AZ '56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKEZETÉRE
VIII. rész
 
KUTASI JÓZSEF  IS ELMENEKÜLT A FORRADALOM UTÁNI KOMMUNISTA MEGTORLÁS ELŐL...
 
Kutasi József közlése:
 
1956. november 23.-án késő este, elértük a magyar - osztrák határt, és beléptünk a szabad Ausztria területére!

Mint politikai menekült 1956 december elején Németországba kerültem.
Magyarországon (Kiscsévi Állami Gazdaság, Pilisjászfalu), 1953. szeptember 1.- töl gyakornok, brigádvezető és agronómus voltam. Az összes társadalmi munkában aktívan  rész vettem. DISZ-titkár (Dolgozó Ifjúsági Szövetség), Kommunista Párt tagjelöltje, a fiatalság kultúra- és sport szervezője stb voltam. 
Az Állami Gazdaságban, (1956. október 26. - 1956. november 20.) az Ideiglenes Forradalmi Bizottság tagja lehettem, mint a  Kommunista Párt tag jelöltje!
A forradalom ideje alatt tudtam meg az igazságot, hogy a kommunisták és azok hatalma minket csak hazugsággal és becsapással neveltek, az ő módjuk szerint arra az életre, amit ők jónak láttak és vezettek. Ekkor lettem -máról holnapra-  kommunista-ellenes forradalmár a szabadságért, a békéért, az igazságért, a jobb életért küzdő, harcoló! 
1956 november közepén, mikor a Kiscsévi Állami Gazdaság, új kommunista vezetőket kapott, jött a kezdő büntetés. Agronómusi feladatomtól papíron megvontak, és még több munkával, mint agronómus, terheltek meg. Gyakornoki fizetésbe soroltak! 1956. december 1 -től, például havi 3.000 Forint helyet 1.000 Forint lett volna a fizetésem. 1953 óta családfenntartó voltam (Édesanyám, Öcsém, Hugóm és saját magam!), hogyan  tudtam volna a családot eltartani? Mikor baráti köreim megsúgták, hogy politikai okokból le akarnak tartóztatni, és börtönbe csukni, muszáj volt a leggyorsabban cselekednem és az Anyaországot elhagyni. Elhatározásom pillanatok alatt történt és csatlakoztam a hatos csoporthoz. Én elmentem, Hazámat elhagytam, a családom meg éhezett, ruházkodásra nem is gondolva! Leányváron a Bécsi út 114, most 154- ben, ahol laktunk, a jó kuti vízünk, szeder, birsalma meg  megy fák, segítették  a kedveseimnek az éhséget csillapítani.
1956. november 20-án barátnőmmel (Gara Erzsébettel), testvérével (Gara Lászlóval), annak barátaival és az én barátommal (Hajnal Lászlóval), heten elhagytuk Pilisjászfalut, Leányváron, Dorogon, Győrön keresztül. Győrtől a magyar-osztrák határig gyalog tettük meg az utat, és egy fizetett vezetővel 1956. november 23.-án elértük a szabad Ausztriát. Két heti bécsi tartózkodás után barátommal (Hajnal Lászlóval), és sok-sok menekülttel vonattal Bocholdba  (Németországba), egy volt régi katonai táborba kerültünk és onnan Duisburgba, ahol 1956. december 22.-én a Mannesmann AG, Hüttenwerk Huckingen-ben vasmunkások lettünk, mert németül nem tudtunk. A barátnőm, testvére és a barátai Bécsből Amerikába mentek és az óta sincs velük kapcsolatom. 
Európa sok országait jártam, az emigrációban élő magyar honfitársaimnak, a mindig elfelejtő anyahazánk lenyomásának figyelmi felhívásra. Több európai emigráns újságoknál jelentek meg írásaim. Sok ünneplési összejöveteleken mindig megadtam Kecskési Tollas Tibornak és emigráns barátaimnak a segítségem. Münchenben való költözködés után, 1965-ben, tevékenységeimet befejeztem, mert a Magyar Köztársaság kommunista titkos szolgálata, mindig nyomon követett, azonkívül munkám, és a második német házasságom nagyon lefoglalt.

A magyar kommunista vezetése megbüntetett azzal, hogy csak 13 év után mehettem látogatóba, Magyarországra. A szüleimet, testvéreimet, családomat, rokonaimat, barátaimat csak ez idő után láthattam viszont Magyarországon. Szüleimnek és testvéreimnek, évek után megengedte a Magyar Népköztársaság, hogy Németországban meglátogathassanak. Az összes emigráns politikai tevékenységemet  be kellett fejeznem. Ez volt a kikötése a magyar kommunista kormánynak.
1965 óta élek Münchenben, de minden magyar tevékenységből visszavonultam. A müncheni nyomdában néha meglátogattam Kecskési Tollas Tibort. Mivel a munkafeladatom megengedte, szoktam találkozni magyar személyekkel, vásárlókkal, és a beszélgetéseknél a magyar kommunista kormány is téma volt. A Müncheni Magyar Katolikus Misszióval Daniel fiúnk születése után 1999-től kerültem kapcsolatba. Daniel ez óta rendszeresen járt aNéptánc csoportba, a Hétvégi Magyar Iskolába és a Cserkészetre. Jelenleg csak a Cserkészcsapatban van tevékenysége, ahol a cserkésztermékek eladásával is foglalkozott. Látogatója voltam a Széchenyi Körnek és egyéb más magyar rendezvényeknek.
1957 után magyar állampolgárságomat a kommunista kormány felfüggesztette, és 1993-ban az új magyar, demokrata kormány visszaadta. Mivel hosszú éveken keresztül, csalódtam a Hazánk politikáján, és a megtorlásokon, így csak most bátorkodtam, minden tervezés nélkül Magyarországra visszatérni. 
Megtörtént a korszakváltás! A 20 éves fiam Kutasi Daniel Németországban maradt, úgy mint én 20 éves koromban. Perfekt a magyar, német és angol nyelvben. Én hosszú 55 évi emigráció után, 2011. július 6 - án, véglegesen visszatértem a szeretett hazámba: Magyarországra. Budapesten születtem! Nem számolva a 200.000 hazafit, egyedül mentem, egyedül jöttem! Egyenlőre csak a legfontosabbakat hoztam magammal, két bőröndbe vonattal. A komputer gépeknek Münchenben, német szolgáltatóik vannak. Itt a Hazámban különböző Internet termekben végzem feladatom és dolgozok a KUTASI JÓZSEF ANTAL oldal szerkesztésén.
Részvétemmel, gazdagítottam a  Magyar Csodaszarvas Egyesület JÓTÉKONYSÁGI ESTJÉT a  Magyarság Házában, 2011. október 28. (péntek) 18 órakor, ahol  Fővédnök: Schmittné Makray Katalin Asszony - A Magyar Köztársaság elnökének felesége - volt.
Beszélgetésünkben, tájékoztattam a KUTASI JÓZSEF ANTAL oldal feladatát, és kitértem az 55 év távollét utáni Hazámba való végleges visszatérésemre.Nekem az  élet legszebb pillanataihoz tartozik, amikor a Magyar Köztársaság elnök Asszonya, örömében átölelt és egy puszival megajándékozott. Köszönöm szépen, és ígérem, hűen fogom hazámat szolgálni.
Máté Imre  Kutasi József ? Kucsera János
Magyar Katolikus Misszió München
Elérhetőségem: 
Kutasi József Antal
H - 2081 - Piliscsaba - Klotildliget
Munkácsy Mihály köz 3.
Mobil: 0036 70 589 98 83
E-mail
Honlap

/Forrás: Kutasi József 2011.10.31-i levele/*B.Kiss-Tóth László