezési lap beküldése a dr.vargatibor.mihaly@gmail.com , vagy alevel©szentkoronaorszaga.hu e-mail címre.
2. A tandíj befizetése egy vagy két részletben, első részlet 20.000 Ft, átutalással a Szent Korona Országáért Alapítvány bankszámlájára - MKB  10300002-20172042-00003285, a hátralék befizetése  készpénzben a helyszínen.  Indokolt esetben kisebb részletekben is történhet a befizetés!
Mindenről  számlát adunk, így aki tudja elszámolhatja!
A nappali tagozatos iskolába járók a KEDVEZMÉNYES TANDÍJAT  több részletben EGYÉNI megbeszélés szerint is fizethetik! 
NÉV:
E-MAIL CÍM:
MOBIL TELEFON:
VEZETÉKES TELEFON:
ÉRTESÍTÉSI CÍM:
SZÁMLÁZÁSI CÍM:
JELENTKEZÉS DÁTUMA:
ALÁÍRÁS /helyszínen/:

Kérjük, írjon egy X-et  abba a négyzetbe, amelyik Önre vonatkozik !
A tandíj a szállást, étkezést nem tartalmazza !  
Magyar Műveltség Szak -  TANDÍJ : 40.000 Ft /félév (önköltséges !)

Magyar Műveltség Szak - nappali tagozatos diákoknak  -  TANDÍJ : 20.000 Ft /félév
és részletfizetés egyéni megállapodás szerint!

Magyar Műveltség Szak  - előadássorozat szervező* - TANDÍJ : 20.000 Ft /félév
és részletfizetés egyéni megállapodás szerint!
*Ha a lakóhelyéhez közeli nagyobb városban előadássorozatot szervez (min. 4 előadás)

INGYENES a határon kívüliek közül, azoknak akik 300 km-nél messzebbről jönnek, stb.!


Helyszín:  BUDAPEST 
Patrona Hungariae Általános Iskola és GimnáziumIX. ker. Knézich utca 3-13.
A  Ferenc körúti METRÓ megállóhoz közel, az Iparművészeti Múzeum mögött.

A helyszínen olcsó alvási és étkezési lehetőség !
A  szállás  és az   étkezés megrendelése / legalább egy héttel előbb/:dr.vargatibor.mihaly@gmail.com  e-mail címen. Minden levélre visszaigazolást küldünk, ha nem kap választ küldjön  SMS-t  a 06-30-389-3091-as telefonszámra és vita esetére őrizze meg azt.
A szabadegyetemmel kapcsolatban érdeklődni lehet:06-30-389-3091level@szentkoronaorszaga.hu

Kérjük a jelentkezési lapot küldje vissza  e-mailben  !
a  level@szentkoronaorszaga.hu ,   vagy a   dr.vargatibor.mihaly@gmail.com   címre!
Esetleg az alábbi levélcímre:   Dr. Varga Tibor  2083 Solymár Pf.50.
Bővebb információ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JELENTKEZÉSI LAP
 Hagyományaink ismerete a történelmünk tükrében című pedagógus továbbképzésre.
ñ                   Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00172-2011
ñ       Alapítási engedély szám: 82/253/2012
ñ                   Adatszolgáltatás regisztrációs száma: D/1844/2013

1.A képzés adatai:
1.1 A képzés pontos címe:  Hagyományaink ismerete a történelmünk tükrében
1.2 Elsajátítható ismeretek, kompetenciák:  A képzés során elsajátítandó ismeretek köre kiterjednek a magyarság történelmi, néprajzi, jogi, hadtörténelmi, népi gyógyászati, elméleti és tárgyi kultúrájának mélyebb megismerésére, eredeti, hiteles források és régészeti kutatások alapján, neves, elkötelezett oktatók előadásában. A résztvevő a továbbképzés során szerzett elméleti és gyakorlati ismereteit képes lesz beilleszteni mindennapi munkájába.
1.3 A résztvevő teljesítményének ellenőrzése, értékelése:  Feladatlap minden félév végén, amely résztémánként 2 kérdést tartalmaz.
A hallgató által kiválasztott településről, egy min. 3-5 oldalas tanulmány készítése - témavezetője a magyar néprajz és népismeretet tanító tanár.
Minden félév végére 2 (1-1) óra- vagy foglalkozásterv készítése két külön résztéma témaköréből 
Értékelési szempontok: tárgyi tévedéstől mentes legyen, az elhangzott ismeretanyag alapján készüljön, a metodikai és didaktikai lépései egymásra épüljenek.
1.4 A képzés időpontja: 2013. 1.félév időpontjai: október 19.  november 9.  november 23. 2014. január 25.
Szombati napok, maximum 12 alkalom.
1.5 A képzés összes óraszáma: 120 óra
1.6 A tanúsítvány kiadásának feltétele:  80% -os részvétel a továbbképzésen és a résztvevők teljesítményének ellenőrzésénél leírtak teljesítése.
1.7 A képzés helyszíne és pontos címe: Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium,
1092 Budapest Knézich 3-13.
1.8 Részvételi díj:   Fizetés félévente 35.000 Ft, összesen 3 félév.


2. A képzésben résztvevő adatai (olvashatóan) :
Név:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési év, hó, nap:
E-mail cím :
Telefonszám:
Állandó lakcím:
Tartózkodási hely:


3. Felnőttképzési szolgáltatások igénybevétele
A képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatási lehetőségek megismerése alapján a nevezett szolgáltatást igénybe kívánom-e venni (a megfelelő rész aláhúzandó):
1.       Előzetes tudásszint felmérése (díja: 30.000,- Ft /alkalom) :          igen        nem
2.       Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás (díja: 10.000,- Ft / alkalom):       igen        nem

4. Költségviselés:
Résztvevő
Intézmény / Munkahely[1]
Név:
Név:
Számla összege:
Számla összege:
Számlázási név:
Számlázási név:
Számlázási címe:
Számlázási címe:
Levelezési címe:
Levelezési címe:
A képzésben résztvevő a 35.000 Ft/félév részvételi díjat szeretné-e  részletekben fizetni (maximum 3 részlet):      
Igen  (….db részlet)            Nem      (a megfelelő rész aláhúzandó, illetve kitöltendő)
Ha a képzésben résztvevő vagy a költségviselő a képzésre való jelentkezését visszamondja/lemondja, akkor a képzést szervező az alábbi lemondási (stornó) díjakra jogosult:, amely a teljes képzési díj 30%-a.

A képzésre jelentkező a visszamondás/lemondás tényét írásban – tértivevényes levélben, vagy személyesen átadva – köteles bejelenteni és az időközben esetleg kiküldésre került, a képzésről szóló számlát, mellékelni.
A visszamondás/lemondás joghatásai akkor állnak be, amikor a képzést szervező (igazoltan) átvette a lemondást.
A képzés csak elegendő számú jelentkező esetén indul el a fent jelzett időpontban!_________________
...

[A levél megkurtítva]  Egész levél megtekintése