Jóslás magyarkártyából –

tanuld meg!
Jósolhatsz önmagadnak, másoknak és az országra vonatkozóan. 2007. március 10.
Komáromi Anna
----------------------------------------------------------
A sorozat első részében megismerjük a kártyát, annak történetét, a lapokon szereplő ábrák históriáját, és a színek általános jelentéseit.
A következő részekben egyesével megismerkedhetsz a lapok általános jelentésével, politikai jellegű jelentésével, szerelmi jelentésével, majd az utolsó részben megismerhetsz egy életkör és egy politikai jóslatot mutató kirakást.
Mit kell tudnunk a magyarkártyáról? A kártyacsomag 32, vagy 36 lapból áll, ahogy a cigánykártya is. Ugyanazokat a színeket használja (piros vagy szív, zöld, makk vagy treff és tök), mint a korai XV. században kialakult német kártya. A kártyák számozása a következő: VII, VIII, IX, X, alsó(vagy baka), felső, király (vagy csikó) és ász. Néhány változatban a VI-os is szerepel, így egészül ki 36 laposra a csomag. A tök VI-os néhány játékban joker-szerepet kap. Más játékokban ez a tök VII-es.

A kártyalapokat egyedi képek illusztrálják, amik még az 1848–49-es forradalom és szabadságharc előtt születtek, amikor forradalmi mozgalmak ébredtek Európa-szerte. Az ászok a négy évszakot mutatják be: a piros ász a tavasz, a tök ász a nyár, a zöld ász az ősz és a makk ász a tél. Az alsókon és a felsőkön a Schiller által 1804-ben írt, és 1827-ben Kolozsvárott bemutatott Tell Vilmos-dráma alakjai láthatók (piros alsó: Kuoni pásztor, makk alsó: Harras Rudolf, zöld alsó: Fürst Walter, tök alsó: Reding Itell, piros felső: Geszler Herrmann, makk felső: Tell Vilmos, zöld felső: Rudenz Ulrich, tök felső: Stüszi vadász).
A VIII-IX. lapok a Tell Vilmos-történetet mesélik (piros VIII: Tell Vilmos csónakban evez, tök VIII: Tell Vilmos búcsúzik feleségétől és fiától, tök IX: Geszler kalapja a rúdon). Sokáig úgy hitték, hogy a kártyacsomag a bécsi Ferdinand Piatnik kártyafestő műhelyének alkotása, ám 1974-ben megtalálták a széria ős-darabját egy angol magángyűjtőnél, ami magán viselte a feltaláló és készítő Schneider József, egy pesti kártyafestő mester nevét, és az 1837-es készítési évet. Schneider egy svájci dráma szereplőit festette a kártya lapjaira, mivel ha magyar történelmi személyiségeket, szabadságharcosokat festett volna, az akkori erős cenzúra soha nem engedte volna forgalmazni a kártyákat. Érdekesség, hogy bár a kártyákon szereplő karakterek svájciak, Svájcban a magyar kártya nagyrészt ismeretlen. (
Forrásunk a Wikipedia.)
Játékra és jóslásra is használják
Cikkünkben most főleg a jóslásokról van szó, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a játékokat sem, mivel ezek is lehetnek érdekesek a jósjelentések ismeretében játszva.
A magyar kártyával játszott játékok közül a legismertebbek az ulti, a snapszer vagy 66, a felsős, a zsírozás és a lórum.
Tippünk:
játékleírások 
Jóslás a kártyával: A szív és tök jelű lapok magyarázatai
A Zöld és a makk jelű lapok magyarázata
A forradalmi kártyaA magyarkártya - mivel forradalmi ihletésű, és lapjain forradalmi hangulat érezhető, igen alkalmas nem csupán magánéleti, hanem analógiás rendszerű országokat, városokat, népeket, népcsoportokat érintő sorsvetésre. Éppen ezért kezdték el a gyönyörű, képes kártyát már az "úri világban" jóslásra is használni. A lapok gyönyörű jelentését - mint az összes többi kártyáét - valószínűleg a cigányság mentette át. A magyar kártyás jóslás egyes leírások szerint a muzsikus cigányok által került az úri szalonokból és kaszinókból haza, és ott találtak rá az asszonyok, akik jósoltak vele.
Az élet köre - az évszakok nyomában
A kártya lapjai a négy évszak köré rendeződnek. A kártyalapokra még rá is van írva az évszakok neve, így nagyon megkönnyíti a jósok dolgát. A lapok ennek megfelelően jelölnek időt.
- A tavasz a gyermek és kamaszkor időszakát ölelik fel, kb 18 éves korig. 
- A nyár az ifjúkor időszakát tehát kb 35 éves korig zajló történésre is utalnak.
- Az ősz az életközepi válság időszakát a 40 és 55 év közti időszakot mutathatja.
- A tél pedig az öreg és aggkori történésekről szólhat.
Természetesen az életkorokat nem lehet szigorúan venni, közelítőleg mutathatják ezeket a korokat a lapok. Ugyanezen jelentéskör szerint a tavasz lapjai a nagyon közeli jövőt, a tél pedig a nagyon távoli jövőt jelentik.
--------------------------------------------------------------
Az évszakok és színek jelentései:
A tavasz nem más, mint a piros, vagy a szív, ami a játékban is mindent visz. Az elsöprő érzelmeket, a forradalmi eseményeket, a túlzott dolgokat mutatja. A szívvel jelölt lapsor általában az érzelmekről, szerelemről, szólnak.
A piros szín magában is a szív, az érzelmek színe, piros a szerelmesek rózsája, de szív formát mutat az egymás mellett álló szerelmesek aurája is. Mivel a négyből ez az első, így az alapvető emberi ösztönökkel is kapcsolatban van. A szeretettel, de az agresszióval és a félelemmel is, hiszen ezek mind érzések. Ezzel a jellel jelöli a jóslás a kérdező személyét, és annak társát.
Szívvel jelölt lap mutatja az "anyaországot", vagy a "szülőföldet". A szív dobogásának ritmusa az élet ritmusa.
A nyár a tök, mely mint a valódi nyár, a bő termést hozó időszak az évben. A termés az anyagi jellegű dolgokat mutatja. Jelenti az ingó és ingatlan javakat, a bőséget vagy a hiányt, a befolyásos kapcsolatainkat, modern szóval élve a kapcsolati tőkénket.
A régi világban - a népnyelv, sőt káromkodásaink is utalnak rá, a férfi "töke" (ami ugyebár néha tele van) volt a büszkesége, annak idején a férfiak nem a péniszük méretében versengtek, hanem éppen tökük méretét tartották termékenységük szempontjából mérvadónak. A régiségben a nagy, lógó tökű haszonállatokat és férfiakat tartották termékenynek. A tökkel megjelölt lapsor tehát az ember szempontjából a termékeny időszakot is mutatja, azt a szakaszt, amikor munkája termőre fordul, maga pedig családot alapít.

A zöld, vagy levél az élet közepén felmerülő válságról, sőt eleve a meghasonlásról, a kétes helyzetekről szól. Mutat problémákat, betegségeket, egyensúly felborulást, nehézségeket, akadályokat, melyket magunk építettünk és le is tudunk bontani. Jelent fizikai és szellemi kihívásokat és korlátokat.
A levéllel jelölt lapsor mindig elmélkedésre hív. A klasszikus leíratokban a szerencsétlen lapokként tartják őket nyilván, ám a spirituális analógiákban éppen azokra a korlátokra hívják fel a figyelmet, amikkel meg kell küzdenünk. A levéllel jelölt lapok politikai országra vonatkoztatott értelemben például a nemzet elégedetlenségét is jelenthetik, melyhez majd a valódi kulcsokat a következő ábrasor, a makkal jelölt lapok mutatják meg.
A levél jele analóg az információval is, így ez a jelsor sokszor szóbeli, vagy írott információ formájában mutatkozó dolgokat jelent.
A makk a spirituális kör vége, a lezárás időszaka, a tél, a hibernáltság, az tágondolás szakasza. Utalhat fagyosságra, mozdulatlan merevségre, túlzott rigiditásra éppen úgy, mint a kihűlés, a lenyugvás, a várakozás idejére is.
A makkal jelölt lapok mutatják meg a kulcsokat, hogyan hidalhatók át vagy csökkenthetők a nehézségek, melyek azok a dolgok, amiket mindenképp meg kell tennünk, hogy problémáink oldódhassanak.
A makk várakozik a hó alatt, hogy az új tavasszal a legerősebb fa sarjadjon ki belőle. A tölgy termése, mely nem más, mint a Világfa, mely minden ősi magyar dobon is ott látszik. Üzenete egyetemes.
--------------------------------------------------------------
PIROS-SZÍV SZÍNŰ LAPOK
Szív ász:  "Egy jó ismerősöd rosszat mond felőled, és pedig oly helyett, ahol nem szereted." Az ász szinte mindenhol a "befutó", a győztes jelzője, a szlengben is használjuk. Arra mondjuk, ha valaki "kihúzta az ászt", aki nagyon szerencsés. Ennek megfelelően az összes Ász jelű lap szerencsés dolgokat jelöl, vagy jó esélyt ad arra, hogy jól lábaljunk ki valamely slamasztikából.
Ebben az esetben a szerelem, a család területe szerencsés. A lap jelképezheti családra való kirakásnál a család "házát", illetve a Hazát magát, tehát ha Magyarországra rakunk, akkor az országot.
Szív király:  "Szerelmesed olykor, ha nem lát, vagy máskor, valakire nevet, megcsalhat tégedet!" A király minden esetben a hatalomról, a hatalom gyakorlásáról, de ugyanúgy az önuralomról, az önkontrollról, vagy annak elvesztéséről is beszél. A király azt jelenti: úrrá lenni valamin, vagy valakin, legjobb esetben magunkon, vágyainkon, késztetéseinken.
A szív király nőnek: a szerelemmel szeretett férfit jelöli. A férfiaknak önmagukat.
Az ország szempontjából az "uralkodót" – tehát az ország jelenlegi vezetőjét.

    
Szív felső:  "Kedvesed rád gondol, legyen bár akárhol, vágyik hogy láthasson véled játszódhasson!" A pszichológiában és a szimbólumkutatásban a "felső" tudatosság, a tudatunkban történő dolgok, a tudás, a megtanulható dolgok színtere. Minden, ami a fejünkben zajlik, ami megtanulható, megérthető, amiben az eszünk dönt.
Nőknek a lap önmagukat is jelenti, a férfinak: a szerelemmel szeretett nőt mutatja. Lehet a tudatos szeretet lapja is.
Az ország szempontjából mutatja a népet, aki befogadja vagy elutasítja a változásokat. 
Szív alsó:  "Sose törekedjél, sose epekedjél, Ő bizony nem szeret, nem törődik veled!" Az alsó a pszichológiában és a szimbolikában is a tudatalatti működések színtere. Az érzelmek, az érzések –esetleg megérzések – forrása. Az érzelmek, a düh, a harag, a szeretet, az evés, az ivás, vagy a természet szeretete is az ösztönök világához tartoznak.
A szív alsó jelenti a hagyományban a legkedvesebb családtagunkat, a gyermekünket, testvérünket, vagy szülőnket, azt a dolgot, vagy lényt, amit legjobban szeretünk, így akár egy közeli barátot is jelképezhet.
Országra vonatkoztatva a "kedvelt uralkodó", vagy akit a trónon látnánk. (Esetleg a köztársasági elnök személye is lehet.)
Szív tízes:  "Egész váratlanul, Idegen városbul, leveled érkezik, szíved örvendezik." A tízes szám a számmisztikában a teljesség, a szerencse, a teremtés magasabb oktávja a tervek megvalósulása, hírnév száma. A tíz nem más, mint az egyes – az ösztönös teremtés – magasabb oktávja, s mint ilyen a tudatos teremtés, a tudatos életre hívás száma.
A szív tízes jelentése az igaz szerelem, a szerelem megújulása, kibékülés, boldog házasság, boldogság, olyan érzések, amit magunk teremtettünk meg.
Az országra vonatkoztatott kirakásnál a külföld jelenléte, beavatkozása (általában segítő szándékkal) új politikai társak, lehetőségek érkezése.
Szív kilences:   "Mit úgy fejedbe vettél, amin elmélkedtél, sok időbe kerül, mire beteljesül."A kilences a legmagasabb oktáv száma, ennél magasabb számot a számmisztika nem ismer – csak az un. mesterszámokat értelmezi külön. A kilences ezért a megvilágosító, beteljesítő eszmék száma, s az ezzel jelölt lapok is ilyen értelmet nyernek.
A szív kilences kellemes dolgokat hoz életünkbe, általános jóslásnál valami jót, szépet, új szerelmet.
Országra, vagy nagyobb léptékű kirakásra vonatkoztatva a helyes út, a helyes ösvény jelölője. Azt a pozitív törekvést mutatja amerre haladni érdemes.
Szív nyolcas:   "Szerelmes a te szíved, akárhogy is rejted, s jó lesz ha vigyázol, érte más is lángol."A nyolcas szám a lemniszkáta, a végtelenség jelölője. A nyolcas szám az élet konfliktusainak bejárásról, a konfliktusokkal való szembesülésről, szól. A nyolcas a végtelen körforgást jelképezi, amiben minden részt vesz a Földön. Egyetemes, ugyanakkor pusztítva teremtő is.
A szív nyolcas jelölhet hosszú utat, de nagy örömhírt, jó hírt, vagy külföldi utazást is.
Országra vonatkoztatott jóslatban a külkapcsolatokat jelöli.
Szív hetes:   "Vigyázz, baj fenyeget, a pénzed jól eltedd. s vigyázz a szádra, mit mondasz másokra."A számmisztikában a hetes a mágia száma. A lehetőségeket jelöli, mindazt amit mi magunk megtehetünk, amire engedélyünk van magunktól, vagy a világtól. Az ősbizalom, a teljes odaadás, vagy az ősbizalmatlanság száma egyszerre.
A szív hetes jelentése rövidebb út, szex, titkos érzelmi ügyből, béklyóból való megmenekülés, össze vagy szétköltözés.
Ha országra nézzük a jóslatot, akkor ez a lap mutatja a titkos viszonyokat a belföld vonatkozásában, amiket használni lehet a megoldáshoz.
--------------------------------------------------------------------------
TÖK SZÍNŰ LAPOK
Tök ász:   "A tied ő nem lesz, miatta elmehetsz, verd ki a fejedbül, míg bajba nem kerül." Az ász szinte mindenhol a "befutó", a győztes jelzője, a szlengben is használjuk. Arra mondjuk, ha valaki "kihúzta az ászt", aki nagyon szerencsés. Ennek megfelelően az összes Ász jelű lap szerencsés dolgokat jelöl, vagy jó esélyt ad arra, hogy jól lábaljunk ki valamely slamasztikából.
A tök ász nagy gazdagságot jelent, eleve csupa pozitív vonatkozású dolgot. Mindenből jobbat, nagyobbat, szebbet, főleg ha az pénzügyi vagy anyagi vonatkozású. 
Mind személyeknél, mind országra, vagy nagyobb léptékű kirakásra vonatkozóan a pénzt, az anyagi aspektust mutatja meg.
Tök király:   "Jól sikerül utad, jól fogadnak majd ott, hiányod, hogy nem lesz, arról biztos lehetsz." A király minden esetben a hatalomról, a hatalom gyakorlásáról, de ugyanúgy az önuralomról, az önkontrollról, vagy annak elvesztéséről is beszél. A király azt jelenti: úrrá lenni valamin, vagy valakin, legjobb esetben magunkon, vágyainkon, késztetéseinken.
A tök király pedig egy pártfogót, befolyásos személyt jelölhet. Szerelmi kirakás esetében egy nős férfit is mutatathat, aki csábítóként lehet jelen.
Országra vonatkztatva korrupciót, hatalommal való visszaélést, az ország pénzének ellopását, a kisember kisemmizését jelöli. A király ebben igazságtalan.  
Tök felső:   "Idegen érkezik, aki hízelkedik, de szavára ne hallj, könnyen bajba kavar." A pszichológiában és a szimbólumkutatásban a „felső” tudatosság, a tudatunkban történő dolgok, a tudás, a megtanulható dolgok színtere. Minden, ami a fejünkben zajlik, ami megtanulható, megérthető, amiben az eszünk dönt.
Jelenthet egy független férfit, de jelenthet akár szerencsés házasságot, együttélést, tudatos társválasztást. Jómódú társat is mutathat.
Ország szinten mutatja, hogy ismert a szabadulást hozó eszme, a megváltó gondolat, de nem garantálja, hogy az ebben a pillanatban meg is valósulhat, az a körülötte álló lapoktól függ.
Tök alsó:   "Betegség fenyeget, tőle meg ne ijedj, mert javadra szolgál, s bajodból kikúrál." Az alsó a pszichológiában és a szimbolikában is a tudatalatti működések színtere. Az érzelmek, az érzések –esetleg megérzések – forrása. Az érzelmek, a düh, a harag, a szeretet, az evés, az ivás, vagy a természet szeretete is az ösztönök világához tartoznak.
A régi értelmezéssel azonos a modern jelentése is, az ösztöntartalmak felől törő betegségekre utal, ezek mindig pszichoszomatikus eredetűek. Egy idősebb asszonyt is mutathat.
Országra vetített kirakásnál azt mutatja, hogy a problémák okát a múltban kell keresni. A feleletet a történelem adja meg.
Tök tízes:   "Szomorú hírt hallasz, s aki mondja azt, az örvendezni fog, mert neki jókat hoz." A tízes szám a számmisztikában a teljesség, a szerencse, a teremtés magasabb oktávja a tervek megvalósulása, hírnév száma. A tíz nem más, mint az egyes – az ösztönös teremtés – magasabb oktávja, s mint ilyen a tudatos teremtés, a tudatos életre hívás száma.
A régi értelmezésben pénzzel kapcsolatos kiadásokat jelent, de ebben az esetben nem mindig csak hiábavaló kiadásokról szól, az inkább a makk kilences. A kiadás itt lehet valamely áhított érték megszerzése is, amit régen akartunk, de nem befektetés jellegű. (Befektetés egy ingatlan, kiadás például egy autó, ami veszt az értékéből, de régóta áhítjuk)
Országra vonatkoztatott kirakásnál új adónemek, pénzügyi változtatások érkezése, melyek felülről jönnek, s nem a nép által elvárt módon valósulnak meg.
Tök kilences:   "Asszony áll utadban, s mindegyre azon van, szándékod elrontsa, a kártya így mondja." A kilences a legmagasabb oktáv száma, ennél magasabb számot a számmisztika nem ismer – csak az un. mesterszámokat értelmezi külön. A kilences ezért a megvilágosító, beteljesítő eszmék száma, s az ezzel jelölt lapok is ilyen értelmet nyernek.
A lap anyagi gyarapodást, pénzügyi előmenetelt, „talált pénzt” vagy könnyen jött javakat jelent. Munkában pedig az előmenetelre is utalhat.
Országra vonatkoztatott kirakásnál ez a lap is az adókról szól, de azt mutatja, hogy a vezetők nem élnek vissza a befolyt pénzzel, s jól gazdálkodnak a rájuk bízott javakkal, illetve hogy a globális anyagi helyzet az ország egészére nézve (lakosság átlaga, stb..) jó, vagy hogy javuló tendenciát mutat.
Tök nyolcas:   "Ketten is szeretnek, utánad epednek,
ismered is őket. Egyiket szeresd meg."
A nyolcas szám a lemniszkáta, a végtelenség jelölője. A nyolcas szám az élet konfliktusainak bejárásról, a konfliktusokkal való szembesülésről, szól. A nyolcas a végtelen körforgást jelképezi, amiben minden részt vesz a Földön. Egyetemes, ugyanakkor pusztítva teremtő is.
Az általános értelme valamilyen bőség, vagy áldás. Ez a lap mutatja a gyermekáldást (főleg a szív jelű lapokkal egymás mellett) de az örökséget, vagy nyereményt, váratlanul befolyó pénzt is. Szintén szív jelű lappal együtt mutathat –gazdag – házasságot, esküvőt.
Országra értelmezett kirakásnál a ketté válást, kettősséget adja, amikor a pénzügyi bőséggel nem tud mit kezdeni a vezetés, széthúzást, konfliktust teremt a bőség. A nép nem ért egyet a pénzek felhasználásával.
Tök hetes:   "Egy vén öregember hófehér fürtökkel, szerencséd akarja, s elő is mozdítja." A számmisztikában a hetes a mágia száma. A lehetőségeket jelöli, mindazt amit mi magunk megtehetünk, amire engedélyünk van magunktól, vagy a világtól. Az ősbizalom, a teljes odaadás, vagy az ősbizalmatlanság száma egyszerre.
A tök hetes a sikeres, boldog jövő jelzője, ha jóslatunk a jövőre vonatkozik – akár országos, akár magánéleti kérdésben – akkor a pozitív, jó megoldás várható. Munkavállalásnál új állás, vagy előrelépést, szerelemben a jelen helyzet rendeződése, szerencsés vége. Ha nincs párkapcsolata a kérdezőnek, akkor közeli kapcsolat érkezik, sikere van a másik nemnél.
----------------------------------------------------------------------------------
ZÖLD-LEVÉL SZÍNŰ LAPOK
Zöld ász:   "Nagy veszély fenyeget téged, s még valakit, ki közel áll hozzád, reá is vigyázz hát!" Az ász szinte mindenhol a "befutó" jelzője, a szlengben is használjuk. Arra mondjuk, ha valaki„kihúzta az ászt”, aki nagyon szerencsés. Ennek megfelelően az összes Ász jelű lap szerencsés dolgokat jelöl, vagy jó esélyt ad arra, hogy jól lábaljunk ki valamely slamasztikából.
A zöld ász valamely betegségből, vagy veszélyből való szabadulást jelentheti, vagy magának a veszélynek, betegségnek az előrejelzését.
Országról szóló kirakásban veszélyt, az országot elsősorban belülről fenyegető támadásokat, mételyező gondolatokat jelöl.
Zöld király:   "Jó lesz, ha megtudod, rólad pletyka forog, jónak hitt embered pletykát szít ellened." A király minden esetben a hatalomról, a hatalom gyakorlásáról, de ugyanúgy az önuralomról, az önkontrollról, vagy annak elvesztéséről is beszél. A király azt jelenti: úrrá lenni valamin, vagy valakin, legjobb esetben magunkon, vágyainkon, késztetéseinken.
A lap balesetet, közlekedési szerencsétlenséget, betörést, veszteséget jelezhet előre. Kettős kimenetelű ügyben szerencsétlen véget mutathat. Nőknek csábítót, nős férfit mutathat aki kihasználja érzelmeiket, férfiaknak egy csalárd üzletfelet, aki ártó szándékkal közelít.
Országra vonatkoztatott kirakásnál az ország vezetőjét támadó krízist, szerencsétlenséget mutat, melyben nem biztos, hogy meg tud állni. Szélsőséges esetben ellene irányuló merénylet, vagy annak kísérlete is lehet.
Zöld felső:   "Egy csekély bosszúság várakozik reád, szegény népnek fia ártalmadra válhat." A pszichológiában és a szimbólumkutatásban a "felső" tudatosság, a tudatunkban történő dolgok, a tudás, a megtanulható dolgok színtere. Minden, ami a fejünkben zajlik, ami megtanulható, megérthető, amiben az eszünk dönt.
A lap párkapcsolati vonatkozásban féltékenységet, hűtlenséget, egy harmadik felbukkanását jelenti. Munka és pénzügyi vonatkozásában azt mutatja, hogy valaki féltékeny tudásunkra, előmeneteleinkre, hátráltatni akar bennünket.
Országra vonatkozó kirakásban a külföld számára van valami, ami a kérdezett országban csábító, és a külföld csalárd módon meg akarja szerezni azt.
Zöld alsó:   "Ajándékot várhatsz, apró csekélységet, kedves lesz az mégis, mert néked személyes."Az alsó a pszichológiában és a szimbolikában is a tudatalatti működések színtere. Az érzelmek, az érzések –esetleg megérzések – forrása. Az érzelmek, a düh, a harag, a szeretet, az evés, az ivás, vagy a természet szeretete is az ösztönök világához tartoznak.
A reményvesztettség lapja. Ha ez jön elő, bármely kérdés esetén, a kilátások nagyon rosszak. Most nem lehet, nem kell lépni. Várakozni kell, és megérteni, mit akar az ösztön életünk.                                                                   Országra vonatkoztatott kirakásnál azt üzeni ez a lap, hogy meg kell érteni, mit akar a nép, és aszerint kell cselekedni.
Zöld tízes:   "Van egy haragosod, és van egy barátod. Szövetkezzél vele, hogy ne legyen vesztedre." A tízes szám a számmisztikában a teljesség, a szerencse, a teremtés magasabb oktávja a tervek megvalósulása, hírnév száma. A tíz nem más, mint az egyes – az ösztönös teremtés – magasabb oktávja, s mint ilyen a tudatos teremtés, a tudatos életre hívás száma.
A hosszabb utazások, a külföldi munkavégzés, a külfölddel kapcsolatos dolgok lapja. A remények valóra válnak, ha a felsőbb hatalmak parancsát megértjük, meghiúsulnak, ha egónk vágyait követjük.
Országra vonatkoztatott kirakásnál azt jelenti, hogy az ország vezetőjének külföldön kell cselekednie a nép érdekében. Külföldön szívesen fogadják, és sikerrel jár, ha a nép érdekében ment, elbukik, ha a maga érdekeit akarja érvényesíteni.
Zöld kilences:  "Nagy út áll előtted, és bár nem szereted, mégis el kell menned, tehát Isten veled!" A kilences a legmagasabb oktáv száma, ennél magasabb számot a számmisztika nem ismer – csak az un. mesterszámokat értelmezi külön. A kilences ezért a megvilágosító, beteljesítő eszmék száma, s az ezzel jelölt lapok is ilyen értelmet nyernek.
Az életben jelentős változás következik be, kilépünk a megszokott dolgokból, lelkileg egy szinttel feljebb léphetünk, önismeretünkre irányított figyelmünk meghozza gyümölcsét. Ha első pillanatban ez rossznak is tűnik, az most csak káprázat, jóra fordul minden.
Országra vonatkoztatva egy erőteljes fejlődés, esetleg a vezető lénye, vagy viselkedése változik meg, de lehet vezető váltásra utaló jel is.
Zöld nyolcas:   "Az utadba állott egy régi ismerős, akit barátnak tudhattál, most leleplezi magát." A nyolcas szám a lemniszkáta, a végtelenség jelölője. A nyolcas szám az élet konfliktusainak bejárásról, a konfliktusokkal való szembesülésről, szól. A nyolcas a végtelen körforgást jelképezi, amiben minden részt vesz a Földön. Egyetemes, ugyanakkor pusztítva teremtő is.
Igen – Nem válaszok esetében ez a lap jelöli egyértelmű Nem-et. (A szív nyolcas az Igen-t)
A lap minden mellette állót a nemleges értelmére fordít. Jelent rövid idejű sikertelenséget, vagy gyorsan múló betegséget, rosszullétet.
Országra vonatkozó kirakásnál hamis vezetést, külföldi látogatókat, akik rosszat akarnak, kémek, rosszindulatú elemek jelenlétét, lázítókat, agresszorokat a nép között, besúgókat.
Zöld hetes:   "Pénz jő még számodra, de vigyázz magadra, ne igyál előre a medve bőrére!" A számmisztikában a hetes a mágia száma. A lehetőségeket jelöli, mindazt amit mi magunk megtehetünk, amire engedélyünk van magunktól, vagy a világtól. Az ősbizalom, a teljes odaadás, vagy az ősbizalmatlanság száma egyszerre.
A kecsegtető remények lapja. Ez a lap még azt jelzi, hogy nem állunk teljesen készen a lépésre, csupán a tervezgetés, átgondolás, a helyzet mérlegelésének ideje van.
Országra vonatkoztatva azt mutatja, hogy nem szabad most az egész országra vonatkozó kardinális döntéseket hozni, még tanakodni kell egy kicsit.
--------------------------------------------------------------------
MAKK SZÍNŰ LAPOK
Makk ász:   "Mit fejedbe vettél, azzal hát ne késsél, siess elvégezni, mert így kell történni." Az ász szinte mindenhol a "befutó" jelzője, a szlengben is használjuk. Arra mondjuk, ha valaki "kihúzta az ászt", aki nagyon szerencsés. Ennek megfelelően az összes Ász jelű lap szerencsés dolgokat jelöl, vagy jó esélyt ad arra, hogy jól lábaljunk ki valamely slamasztikából.
Ebben az esetben a biztos befutó valamilyen negatív esemény, lehet halál híre is. Jelezhet balesetet, vagy olyan rossz hírt, ami összeroppantja eddigi elképzeléseinket a világról.
Országra vonatkozó kirakásnál, teljes változás, forradalom, háború, felfordulás, a nép sanyargatása, elnyomása. (Más lapok enyhíthetik jelentését)
Makk király:   "A várt boldogságot ugyan föltalálod, de bizony nem ám ott ahol te gondolod." A király minden esetben a hatalomról, a hatalom gyakorlásáról, de ugyanúgy az önuralomról, az önkontrollról, vagy annak elvesztéséről is beszél. A király azt jelenti: úrrá lenni valamin, vagy valakin, legjobb esetben magunkon, vágyainkon, késztetéseinken.
A makk király a joggal, igazgatással, hivatalos ügyekkel kapcsolatos dolgokat hozza elő. Megkérdőjeleződhet egy emberi kapcsolatnak vagy egy ügynek a jogossága, jogszerűsége, s magunkban kell döntenünk, mire vagyunk tényleg jogosultak.
Országos esetben a törvényhozás idejét jelenti, a kérdésben törvényes keretek között kell megoldást találni, vagy új törvényekkel lehet megoldani a problémát.
Makk felső:   "Mikor megöregszel, legboldogabb leszel, de míg fiatal vagy ne feszítsd meg magad." A pszichológiában és a szimbólumkutatásban a „felső” tudatosság, a tudatunkban történő dolgok, a tudás, a megtanulható dolgok színtere. Minden, ami a fejünkben zajlik, ami megtanulható, megérthető, amiben az eszünk dönt.
A lap valamely párkapcsolati, vagy munkahelyi, üzleti emberi kapcsolati ügyben mutat kellemetlen eseményt. Ha a kérdező nő, akkor ennek ő az okozója, ha férfi, akkor annak anyja vagy kedvese/felesége.
Országra vonatkoztatva a külföldi és belföldi érdekek ellentétesek, a kapcsolatokat a diplomácia szintjén lehet rendezni, a vezetők ne avatkozzanak be, bízzák a diplomatákra az ügyeket.
Makk alsó:   "Sok az ellenséged, kik ellened törnek, ámde hasztalanul, minden bajod elmúl." Az alsó a pszichológiában és a szimbolikában is a tudatalatti működések színtere. Az érzelmek, az érzések –esetleg megérzések – forrása. Az érzelmek, a düh, a harag, a szeretet, az evés, az ivás, vagy a természet szeretete is az ösztönök világához tartoznak.
Egy közel álló személy csalárdságát jelenti. Jogi vagy üzleti ügyben az ellenfél egy közeli barát, családtag, rokon. Párkapcsolati ügyben kedvesünk kifelé kacsingat a kapcsolatból. Ha magányosak vagyunk, nős partner csábítását jelentheti, amit nem szabad fogadni.
Országra vonatkozó kirakásnál a barátnak tartott, megszavazott vezető csalja meg a népet, a szép szólamok mögött csalás és igazságtalanság van.
Makk tízes:   "Légy egyenes, bátor, s akkor majd meglátod, kiért szíved most ver, nem lesz a barátod." A tízes szám a számmisztikában a teljesség, a szerencse, a teremtés magasabb oktávja a tervek megvalósulása, hírnév száma. A tíz nem más, mint az egyes – az ösztönös teremtés – magasabb oktávja, s mint ilyen a tudatos teremtés, a tudatos életre hívás száma.
Viták, veszekedések, meg nem értés lapja lehet, mivel a vitában résztvevők nem tisztázták az alapvető álláspontjukat, vagy túl mereven ragaszkodnak saját értékrendjükhöz.
Országra vonatkoztatva a hit beleszólhat az állami vezetésbe. A megoldást segíthetik, vagy hátráltathatják a papok, vagy vallási vezetők. Tárgyalni kell velük, de figyelembe kell venni a vallás alapvetéseit, még ha nem is azonosak az ország érdekeivel.
Makk kilences:  "Mondj le minden reményről, terved nem sikerül.Tudd meg, nagy fát mozgatsz, vele el nem bírhatsz."A kilences a legmagasabb oktáv száma, ennél magasabb számot a számmisztika nem ismer – csak az un. mesterszámokat értelmezi külön. A kilences ezért a megvilágosító, beteljesítő eszmék száma, s az ezzel jelölt lapok is ilyen értelmet nyernek.
Ismerőst jelöl, akivel közös ügyletünk lehet, melyből anyagi kár, veszteség származik, ha ebbe az ügyletbe fogunk.
Országos szinten nem jó most kereskedelmi jellegű megállapodásokat kötnie az országnak és ilyen típusú törvények alkotásával is óvatosnak kell lenni. A most született törvények hátráltatják a kereskedelmet.
Makk nyolcas:   "Rossz hírt fogsz hallani, rajta szomorkodni. Légy reá hát készen, ez javadra lészen."A nyolcas szám a lemniszkáta, a végtelenség jelölője. A nyolcas szám az élet konfliktusainak bejárásról, a konfliktusokkal való szembesülésről, szól. A nyolcas a végtelen körforgást jelképezi, amiben minden részt vesz a Földön. Egyetemes, ugyanakkor pusztítva teremtő is.
Beteg embernek ez a lap műtétet jelenthet. Párkapcsolatban, vagy munkában figyelnünk kell a híreket. Minden hírforrás számít, mert a kérdésünkre a választ lehet, hogy valamilyen írott vagy hallott-látott formában kapjuk meg.
Országra vonatkoztatva a média ereje amire figyelni kell, de nem a vezetés határozza meg a média közéseit (ez a Levél jelű lapokkal lehet csak) hanem a mádia ártalmára lehet a hatalom képviselőiek, és szolgálhatja a népet.
Makk hetes:   "Ajándékot remélsz, vagy bő örökséget, de számításod téves, nem kapsz semmit mégsem." A számmisztikában a hetes a mágia száma. A lehetőségeket jelöli, mindazt amit mi magunk megtehetünk, amire engedélyünk van magunktól, vagy a világtól. Az ősbizalom, a teljes odaadás, vagy az ősbizalmatlanság száma egyszerre.
A hírhedt makk hetes a halál, a balesetek a rossz hírek lapja. Ez a kártya a végzetet hordozza, ám míg a makk ász esetében ez épít, felemel, a makk hetes ezzel szemben a befelé fordulásról, a teljes elbukásról szól.
Országos kirakásnál háború, összeomlás, krízis, a nép lázadása, elégedetlensége. Baljós lap.
http://www.harmonet.hu/ezoteria/13480-magyar-kartya-joslas-%E2%80%93-tanuld-meg!-(kepes-kartyamutatoval).html?page=2
-------------------------------------------------------------------
Kivetés: A Jósoltató személyét (piros király vagy piros felsö) kiemeljük és középre tesszük. A kártyát jól megkeverjük, emelünk és a 11. lapot a jósoltató kártyájának lábához tesszük. A kártyát megint összekeverük, emelünk, majd a 11. lapot a jósoltató kártyájának fölé helyezzük. Ezt ismételjük a képen feltüntetett módon az 5. lappal bezáróan. A 6. lap lerakása elött keverünk, emelünk, majd sorba kirakjuk a kártyákat a 6. laptól a 13. lapig.
Értelmezés A 6. kártyától haladva a 13. kártyáig értelmezzük elöszöl a kártyákat. Ez a közeljövöt mutatja. A távoli jövöt a belsö kör alapján értelmezzük, itt a 3. lappal kezdjük, és a 4. lapon át az 5. lapig fűzzük össze, majd a 2. és a 1. kártyalapot. Nagyon fontos az intuició. Mielött kirakjuk a jósoltatót jelölö               kártyalapot, próbáljuk a lapot megszemélyesíteni.
http://kartyajos.hu/main06.html
Jó szórakozást! *B.Kiss-Tóth László.